Високо образовање

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Високошколско образовање, у граду Приједору, стиче се на Рударском факултету и Високој медицинској школи. Поред ове двије јавне високошколске установе у Граду Приједору егзистира и једна приватна високошколска установа, "Висока школа за економију и информатику".

РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИЈЕДОР
Телефон: 052/ 241-660
Адреса: Саве Ковачевића бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Телефон: 052/ 242-383
Адреса: Николе Пашића 4а
< E-mail: > Контакт < e-mail >

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНФОРМАТИКУ
Телефон: 052/241-960
Адреса: Митрополита Петра Зимоњића ББ