Радна тијела

Комисија за избор и именовања
У припреми

Мандатно имунитетска комисија
У припреми

Комисија за прописе
У припреми

Комисија за награде и признања
У припреми

Комисија за вјерска питања
У припреми

Комисија за равноправност полова
У припреми

Комисија за младе
У припреми

Комисија за буџет и финансије
У припреми

Комисија за мјесне заједнице
У припреми

Комисија за екологију и заштиту човјекове околине
У припреми

Одбор за друштвени надзор и представке
У припреми

Одбор за регионалну и међународну сарадњу
У припреми

Одбор за здравство и социјалну заштиту
У припреми

Комисија за контролу јавне потрошње и надзор над управљањем и располагањем имовином града
У припреми

Савјет за спорт
У припреми

Савјет за културу
У припреми

Савјет за безбједност
У припреми