СЕКРЕТАР

Секретар Скупштине града

Жељко Шкондрић, дипл.правник
 
Канцеларија бр. 65
 
Телефон:  052/245-125
       
             e-mail: zeljko.skondric@prijedorgrad.org
 

 • Скупштина града има секретара које бира  и менује након проведене процедуре од стране посебне комисије Скупштине града, у складу са законом. 
 • Секретар Скупштине града  именује се на вријеме трајања мандата Скупштине града.
 • Секретар Скупштине града пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине града
 • Помаже предсједнику Скупштине у припремању  и организовању  сједница Скупштине града 
 • Обавља друге  послове  које му повјери  Скупштина и  предсједник  Скупштине града
 • Врши послове утврђене Пословником Скупштине града
 • Секретар Скупштине града je  за свој рад одговоран  Скупштини града.


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана