ГРАДОНАЧЕЛНИК


 Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић 
 
 
Датум и мјесто рођења: 19.01.1962.године у Љубији , општина Приједор 
Адреса:  Град Приједор, Трг ослобођења  1   Приједор  
Телефон:  052/245-101    Фаx: 052/245-104
 
Е–маил:   gradonacelnik@prijedorgrad.org
                  milenko.djakovic@prijedorgrad.org
                   
Националност: Српска 
Држављанство: БиХ
Образовање: Основна школа и Машинска –техничка школа у Приједору   
                       Машински  факултет у Бања Луци    
Стручна спрема:  ВСС 
Стечено звање:  дипломирани инжењер машинства
Брачно стање:    Ожењен. Отац троје дјеце 
 
 
Професионално искуство:  
У рангу дипл. инжењера машинства обављао  послове у Рудницима жељезне руде Љубија и Централној топлани у Приједору те обављао и друге одговорне послове:            
 
- секретар Секретаријата за питања бораца у општини Приједор.
 
- замјеник министра за питања бораца и жртава рада у Влади Републике Српске  
 
- народни посланик у Народној скупштини РС -одборник у СО Приједор
 
- директор Друштва за управљање инвестиционим фондовима "БОРС инвест"  Бања Лука
 
Сертификати: Положен испит за инвестиционе менаџере пред Комисијом за хартије од вриједности Републике Српске.
 
 
НВО сектор:   
 
Предсједник Савеза сједеће одбојке инвалида РС.
 
Страначко опредјељење: Члан Демократског народног савеза од оснвања, а тренутно обавља дужност предсједника Градске организације ДНС-а Приједор.
 
 
За  замјеника начелника  општине Приједор изабран je  30.3.2009.године и ту функцију је обављао удва мандата.У мандатном периоду од осам година као  замјеник начелника општине/градоначелника  дао је значајан допринос и подршку програмима  развоја општине /града Приједора као локалне заједнице , са нагласком на  побољшање  положаја младих  људи који су у фази израстања , али додатно и за становнике који  још увијек живе са посљедицама посљедњег рата.

За градоначелоника Приједора је изабран на локалним изборима у октобру 2016.године.


Галерија
Grad Prijedor
Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана