Визија града

Визија Града

Визију развоја трасирају

- Стратегија развоја Града Приједора 2014-2024.године, стратешки документ који садржи 55 пројеката економског развоја, 56 пројеката друштвене дјелатности и 51 пројекат заштите животне средине, тачније 162 пројекта укупне вриједности 574 милиона марака.

- Континуитет политике развоја, стабилности , безбједности и његовања добрих односа међу грађанима.

- Највећи приоритет те политике је стварање повољне климе за привлачење страних инвестиција и запошљавање.Комплетна организација Градске управе биће подређена том циљу.

- Наставак тренда стабилности буџета и то ће омогућити даљу реализацију вишегодишњих капиталних пројеката. Буџет треба бити конципиран као стабилизацијски и развојни што у доброј мјери одражава наше виђење будућности, планирање економског развоја наше локалне заједнице.

- Планска и програмска сарадња Градоначелника и Скупштине града

- Сарадња са Владом Републике Српске и другим републичким и институцијама БиХ

- Градска управа, као оспособљена институција, на првом мјесту има задатак да брзо, рационално и ефикасно рјешава проблеме физичких и правних лица за које је по Закону надлежна. Професионално извршавање обавеза, посвећеност послу и мјерљивост учинка а реализација задатака благовремена и ефикасна.

- Привлачење инвестиција и наставак улагања у све облике инфраструктуре, обезбјеђивање адекватних локација за улагања као што су индустријске зоне „Целпак“, „Чиркин поље“,“Балтин баре“, „Омарска-Паљуге“,побољшање квалитета радне снаге кроз разне пројекте, смањење трошкова пословања кроз субвенције и олакшице, повољан географски положај,и континуирано усклађивање правних и пословних прописа са захтјевима инвеститора.

- Модернизација постојеће привреде и праћење развоја технологија и примјена истих.

- Активна подршка подстицајимна запошљавања нових радника,јачање Фондације за развој,предузетничке обуке за младе,израда и реализација акционог плана запошљавања, подршка самозапошљавању, подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих кадрова, промоција привредних потенцијала Града Приједора,подршка увођењу стандарда квалитета, подршка иновацијама и инвестицијама у МСП, подршка пословним удружењима и кластерима, подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа, креирање и извођење обуке и преквалификације према актуелној потражњи на тржишту рада и учешће у пројектима јавних предузећа Града Приједор

- Развој пољопривредне и прехрамбене индустрије - интензивно унапређење пољопривредне производње што подразумијева даља улагања и постицаје у пољопривредној производњи, кроз пројекте воћарске производње, производњу поврћа и цвијећа у затвореном простору, регресе у обнову пољопривредне механизације, заштите и уређења пољопривредног земљишта.

- Развој и унапређење инфраструктуре

- Пројекти у области водоснабдијевања, у области одводње и пречишћавања отпадних вода

- Усклађивање понуде радне снаге са потребама тржишта рада

- Енергетска ефикасност у сврху одрживог развоја

- Изградња, реконструкција и опремање објеката друштвеног развоја

- Изградња,реконструкција и санација комуналне инфраструктуре

- Култура и спорт су највећи амбасадори за промоцију града Приједора и имају адекватно мјесто у развојној политици .

- Здравствена и социјална заштита као изузетно битна област за живот грађана-Град Приједор ће наставити са пружањем подршке овим установама како би ниво услуга још више унаприједили и приближили грађанима.

- Наставак добре праксе сарадње са Удружењем пензионера града Приједора у погледу допунских права биће настављена.

- Сарадња са националним мањинама

- Сарадња са вјерским заједницама-Приједор је мултиетнички град који његује културу међусобног разумјевања другог и другачијег.