ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР

ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
 
СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
 
1.Одсјек за људске ресурсе,нормативно правне послове
 и другостепени поступак
 
2.Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина
 
3.Одсјек за јавне набавке
 
 
САМОСТАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
 
1.Одсјек за интерну ревизију
2.Одсјек за инспекцијске послове
3.Одсјек комуналне полиције
4.Одсјк за цивилну заштиту
5. Одсјек за стратешко планирање ,управљање пројектима
6.Територијална ватрогасна јединица
 
1.Одсјек за стручне и административне послове Скупштине града
2.Одсјек за информационо-комуникационе технологије
3. Одсјек за заједничке послове
4.Одсјек за мјесне заједнице


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана