Преглед Докумената

Обавјештење о набавци-ревизија техницке документације
19.03.2018

 Документ
Извођење радова бушења разраде и тестирање истражно експлоатиционог бунара ИЕБСТ 1 на локалитету Томашица код Приједора
19.03.2018

 Документ
Обавјештење о набавци-одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације
19.03.2018

 Документ
Обавјештење о набавци
16.03.2018

 Улична расвјета
Одлука о избору
06.03.2018

 Хотелске услуге
Обавјештење о набавци
06.03.2018

 Одржавање јавне расвјете
ПОЗИВ - праћење активности рада ГУ
01.03.2018

 Документ

 Измена позива
Обавјештење о поништењу
27.02.2018

 Документ 2

 Документ 1
Набавка и испорука рачунарске опреме за потребе Градске управе Приједор
13.02.2018

 Документ
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
12.02.2018

 Документ
Позив за достављање понуда – хотелске услуге
01.02.2018

 Документ
ИЗМЈЕНА ПЛАНА
10.01.2018

 Документ
Реализација уговора 2017. година
10.01.2018

 Документ
Одлука о избору - концерт
09.01.2018

 Документ
Обавјештење о набавци
22.12.2017

 Узбуњивачки систем
Одлука о избору
18.12.2017

 Д. Гаревци
Измјена плана од 30.11.2017.године
08.12.2017

 Документ
Обавјештење о набавци
30.11.2017

 Документ
Обавјештење о набавци
20.11.2017

 Машине за обраду метала
Обавјештење о набавци
16.11.2017

 Реконструкција Пословног Инкубатора
Одлука о избору - извођење радова -новогодишња расвјета
10.11.2017

 Документ
Измјена Плана ЈН од 03.11.2017.године
10.11.2017

 Документ
Зимско одржавање путева и улица
29.10.2017

 Документ
Обавјестење о набавци- грађевински радови инсталације
17.10.2017

 Документ
Измјена Плана ЈН од 04.10.за страницу Града
11.10.2017

 Документ
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ
04.10.2017

 намјештају БИЦ

 кредит
Обавјештење о набавци
01.10.2017

 Документ
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - Физичко обезбјеђење
26.09.2017

 Документ
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ И СКИДАЊУ НОВОГОДИШЊЕ РАСВЈЕТЕ
08.09.2017

 Документ
НАБАВКА И ИСПОРУКА НАМЈЕШТАЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "РАЗВОЈЕМ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДО БОЉЕГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА"
08.09.2017

 Документ
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Зелена пијаца
21.08.2017

 Документ
Обавјештење за ул.В.Караџица
21.08.2017

 Документ
Обавјештење о набавци -Финансијске услуге -услуге осигурања -банкарске инвестицијске услуге
09.08.2017

 Документ
План набавки
23.07.2017

 Документ
Позив
23.07.2017

 Документ
Обавјештење о набавци- ватрогасне интервенцијске униформе
18.07.2017

 Документ
Позив за АТВ
26.06.2017

 Документ
Позив за БН
26.06.2017

 Документ
Одлука о избору ГИС
26.06.2017

 Документ
Обавјештење о набавци, штампање
26.06.2017

 Документ
Одлука о избору
21.06.2017

 Документ
Набавке службеног аутомобила
15.06.2017

 Документ
Обавјештење Набавка и постављање аутобуских АБ стајалишта
14.06.2017

 Документ
Обавјештење о набваци
05.06.2017

 Документ
Обавјештење за ГИС
23.05.2017

 Документ
ОБАВЈЕШТЕЊЕ- Извођење радова у пројекту 'Развој предузетничке инфраструктуре'
19.05.2017

 Документ
Одлука о избору
18.05.2017

 Документ
Листа одобрених средстава за омладинске организације 2017
17.05.2017

 Документ
Обавјештење о набавци, откуп лиценци
17.05.2017

 Документ
Обавјештење о набавци, pay per click
17.05.2017

 Документ
Обавјештење о набавци- одржавање фонтана и осталих објеакта
14.05.2017

 Документ
Позив за достављање понуда- хотелске услуге
05.05.2017

 Документ
Обавјештење о провођењу ПП- одржавање софтвера Економика
26.04.2017

 Документ
ТВ праћење ГУ
18.04.2017

 Документ
Обавјештење - дератизација
18.04.2017

 Документ
Обавјештење - дезинсекција
18.04.2017

 Документ
Обавјештење о провођењу прегов.поступка од 10.4.2017.
12.04.2017
Обавјештење о набавци- одржавање свјетл.саоб.сигнализације
30.03.2017

 Документ
Обавјештење о набавци- одржавање вертикалне сигнализације
27.03.2017

 Документ
Одлука о додјели уговора 9.3.2017.
16.03.2017

 Документ
Обавјештење
14.03.2017

 Документ
Преговарачки поступак
13.03.2017

 Документ
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
20.02.2017

 Документ
Обавјештење о набвци-МАКАДАМ
14.02.2017

 Документ
Обавјештење о набавци-АСФАЛТ
14.02.2017

 Документ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
10.02.2017

 Документ
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ
01.02.2017

 Документ
Обавјештење о набавци ТВЈ
03.01.2017

 Документ
Обавјештење о набавци, израда геод.подлога
03.01.2017

 Документ
Обавјештење - дом МЗ Ракелићи
29.12.2016

 Документ
Обавјештење о набавци украса
28.11.2016

 Документ
Обавјештење постављање и скидање украса
28.11.2016

 Документ
Обавјештење о набавци 04.11.
07.11.2016

 Документ
Реализација уговора јануар-јун 2016
27.10.2016

 Документ
Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2016.г. -извод
21.10.2016

 Документ
Обавјештење о набавци. зимско одржавање путева 16
14.10.2016

 Документ
Обавјештење о набавци, крпљење путева и улица
14.10.2016

 Документ
Обавјештење о набавци, 20 пластеника
10.10.2016

 Документ
Обавјештење о набабци, УП
09.10.2016

 Документ
Oбавјештење о набавци, пољо. опрема
04.10.2016

 Документ
Обавјештење о набавци, ПРС
26.09.2016

 Документ
Обавјештење о набавци, м.уређаји
26.09.2016

 Документ
Обавјештење о набавци ,асвалтирање
11.09.2016

 Документ
Обавјештење, ПП хитна санација путева
16.08.2016

 Документ
Обавјештење, ПП хитна санација
11.08.2016

 Документ
Обавјештење, ПП хитна санација надвожњак
11.08.2016

 Документ
Обавјештење о набавци, канц.материјал
08.08.2016

 Документ
Обавјештење о набавци, геодетске подлоге
08.08.2016

 Документ
Поѕив ѕа достављање понуда, услуге едукације
02.08.2016

 Документ
Обавјештење о набавци, иѕбори
02.08.2016

 Документ
Обавјештење о набавци, инвестиције расвјета
02.08.2016

 Документ
Обавјештенје о набавци, аб стајалишта
27.07.2016

 Документ
Обавјештенје о набавци, радијатори
27.07.2016

 Документ
Обавјештење о јавној набавци, пумпа
08.07.2016

 Документ
Обавјештење о јавној набавци,дворана III фаза
06.07.2016

 Документ
Обавјештење о набавци
22.06.2016

 NTV 101

 ATV
Позив за достављање понуда за услуге Анекс II дио Б
22.06.2016

 Документ
Обавјештење о набавци радијатори
22.06.2016

 Документ
Обавјештење о набавци санитарне робе
21.06.2016

 Документ
Обавјештење о набавци - Роми
21.06.2016

 Документ
Обавјештење о набавци
13.06.2016

 Расвјета
Обавјештење о набавци
31.05.2016

 Тектон

 ТВ БН
Обавјештење, одржавање софтвера
09.05.2016

 Документ
Обавјештење о набавци
28.04.2016

 Документ
Обавјештење о набавци
26.04.2016

 Документ
Паркинг аутомати
18.04.2016

 Документ
Набавка фонтане
15.04.2016

 Документ
Редовно одржавање путева
12.04.2016

 Документ
Реконструкција улице
09.04.2016

 Документ
Промотивни материјал
01.04.2016

 Документ
Обавјештење о набавци pay-per click
23.03.2016

 Документ
Одржавање свјетлосне сигнализације
18.03.2016

 Документ
Oбавјештења о набавци кредитa
08.03.2016

 Документ
Исправка oбавјештења о набавци рачунарске опреме
01.03.2016

 Документ
План набавки за 2016
25.02.2016

 Документ
Саобраћајница код робота
25.02.2016

 Документ
Обавјештење о набавци рачунарске опреме
22.02.2016

 Документ
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ
18.02.2016

 МЗ Мало Паланчиште

 МЗ Ракелићи
Обавјештење Горњи Орловци
12.02.2016

 Документ
Обавјештење Средња Марићка
12.02.2016

 Документ
Обавјештење о набавци ватрогасног возила
25.11.2015

 Документ
Обавјештење о набавци пут у Кевљанима
19.11.2015

 Документ
Крпање путева
10.11.2015

 Документ
Додијељени уговори у 2015 по законима о јавним набавкама
05.11.2015

 Документ
Одржавање путева
28.10.2015

 Документ
Израда ажурне геодетске подлоге
13.10.2015

 Документ
Обавјештење о набавци садница воћа
13.10.2015
Обавјештење о набавци изградња хангара
28.09.2015

 Документ
Обавјештење о набавци опреме за рачунарску мрежу
15.09.2015

 Документ
Достава питке воде
01.09.2015

 Документ
Обавјештење о набавци ватрогасне униформе
27.08.2015

 Документ
Обавјештење о набавци ватрогасне ципеле
29.07.2015

 Документ
Обавјештење о набавци авио опреме
23.07.2015

 Документ
Обавјештење о набавци - Вертикална сигнализација
29.06.2015

 Документ
Пољопривредна механизација и пластеници
05.06.2015

 Документ
Набавка рачунарске опреме
05.06.2015

 Документ
Аутобуска стајалишта
04.06.2015

 Документ
Измјена плана за објаву
13.05.2015

 Документ
Отворени поступак челична надстрешница
13.05.2015

 Документ
Отворени поступак набавка тезги
13.05.2015

 Документ
Преговарачки поступак за одржавање Гис-а
21.04.2015

 Документ
Обавјештење БН ТВ
20.04.2015

 Документ
Обавјештење о набавци - pay per click
20.04.2015

 Документ
Обавјештење о набавци - пласирање актуелне информације
16.04.2015

 Документ
Обавјештење о набавци
14.04.2015

 Дератизација

 Дезинсекција
Обавјештење о јавној набавци одржавање - Уличне расвјете
07.04.2015

 Документ
Услуге одржавања и поправке свјетлосно саобрацајне сигнализације
03.04.2015

 Документ
Обавјештење о набавци пластеници
31.03.2015

 Документ
Обавјештење о набавци одржавање фонтана
31.03.2015

 Документ
Извјештај - О уговорима о набавци за фебруар 2015
18.03.2015

 Документ
Обавјештење о набавци - штампање промотивног материјала
18.03.2015

 Документ
Обавјештење о набавци - осигурање
13.03.2015

 Документ
План набавки за 2015 годину
18.02.2015

 Документ - Латиница

 Документ - Ћирилица
Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана