ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Начелник одјељења  

mr.sci. Менсур Исламовић, дипломирани правник

Телефон: 052/245-150   

Канцеларија бр. 28

Е-mail:  mensur.islamovic@prijedorgrad.org

У оквиру овог одјељења обављају се слиједећи послови и задаци:

 • Врши стручне и управне послове који се односе на:
 • Грађанска стања (Матичне књиге, држављанство, Лично име, Матични број и др.)
 • Персоналне послове,
 • Бирачке спискове,
 • Послове пријемне канцеларије (писарница),
 • Архиве,
 • Инфо-пулта,
 • Овјере потписа,
 • Преписа и рукописа,
 • Пружање  правне  помоћи 
 • Послове цивилне заштите,
 • Издавања увјерења из јавних регистара
 • Припрема нацрта Одлука и аката из надлежности,
 • Те друге послове управе који су у надлежности одјељења.

У оквиру Одјељења постоји:


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана