Стипендије

СТИПЕНДИРАЊЕ

Стипендирање студената и ученика у Граду Приједору је редован процес. Право на стипендије, које додјељује град Приједор, имају студенти и ученици средњих школа који имају пребивалиште у граду Приједору. За 2017/2018.годину град Приједор за ову намјену, Буџетом Града, планирао је 400.000 КМ.
Право на ученичке и студентске стипендије тренутно користи 376 ученика и студената.

Јавни конкурс за стипендије 2017-2018