Најава сједница

Најава сједнице

Број сједнице: 35. сједница Скупштине града Приједора
Датум и вријеме одржавања: 18.03.2020. године - ОДГОЂЕНО
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједора са почетком у 10,00 часова
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
2. Приједлог Одлуке о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2020.годину
3. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за изрчунавање висине ренте у 2020.години
4. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2020.годину
5. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре
6. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2020.годину
7. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2020.годину
8. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале
9. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Регулациононог плана дијела градског подручја Приједора између дијелова
10. Приједлог Одлуке о висини боравишне таксе на подручју града Приједора за 2020.годину
11. Приједлог Одлуке о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе града Приједора за 2020.годину
12. Извјештај о раду Туристичке организације града Приједора за 2019.годину
13. Информација о реализацији Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње за 2019.годину
14. Извјештај о раду Фондације за развој "Приједор" за 2019.годину
15. Извјештај о реализацији Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју града Приједора за 2019.годину
16. Информација о пружању Правне помоћи у 2019.години
17. Информација о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју града Приједор у 2019.години
18. Извјештај о реализацији Акционог плана за спречавање и сузбијање малољетничке деликвенције и примјену алтернативних мјера
19. Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу субвенције за кориснике водних услуга на подручју града Приједор за 2019.годину
20. Извјештај о реализацији Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју града Приједора за период 11.07.2017. - 31.12.20
21. Приједлог Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања
22. Приједлог Одлуке о висини закупнине (за кориштење стамбених јединица социјалног становања)
23. Приједлог Одлуке о поступку субвенционисања закупнине
24. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о именима улица и тргова
25. Приједлог Одлуке о услугама персоналне асистенције
26. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈУ Центар за социјални рад Приједор
27. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавне установе Позориште "Приједор" у П
28. Информација о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2019.години
29. Информација о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у 2019.години
30. Програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикцију заразних болести на подручју града Приједора за 2020.го
31. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града Приједора за 2020.годину
32. Приједлог Акционог плана омладинске политике Града Приједора 2018-2022 за период 2020-2022.година
34. Реферати из имовинско-правне области
1) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта "Неомет Монтажа" д.о.о Приједор,
2) Приједлог Одлуке о замјени непокретности - Град Приједор и Гојић Перо,
3) Приједлог Одлуке о преносу права посједа без накнаде, у сврху изградње инфраструктурног објекта-водоводне мреже са кућним пр
4) Приједлог Одлуке о преносу права посједа без накнаде, у сврху кориштења као добро у општој употреби - пут (за потребе јавног
5) Приједлог Мишљења - Локацијским условима Одјељења за просторно уређење Градске управе Приједор бр. 06-364-311/17
6) Приједлог Мишљења - Локацијским условима Одјељења за просторно уређење Градске управе Приједор, предвиђена је изградња
7) Приједлог Мишљења - Локацијским условима Одјељења за просторно уређење Градске управе Приједор
8) Приједлог Мишљења - Локацијским условима Одјељења за просторно уређење Градске управе Приједор
9) Приједлог Одлуке о преносу права посједа без накнаде - Родић Добрила и Слијепац Љубица
10) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе - Рамић Злата
11) Приједлог Мишљења - локацијским условима Одјељења за просторно уређење Градске управе Приједор

Архива

ДатумБрој сједницеФајл
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред