Кабинет градоначелника

Шеф кабинета ЉИЉАНА БАБИЋ, магистар језика, књижевности и социологије

Адреса: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-134
Факс: 052/245-113
Имејл: kabinetgradonacelnika@prijedorgrad.org, ljiljana.babic@prijedorgrad.org