Assembly session announcement

Session number:
Date: 29.05.2020. godine sa početkom u 10,00 časova
Venue:
DNEVNI RED
Dnevni red
5. Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja, broj: 01-111-172/19 od 03.10.2019. godine
6. Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja, broj: 01-111-173/19 od 03.10.2019. godine
7. Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja, broj: 01-111-174/19 od 03.10.2019. godine
8. Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja, broj: 01-111-175/19 od 03.10.2019. godine
9. Prijedlog Odluke o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020.godinu
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2020.godini
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2020.godinu
12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih
13. Prijedlog Odluke o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020.godinu
14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020.godinu
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulaciononog plana dijela gradskog područja Prijedora
17. Prijedlog Odluke o visini boravišne takse na području grada Prijedora za 2020.godinu
18. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa upotrebe sredstava od boravišne takse grada Prijedora za 2020.godinu
19. Izvještaj o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2019.godinu
20. Informacija o realizaciji Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2019.godinu
21. Izvještaj o radu Fondacije za razvoj "Prijedor" za 2019.godinu
22. Izvještaj o realizaciji Programa upotrebe sredstava od boravišne takse na području grada Prijedora za 2019.godinu
23. Informacija o pružanju Pravne pomoći u 2019.godini
24. Informacija o broju upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih na području grada Prijedor u 2019.godini
25. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delikvencije i primjenu alternativnih mjera
26. Izvještaj o realizaciji Odluke o uvođenju subvencije za korisnike vodnih usluga na području grada Prijedor za 2019.godinu
27. Izvještaj o realizaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području grada Prijedora za period 11.07.2017. - 31.12.20
28. Prijedlog Odluke o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja
29. Prijedlog Odluke o visini zakupnine (za korištenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja)
30. Prijedlog Odluke o postupku subvencionisanja zakupnine
31. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova
32. Prijedlog Odluke o uslugama personalne asistencije
33. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JU Centar za socijalni rad Prijedor
34. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javne ustanove Pozorište "Prijedor" u P
35. Informacija o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2019.godini
36. Informacija o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora Grada Prijedora u 2019.godini
37. Prijedlog Odluke o sistematskoj preventivnoj dezinsekciji i deratizaciji na području grada Prijedora za 2020. godinu
38. Program mjera za sprječavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikciju zaraznih bolesti na području grada Prijedora za 2020.go
39. Prijedlog Akcionog plana omladinske politike Grada Prijedora 2018-2022 za period 2020-2022.godina
40. "Platforma za mir" PRO-Budućnost
41. Referati iz imovinsko-pravne oblasti
1) Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta "Neomet Montaža" d.o.o Prijedor
2) Prijedlog Odluke o zamjeni nepokretnosti - Grad Prijedor i Gojić Pero
3) Prijedlog Odluke o prenosu prava posjeda bez naknade, u svrhu izgradnje infrastrukturnog objekta-vodovodne mreže
4) Prijedlog Odluke o prenosu prava posjeda bez naknade, u svrhu korištenja kao dobro u opštoj upotrebi
5) Prijedlog Mišljenja - Lokacijskim uslovima Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Prijedor
6) Prijedlog Mišljenja - Lokacijskim uslovima Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Prijedor, predviđena je legalizaci
7) Prijedlog Odluke o prenosu prava posjeda bez naknade - Rodić Dobrila i Slijepac Ljubica
8) Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe - Ramić Zlata
9) Prijedlog Mišljenja - lokacijskim uslovima Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Prijedor, kao i stručnim mišljenje

Archive

DateSession Nr.File
28.04.20208. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
18.03.202035. sjednica SKupštine grada Prijedora ODGODJENA Dnevni red
11.03.20207. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
28.02.20206. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
18.02.20205. posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
03.02.202034. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
23.12.201933. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
26.11.201932. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
07.11.201931. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
22.10.201930. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
03.10.201929. sjednica Skupštine Grada Dnevni red
13.09.201928. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
04.09.201927. sjedinca Skupštine Grada Dnevni red
17.07.201926. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
25.06.201925. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
21.06.201924. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
10.05.20193. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
17.04.201923. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.02.201922. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
12.12.201821. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
14.11.201820. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
29.08.2018Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
01.08.201819. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.06.201818. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
23.05.201817. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red