Assembly session announcement

Session number:
Date: 4.3.2021. godine sa početkom u 10,00 časova
Venue:
DNEVNI RED
Obavještenje
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Aneks 1. ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta
8. Prijedlog Godišnjeg programa mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikciju zaraznih bolesti
9. Prijedlog Godišnjeg programa mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije
10. Prijedlog Godišnjeg plana mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije
11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste stručnjaka
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za mlade
13. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Prijedora
14. Prijedlog o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Prij
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za imenovanje dva člana školskih odbora u osnovnim i srednjim školama
16. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata člana Odbora za žalbe grada Prijedor
17. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje (1) člana Odbora za žalbe grada Prijedor
18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor (1) člana Odbora za žalbe grada Prijedor
19. Prijedlog Odluke o odgađanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica
20. Prijedlog Odluka o visini boravišne takse na području Grada Prijedor
21. Program upotrebe sredstava od boravišne takse na području Grada Prijedor za 2021. godinu
22. Izvještaj o radu Fondacije za razvoj "Prijedor" za 2020. godinu
23. Informacija o realizaciji budžetskih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju za 2020. godinu
24. Informacija o realizaciji Programa korištenja sredstava za podsticaje u preduzetništvu
25. Izvještaj o realizaciji Odluke o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga

Archive

DateSession Nr.File
25.02.20213. sjednica Skupštine grada Prijedor I zasjedanje Dnevni red
03.02.20212. sjednica Skupštine grada Prijedor Dnevni red
30.12.20201. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
12.08.202037. sjednica Skupštine grada Prijedor Dnevni red
14.07.202036. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
03.06.20209. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
29.05.202035. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
28.04.20208. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
18.03.202035. sjednica SKupštine grada Prijedora ODGODJENA Dnevni red
11.03.20207. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
28.02.20206. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
18.02.20205. posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
03.02.202034. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
23.12.201933. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
26.11.201932. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
07.11.201931. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
22.10.201930. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
03.10.201929. sjednica Skupštine Grada Dnevni red
13.09.201928. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
04.09.201927. sjedinca Skupštine Grada Dnevni red
17.07.201926. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
25.06.201925. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
21.06.201924. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
10.05.20193. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
17.04.201923. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.02.201922. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
12.12.201821. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
14.11.201820. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
29.08.2018Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
01.08.201819. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.06.201818. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
23.05.201817. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red