Мјесне заједнице

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Мјесне заједнице су облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи. Образују се за подручја која представљају територијалну и функционалну цјелину, на којима постоји интерес становника за остваривање заједничких интереса и потреба, као и међусобна повезаност грађана.
Образовање и организовање мјесних заједница на подручју града Приједора, њихов назив, подручје, послови које врши мјесна заједница, јавност рада и друга питања која су од значаја за рад мјесне заједнице, регулисани су Одлуком о мјесним заједницама ("Службени гласник Града Приједора", број: 3/15) коју је донијела Скупштина града Приједора.
На подручју Града Приједора налази се 49 мјесних заједница, а основни подаци о свакој од њих дати су на овој страници.

СПИСАК МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
МЗ БожићиМЗ Бишћани
МЗ БистрицаМЗ Брезичани
МЗ БусновиМЗ Чараково
МЗ ЧејрециМЗ Цикоте
МЗ Чиркин ПољеМЗ Доња Драготиња
МЗ Доња ЉубијаМЗ Доња Пухарска
МЗ Доњи ОрловциМЗ Доњи Волар
МЗ "Др Младен Стојановић" ПаланчиштеМЗ Гомјеница
МЗ Горња ДраготињаМЗ Горња Равска
МЗ Горњи ЈеловацМЗ Горњи Орловци
МЗ Горњи Петров ГајМЗ Градина
МЗ ХамбаринеМЗ Јутрогошта
МЗ КамичаниМЗ Кевљани
МЗ Кокин ГрадМЗ Козарац
МЗ КозарушаМЗ Ламовита
МЗ Љескаре и КалајевоМЗ Љубија
МЗ МарићкаМЗ Миска Глава
МЗ ОмарскаМЗ Орловача
МЗ Петров ГајМЗ Петрово
МЗ Приједор ЦентарМЗ Приједор ИИ
МЗ РакелићиМЗ Раковчани
МЗ РасавциМЗ Рашковац
МЗ РизвановићиМЗ Шурковац
МЗ ТрнопољеМЗ Тукови
МЗ Зецови

КАНЦЕЛАРИЈЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Канцеларије мјесних заједница обављају стручне и административне послове за потребе органа мјесних заједница, врше координацију рада мјесних заједница обављајући посао у сједишту мјесних заједница и успостављајући директан контакт са Одсјеком за мјесне заједнице, као и друге послове по налогу шефа Одсјека за мјесне заједнице, коме одговарају за свој рад.

У оквиру Одсјека за мјесне заједнице формирано је 10 канцеларија мјесних заједница, и то:
СПИСАК КАНЦЕЛАРИЈА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

КАНЦЕЛАРИЈА БРЕЗИЧАНИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ БРЕЗИЧАНИ ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Брезичани, Горња Драготиња, Доња Драготиња, Доњи Волар, Јутрогошта, Цикоте и Чејреци
Сједиште канцеларије Друштвени дом Брезичани, Брезичани бб
Стручни сарадник за послове мјесних заједнице Драган Богуновић
Телефон број 052 339 601


dragan.bogunovic@prijedorgrad.org

КАНЦЕЛАРИЈА КОЗАРАЦ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ КОЗАРАЦ
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Козарац, Камичани, Козаруша и Трнопоље
Сједиште канцеларије зграда Мјесне заједнице Козарац, Улица Маршала Тита бб Козарац.
Стручни сарадник за послове мјесних заједница Нихад Деумић
Телефон број 052 344 472

nihad.deumic@prijedorgrad.org

КАНЦЕЛАРИЈА ЛАМОВИТА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ ЛАМОВИТА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Бистрица и Ламовита
Сједиште канцеларије зграда Амбуланте породичне медицине Ламовита, Горња Ламовита бб.
Стручни сарадник за послове мјесних заједница Рајко Марић
Телефон број 052 355 019

rajko.maric@prijedorgrad.org

КАНЦЕЛАРИЈА ЉУБИЈА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ ЉУБИЈА
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Љубија, Горња Равска, Доња Љубија, Љескаре и Калајево, Миска Глава и Шурковац
Сједиште канцеларије зграда Дома здравља Љубија, Улица Драге Лукића бб Љубија Стручни сарадник за послове мјесних заједница Нада Ковачевић
Телефон број 052 360 399

nada.kovacevic@prijedorgrad.org

КАНЦЕЛАРИЈА ОМАРСКА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ ОМАРСКА
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Омарска, Горњи Петров Гај, Градина, Кевљани, Марићка и Петров Гај
Сједиште канцеларије зграда Мјесне заједнице Омарска, Улица Вука Караџића бб Омарска.
Стручни сарадник за послове мјесних заједница Радивој Миодраговић
Телефон број 052 333 880

radivoje.miodragovic@prijedorgrad.org

КАНЦЕЛАРИЈА ПРИЈЕДОР ИИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ ПРИЈЕДОР ИИ ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Приједор ИИ, Божићи, “Др Младен Стојановић” Паланчиште, Горњи Јеловац, Горњи Орловци, Доња Пухарска и Чиркин Поље
Сједиште канцеларије зграда Мјесне заједнице Приједор ИИ, Улица XИ Крајишке бригаде 3
Стручни сарадник за послове мјесних заједница Борислав Прпош
Телефон број 052 236 833

borislav.prpos@prijedorgrad.org

КАНЦЕЛАРИЈА ПРИЈЕДОР ЦЕНТАР ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ ПРИЈЕДОР ЦЕНТАР
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Приједор Центар, Гомјеница, Доњи Орловци, Кокин Град, Орловача и Рашковац
Сједиште канцеларије зграда Фонда за здравствено осигурање Приједор, Улица Ослободилаца Приједора бб
Стручни сарадник за послове мјесних заједница Драгана Бјељац
Телефон број 052 216 23

dragana.bjeljac@prijedorgrad.org

КАНЦЕЛАРИЈА РАКЕЛИЋИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ РАКЕЛИЋИ ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Ракелићи, Буснови и Петрово.
Сједиште канцеларије Друштвени дом Ракелићи, Ракелићи бб
Стручни сарадник за послове мјесних заједница Милан Роквић
Телефон број 052 340 702

milan.rokvic@prijedorgrad.org

КАНЦЕЛАРИЈА ТУКОВИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ ТУКОВИ ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Тукови, Зецови и Расавци.
Сједиште канцеларије зграда Мјесне заједнице Тукови, Улица Војводе Степе Степановића бб Тукови
Стручни сарадник за послове мјесних заједница Драгомир Ступар
Телефон број 052 224 477

dragomir.stupar@prijedorgrad.org

КАНЦЕЛАРИЈА ХАМБАРИНЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РЕГИЈЕ ХАМБАРИНЕ
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Хамбарине, Бишћани, Раковчани, Ризвановићи и Чараково
Сједиште канцеларије Друштвени дом Хамбарине, Хамбарине бб
Стручни сарадник за послове мјесних заједница Амра Мујџић
Телефон број 052 365 112

amra.mujdzic@prijedorgrad.org