Најава сједница

Најава сједнице Скупштине

Број сједнице: 26. сједница Скупштине града Приједора
Датум и вријеме одржавања: 17.07.2019. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине Града Приједора
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред 26. сједнице Скупштине града Приједора
2. Приједлог Одлуке о усвајању И Ребаланса буџета града Приједора за 2019. годину
3. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана спортског аеродрома "Урије"
4. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора
5. Информација о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2018. годину
6. Приједлог Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2019. годину
7. Информација о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума
8. Приједлог Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2019. годину
9. Информација о раду и утрошку средстава спортских клубова у 2018. години
10. Извјештај о реализацији Одлуке о допунским правима ратних војних инвалида, породица погинулих бораца
11. Информација о пословању привредних друштава на подручју града Приједора у 2018. години
12. Приједлог Програма кориштења средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП
13. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Приједора 2018-2020 за 2018. годину
14.Приједлог Рјешења о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор
15. Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за саобраћај
16. Информација о раду Савјета мјесних заједница у 2018. години
17. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске
18. Извјештај о процијењеној штети на подручју града Приједора
19. Реферати из имовинско правне области

Архива

ДатумБрој сједницеФајл
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред