Одсјек за мјесне заједнице

Шеф Одсјека
 
Раде Алексић, дипл.правник 
 
Нова пословна зграда на Јерези
 
Tелефон:   052/234-777  052 234 775    052 234 776
 
           e-mail: rade.aleksic@prijedorgrad.org
 
Рад Службе за МЗ одвија се у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о општем управном поступку, Статутом града , Одлуком о мјесним заједницама, Одлуком о Збору грађана и Одлуком о територијалној организацији рада Службе за МЗ.

Служба за мјесне заједнице обавља слиједеће послове и задатке: 

 • oбавља стручне и административне послове за потребе службе и потребе органа мјесних заједница; 
 • врши координацију рада мјесних заједница; 
 • прикупља информације из мјесних заједница у циљу израде извјештаја и анализа за потребе органа града; 
 • пружа стручну помоћ органима мјесних заједница  у прављењу програма, пројеката, анализа и приједлог мјера;
 • присуствује зборовима грађана и састанцима савјета мјесне заједнице;
 • организује и проводи изборе за чланове савјета мјесних заједница;
 • прима захтјеве савјета мјесних заједница и грађана и исте доставља у органе града; 
 • врши обавјештавање становништва о активностима градских органа власти  на простору мјесних заједница; 
 • извјештава органе градске власти  о стању, потребама и активностима мјесних заједница; 
 • прикупља извјештаје о раду мјесних заједница и исте доставља у градску  административну службу; 
 • води рачуна о кориштењу друштвене имовине мјесних заједница и начин кориштења исте предлаже Кабинету градоначелника; 
 • води евиденције из области рада службе и рада мјесних заједница;
 • обавља и друге послове по налогу Градоначелника. 


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана