Одсјек за информатику

Шеф Одсјека 

Адмира Кличић,дипл.инжењер машинства
 
 
Канцеларија бр. 63
 
Телефон: 052/245-130
 
E-mail: admira.klicic@prijedorgrad.org

Надлежности Одсјека

У Одсјеку за информатику обављају се послови програмирања, израде анализа, информација и извјештаја о функционисању Градске управе са приједлогом нових информатичких и техничких рјешења.

У надлежности Одсјека  је сљедеће:
 
 • Послови програмирања, систем пројектовања и анализе;
 • развој допунских апликативних рјешења на постојеће програме; 
 • одржавање постојећих апликација, са приједлогом нових рјешења;
 • ппрофесионалне мрежне политике и безбједности;
 • инсталирање оперативних система и њихово одржавање
 • инсталирање и замјена рачунарске периферне опреме;
 • администрирање локалне рачунарске мреже;
 • администрирање комуникационих линкова са дислоцираним службама;
 • праћење и проучавање иновација на плану кориштења савремених информационих технологија;
 • техничко опслуживање сједница Скупштине града и ауторских  скупова;
 • техничка и стручна информатичка помоћ службама градске управе;


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана