КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПрограм кориштења средстава од наплаћене накнаде и закупнине пољопривредног земљиштаКорисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, кроз додјелу средства прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средства од закупнине за земљиште у својини Републике, за сљедеће намјене: оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, поправка и побољшање плодности земљишта и мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета.
Висина новчаних средстава коју подносилац пријаве може остварити је 50% од уложених средстава по приложеним рачунима, а износ одобрених средстава по основу појединачне пријаве не може бити виши од 4.000,00 КМ.

Пријава за Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде и закупнине пољопривредног земљишта

Јавни позив за Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде и закупнине пољопривредног земљишта
Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде и закупнине пољопривредног земљишта
ПољопривредаПодршка подизању пластеникаВисина средстава: 49.500,00 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, уписаних на евиденцији Бироа Приједор, заинтересованим за обављање пластеничке производње и суфинансирање набавке пластеника. Програмом је предвиђено да Градска управа Приједор, изврши набавку 10 нових пластеника од 200 м2, са пратећом опремом. Градска управа ће суфинансирати набавку пластеника у износу од 80% од набавне цијене, а одабрани корисници 20%.

Пријава на Програм подршка подизању пластеника

Јавни позив за подизање пластеника
Програм подршка подизању пластеника
ПољопривредаПодршка подизању нових засада воћаВисина средстава: 19.800,00 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом је предвиђена подршка пољопривредним произвођачима са територије града Приједора, који су опредјељени за обављање или повећање обима воћарске производње и који су у току 2019.године извршили улагања, односно, куповину садница воћа. Омогућава се додјела средстава у висини од 40%, од укупне вриједности садног материјала, које не могу бити већа од 4.000,00 КМ, по једном кориснику.

Пријава на Програм подизања нових засада воћа

Јавни позив за подизање нових засада воћа
Програм подизања нових засада воћа
ПољопривредаПрограм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. годиниВисина средстава: 278.700,00 КМ
Корисници: Пољопривредни произвођачи
Програмом кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. години, предвиђено је да се средства пласирају директно пољопривредним произвођачима за остварене резултате у пољопривредној производњи и индиректно као подршка и помоћ организованим видовима пољопривредне производње и спонзорство манифестација, односно за: подстицање постојеће производње у области сточарства,подстицање производње поврћа на отвореном пољу, подстицање производње пшенице, подстицање организацијама пољопривредних произвођача, суфинасирање набавке мјешаона сточне хране, постицање воћарске производње, подстицање производње поврћа и цвијећа у затвореном простору и регрес за обнову пољопривредне механизације.

Пријава на Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. години

Јавни позив за Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. години
Програм кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. години
ПривредаПодстицајна средства за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП Повећање броја запослених и смањење броја незапослених лица.

Пријава за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП

Анекс А

Анекс Б

Изјава 1

Изјава 2

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП у 2019.г.

Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП у 2019.г.
ПривредаПравилник о условима и начину додјеле финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећаДодјела финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећа, има за циљ олакшати пословним субјектима да наступима на међународним догађајима и довођењем иностраних партнера повећају могућност представљања производа/услуга иностраној пословној заједници, као и могућност успостављања пословне сарадње са иностраним партнерима, што у коначници треба да доведе до повећања учешћа пословних субјеката са подручја Града Приједор на глобалним тржиштима.

Финансијска средства за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећа из Буџета Града Приједор за 2019. годину, додјељују се као бесповратна (грант) средства за суфинансирање пројеката.
Правилник о условима и начину додјеле финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећ
ПривредаЈавни позив за додјелу финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећаЈавни позив за додјелу финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећа

Пријава - Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа

Образац 1.1.

Образац 1.2.

Образац 1.3.

Образац 2 - Изјава о порезима и ликвидности

Образац 3 - Споразум о разумијевању
Јавни позив за додјелу финансијских средстава за подршку интернационалном повезивању и умрежавању предузећа
ПривредаЈавни позив о условима и начину додјеле финансијских средстава за пословна удружења и кластереЈавни позив о условима и начину додјеле финансијских средстава за пословна удружења и кластере.

Пријава за додјелу финансијских средстава за подршку пословним удружењима и кластерима

Образац 1.1

Образац 1.2

Образац 1.3

Изјава о порезима и ликвидности (за регистроване)

Писмо подршке пројекту

Образац о споразумијевању


Правилник о условима и начину додјеле финансијских средстава за подршку пословним удружењима и кластерима
ПривредаПодстицајна средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању Подстицајна средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању на подручју града Приједора

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих кадрова"

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Подстицај за подршку увођењу стандарда квалитета (сертификација)"

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Предузетништво из области пољопривреде"

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Самозапошљавање незапослених лица и Подршка женском предузетништву"

Пријава за додјелу подстицајних средстава "Подстицај послодавцима за запошљавање нових радника (незапослених лица)"

Форма за израду пословног плана

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању у 2019.г.

Програм кориштења средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању у 2019.г.