Еколошке дозволе

ОБАВЈЕШТЕЊА О ДОНЕСЕНИМ РЈЕШЕЊИМА О ЕКОЛОШКИМ ДОЗВОЛАМА

"ПАСПАЉ КОМЕРЦ" д.о.о. Приједор - станица за снабдјевање горивом моторних возила (обнова)
Мирослав Радивојац Приједор
"НУТИ ДУЕ" д.о.о. Приједор - производња доњих дијелова обуће (обнова и обједињавање)
"РД ТРГОВИНА" д.о.о. Приједор- ПЈ 5 - станица за снабдјевање горивом моторних возила (обнова)
"ДУЈАКОВИЋ ЦОМПАНY" д.о.о. Шаринци бб. Прњавор - станица за претакање горива, Љубија (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање - резервоар "Горња Љубија" (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање-реконстреуисани резервоар "Доња Љубија" (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање-резервоар "Хамбарине" са пумпном станицом (обнова)
Листа обновљених еколошких дозвола 1. 1. - 30. 6. 2020. године
Листа издатих еколошких дозвола 1. 1. - 30. 6. 2020. године
"АС КОТАРАШ" - одржавање и поправка моторних возила
Реконструисани резервоар "Пашинац" и резервоар са пумпном станицом (обнова)
Црпна станица бунар ПБ3 са хлорном станицом и пратећим објектима и инсталацијама (обнова)
Реконструисани резервоар "Бараковац" и резервоар са засунском комором и приступни пут (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање-резервоар "Влачине" (обнова)
Инфраструктурни објекат намјењен за водоснабдијевање - бунар ЕБДД2 (обнова)
"ФРУЦТА - ТРАДЕ" д.о.о. Дервента ПЈ "СУПЕР КОРТ 2" (обнова)
"МЕТАЛМОНТ МИЈИЋ"д.о.о. Приједор- производно - пословни комплекс са намјеном за машинску обраду метала
ЗР "АУТО ЛИМ" - одржавање и поправка моторних возила
"СРЕДИЋ" - аутопраоница
"РОУНДЛИНЕР БХ" д.о.о. - производни погон за производњу амбалажа од пластичних маса (фаза И)
Алекса Берић - токарска радионица
"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука ПЈ "ПРИЈЕДОР 2" (обнова)
"Брчко-гас" (обнова)
"Фарма Вуковић" - полусистемско проточно рибогојилиште
МУЦ-ТЕX - производња остале спољашње одјеће
"ЈАНКОВИЋ" - аутомеханичарска радња
"КОНЧАР" - погон за примарну прераду и цијепање дрвета
Листа обновљених еколошких дозвола 2019. године
Листа издатих еколошких дозвола 2019. године

ОБАВЈЕШТЕЊА О ПОДНЕСЕНИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ДОЗВОЛА

Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе - Драшко Лазић