Еколошке дозволе

ОПШТА ОБАВЈЕШТЕЊА

ОБАВЈЕШТЕЊА О ДОНЕСЕНИМ РЈЕШЕЊИМА О ЕКОЛОШКИМ ДОЗВОЛАМА

Листа обновљених еколошких дозвола 1.1.-30.6.2021. године
Листа издатих еколошких дозвола и листа ревизија еколошких дозвола 1.1.-30.6.2021. године
"НОВА ИВАНЧИЦА" д.о.о. Приједор - погон за производњу горњих дијелова обуће
ЗР "Каменорезац Јане" - каменорезачка радња (обнова)
"ГАГИ ТРАНС" д.о.о. Приједор - бензинска станица са пратећим садржајима (обнова)
"МЕТРО ХОЛЗ" д.о.о. Приједор - погон за примарну прераду дрвета (обнова)
Предузетничка радња "РУБИН" власник, с.п. Рубин Радован, Приједор - пословни објекат - пекара (обнова)
Дарио Мацура- аутомеханичарска радионица
Зоран Лемић - пословни објекат са намјеном производње воћних ракија - дестилерије
Листа обновљених еколошких дозвола 2020. године
Листа издатих еколошких дозвола 2020. године
"РАКИ" д.о.о. Приједор - погон за производњу мрежица за грађевинарство
"ЕКОМИР" д.о.о. Приједор - погон за сакупљање, сортирање, пресовање и складиштење неопасног отпада (обнова)
"Цромеx" д.о.о. Приједор - пословни објекат за производњу металне столарије и брварије (обнова)
Гојко Антонић - механичарска радионица
"ЈАВОР" д.о.о. Приједор - творница намјештаја (обнова)
"ПАНТЕР 2", Бранислав Стојановић, с.п, Приједор - аутомеханичарска радионица
"ПАСПАЉ КОМЕРЦ" д.о.о. Приједор - станица за снабдјевање горивом моторних возила (обнова)
Мирослав Радивојац Приједор
"НУТИ ДУЕ" д.о.о. Приједор - производња доњих дијелова обуће (обнова и обједињавање)
"РД ТРГОВИНА" д.о.о. Приједор- ПЈ 5 - станица за снабдјевање горивом моторних возила (обнова)
"ДУЈАКОВИЋ ЦОМПАНY" д.о.о. Шаринци бб. Прњавор - станица за претакање горива, Љубија (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање - резервоар "Горња Љубија" (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање-реконстреуисани резервоар "Доња Љубија" (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање-резервоар "Хамбарине" са пумпном станицом (обнова)
Листа обновљених еколошких дозвола 1. 1. - 30. 6. 2020. године
Листа издатих еколошких дозвола 1. 1. - 30. 6. 2020. године
"АС КОТАРАШ" - одржавање и поправка моторних возила
Реконструисани резервоар "Пашинац" и резервоар са пумпном станицом (обнова)
Црпна станица бунар ПБ3 са хлорном станицом и пратећим објектима и инсталацијама (обнова)
Реконструисани резервоар "Бараковац" и резервоар са засунском комором и приступни пут (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање-резервоар "Влачине" (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање - бунар ЕБДД2 (обнова)
"ФРУЦТА - ТРАДЕ" д.о.о. Дервента ПЈ "СУПЕР КОРТ 2" (обнова)
"МЕТАЛМОНТ МИЈИЋ"д.о.о. Приједор- производно - пословни комплекс са намјеном за машинску обраду метала
ЗР "АУТО ЛИМ" - одржавање и поправка моторних возила
"СРЕДИЋ" - аутопраоница
"РОУНДЛИНЕР БХ" д.о.о. - производни погон за производњу амбалажа од пластичних маса (фаза И)
Алекса Берић - токарска радионица
"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука ПЈ "ПРИЈЕДОР 2" (обнова)
"Брчко-гас" (обнова)
"Фарма Вуковић" - полусистемско проточно рибогојилиште
МУЦ-ТЕX - производња остале спољашње одјеће
"ЈАНКОВИЋ" - аутомеханичарска радња
"КОНЧАР" - погон за примарну прераду и цијепање дрвета
Листа обновљених еколошких дозвола 2019. године
Листа издатих еколошких дозвола 2019. године

ОБАВЈЕШТЕЊА О ПОДНЕСЕНИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ДОЗВОЛА

ЦИМСС д.о.о. - пословни објекат- творница за шивање текстилних и кожних навлака и тапацирање истих