Аматеризам у области културе

АМАТЕРИЗАМ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Према броју друштава и удружења из области аматеризма у култури, броју њихових чланова, те висини додијељених средстава, Град Приједор спада у водеће локалне заједнице у Републици Српској.

Град Приједор поклања велику пажњу области аматеризма у култури кроз суфинансирање рада културно-умјетничких друштава и удружења из ове области, те помоћи при изградњи подручних домова културе или простора у мјесним заједницама у којим друштва обављају активност.

Политика подршке друштвима и удружењима из области аматеризма у култури нашла је своју потврду у програмским активностима ових организација. Свако друштво промовише и његује културну традицију народа наше локалне заједнице, те развија мултикултуралност и мултиетничност. Примајући у госте слична друштва из окружења и иностранства доприносимо позитивној слици Града Приједора, као града са богатом традицијом у умјетности и аматеризму у култури. Гостујући у иностранству, наша друштва на најбољи начин представљају наш град на међународним фестивалима и појединачним наступима промовишу традицију и обичаје нашег краја.

Град Приједор суфинансира рад 11 културно-умјетничких друштава и два удружења из области аматеризма у култури, који броје око 1900 чланова сврстаних у 44 секције. У 2017. години извели су око 300 наступа и одржали преко 3.500 проба.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ АМАТЕРИЗМА

Средина фебруара:
„РАЗИГРАНА МЛАДОСТ“ – СКУД „Др Младен Стојановић“

Март:
„КОЗАРА И ПРИЈАТЕЉИ“ – „Козара“ Приједор
„ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ“ – КУД “Милан Егић”

Прва седмица априла:
„ДАНИ МЛАДЕНА“ – СКУД „Др Младен Стојановић“, Приједор

Васкршњи програми:
„ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ“ – СКУД „Др Младен Стојановић“
„ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ“ – КУД „Омарска“
„ТУЦИЈАДА“ – КУД „Саничани“

Уочи Духова:
„ДУХОВСКИ КОНЦЕРТ“ – СПД „Вила“

Јулске манифестације:
„ВЕЧЕ СА ПРИЈАТЕЉИМА”– КУД “Осман Џафић”
“ЧАРШИЈСКЕ НОЋИ” – КУД “Козара”, Доња Љубија
“СМОТРА ФОЛКЛОРА КОЗАРАЦ” – КУД “Козара” из Козарца
“ЋЕЛАНСКЕ НОЋИ” – КУД “Чигре”
”СВЕТКОВАЊЕ О ОГЊЕНОЈ МАРИЈИ“ - КУД “Милан Егић”

Почетак августа:
„ДРАГОТИЊСКЕ ВЕЧЕРИ“ – КУД “Милан Егић”

Крај августа:
„САНИЧАНСКЕ ИГРЕ“ – КУД “Саничани”

Крај децембра:
“НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ” – КУД “Омарска”
“НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ“ – СКУД “Др Младен Стојановић”