Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава за додјелу студентских стипендија


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава за додјелу студентских стипендија
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.4.3 (12-8) (12-9)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. потврда факултета, односно средње школе, о редовном упису текуће школске године (за све чланове породице који похађају средњу школу или факултет),
2. кућна листу,
3. увјерење о просјечним примањима за прошлу годину за запослене чланове домаћинства,
4. одрезак чека пензије за чланове домаћинства који су пензионери,
5. увјерење Завода за запошљавање РС – филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства,
6. увјерење Центра за социјални рад – филијала Приједор о остваривању права из социјалне заштите,
7. потврда о пребивалишту и
8. фотокопија картице текућег рачуна.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
- Правилник о стипендирању студената и ученика у граду Приједору („Службени гласник града Приједора“ 9/12).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- У складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле стипендија студентима и ученицима. Процедура се одвија јавно и транспарентно, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након процедуре расписивања Јавног кункурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу, коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, подносиоци захтјева потписују уговоре.
- По завршетку процедуре сачињава се Извјештај о стипендирању ученика и студената и Записник. Извјештаји се упућују на усвајање Скупштини града Приједора.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО:Начелник одјељења за друштвене дјелатности
СТЕВИЦА ДРОЊАК
052/245-133, КАНЦ.:64, РАДНО МЈЕСТО:Шеф одсјека за образовање, здравствену и социјалну заштиту и НВО
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.:64, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за послове из области НВО сектора