Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за промјену личног имена


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за промјену личног имена
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за општу управу
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ООУ_007 ГП МП 7.1.3.7 1-7
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
За дјецу:
- извод из МКР,
- увјерење о држављанству,
- извод из МКВ за родитеље,
- сагласност оба родитеља ако нису у браку,
- увјерење о пребивалишту за дијете или једног родитеља,
- сагласност дјетета ако је старије од 10 година и
- овјерену копију личне карте или пасоша за једног родитеља.
За пунољетна лица:
- извод из МКР,
- увјерење о држављанству,
- увјерење о пребивалишту, увјерење да се не води кривични поступак,
- увјерење да лице није осуђивано,
- увјерење да је лице измирило пореске обавезе и
- овјерену копију личне карте или пасоша.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о личном имену (Службени гласник Републике Српске, број 27/93 и 15/00),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева.
- По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
- Израђује управни акт.
- Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-150

ОДГОВОРНА ОСОБА
ЈАСМИНКА МУРСЕЛОВИЋ
052/245-152, КАНЦ.:24, РАДНО МЈЕСТО:Шеф одсјека за пријемну канцеларију и област грађанских стања
МЕНСУР ИСЛАМОВИЋ
052/245-150, КАНЦ.:28, РАДНО МЈЕСТО:Начелник одјељења