Најава сједница

Најава сједнице Скупштине

Број сједнице: 30. сједница Скупштине града Приједора
Датум и вријеме одржавања: 22.10.2019. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине Града Приједора
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
2. Приједлог Одлуке о приступању изради Просторног плана града Приједора 2020-2040 година
3. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијел
4. Приједлог Акционог плана за рјешавање проблема Рома у области запошљавања, стамбеног збрињавања, образовања и културе,
5. Расправа и утврђивање одговорности Градоначелника у вези неизвршавања аката које је донијела Скупштина Града Приједор
6. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Завод за изградњу града Приједор"
7. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор
12. Информација о стању у области аматеризма у култури на подручју града Приједора
1) Приједлог Мишљења за легализацију инфраструктурног објекта- дијела примарног водоводног система са изворишта Црно Врело
2) Приједлог Мишљења за извођење радова на проширењу (реконструкцији) попречног профила постојеће саобраћајнице - огранка из
3) Приједлог Мишљења за изградњу инфраструктурног објекта - терцијарне водоводне мреже са кућним прикључцима, пумпним станиц
4) Приједлог Одлуке о преносу права својине без накнаде, у сврху изградње инфраструктурног објекта-терцијарне водоводне мреже с
5) Приједлог Одлуке о замјени непокретности - Меџлис исламске заједнице Козарац
6) Приједлог Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе - "ГГС инжињеринг" д.о.о. Бања Лука

Архива

ДатумБрој сједницеФајл
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред