Одсјек за људске ресусрсе

Шеф Одсјека
 
Јефа Керановић, дипл.правник
 
Канцеларија бр. 30
 
Телефон: 052/245-115
 
            e-mail:  jefa.keranovic@prijedorgrad.org
 

Надлежности и дјелокруг рада:
 

 


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана