Буџет града

Буџет града

БУЏЕТ ЗА ГРАЂАНЕ

Брошура за грађанство
ДОКУМЕНТИ
2018 - Буџет 2018
2018 - Ребаланс 2018
2017 - Буџет 2017
2017 - Ребаланс 2017
2016 - Буџет 2016
2016 - Извјештај 2016
2016 - Ребаланс 2016
2015 - Буџет 2015
2015 - Извјештај 2015
2015 - Ребаланс 2015
РЕГИСТРИ
Регистар пореских и непореских давања Града
Регистар пореских и непореских давања РС
ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЈЕШТЕЊА
1_Одлука о буџетском календару за 2019. годину
2_Упутство за припрему буџета Града Приједора за 2019. годину
Записник са јавне расправе о нацрту буџета за 2018 годину