Буџет града

АКТУЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
2022 - 0 Нацрт Закључка о усвајању буџета за 2022. годину
2022 - 1. Одлука о усвајању буџета за 2022. годину
2022 - 2. - 6. Правилник_општи дио буџета за 2022. годину
2022 - 7. Нацрт прихода по буџету за 2022. годину
2022 - 8. Нацрт расхода по буџету за 2022. годину
2022 - 9. Образложење Нацрта буџета за 2022. годину

Јавна расправа о Нацрту Буџета примједбе/сугестије

Буџет града

БУЏЕТ ЗА ГРАЂАНЕ

Буџет за грађанство за 2021.годину

Брошура за грађанство за 2020. годину

Брошура за грађанство за 2019.годину

Брошура за грађанство
ДОКУМЕНТИ
15.2021 - Буџет 2021
14.2020 - Буџет 2020
13.2019. - Ребаланс 2019.
12.2019. - Буџет 2019
11.2018 - 2. Ребаланс 2018
10.2018 - Ребаланс 2018
09.2018 - Буџет 2018
08.2017 - Ребаланс 2017
07.2017 - Буџет 2017
06.2016 - Извјештај 2016
05.2016 - Ребаланс 2016
04.2016 - Буџет 2016
03.2015 - Извјештај 2015
02.2015 - Ребаланс 2015
01.2015 - Буџет 2015
РЕГИСТРИ
Регистар пореских и непореских давања Града
Регистар пореских и непореских давања РС
ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЈЕШТЕЊА
Нацрт Одлуке о усвајању И Ребаланса 2021
Јавна расправа о Нацрту Ребаланса буџета за 2021. годину И
Упутство за израду буџета Града Приједора за 2022.годину
1.Нацрт Одлуке о усвајању Буџета за 2021.г
2.Буџет по Правилнику о изради буџета
3.Нацрт прихода за 2021. година
4.Нацрт расхода по корисницима и ближим намјенама за 2021.
5.Образложење Нацрта буџета за 2021.
Позив на јавну расправу о Нацрту буџета за 2020. годину
Упутство за Припрему буџета Града Приједора за 2021. годину
Записник са јавне расправе о Нацрту буџета за 2020. годину
План расхода Буџета Града Приједора за 2020. годину по корисницима и ближим намјенама
Упутство за припрему Буџета Града Приједора за 2020. годину
Ребаланс буџета града Приједора за 2019.годину
План расхода 1. Ребаланса Буџета за 2019. годину по корисницима и ближим намјенама
Нацрт 1. Ребаланса Буџета за 2019. годину
Јавни позив_ Нацрт 1. Ребаланса Буџета за 2019. годину
Буџетски календар за 1. Ребаланс Буџета за 2019.годину
Упутство за припрему 1. Реабаланса буџета за 2019. годину
Записник са јавне расправе о Нацрту Буџета за 2019. годину
Програм провођења јавне расправе о Нацрту Буџета Града Приједора за 2019.
Закључак Скупштине Града о упућивању на јавну расправу Нацрта буџета за 2019.годину
Јавни позив на расправу о Нацрту буџета за 2019 годину
Нацрт Буџета за 2019.г. по корисницима и намјенама
Нацрт Одлуке о усвајању Буџета за 2019.годину са Образложењем
Упутство за припрему буџета Града Приједора за 2019. годину
Одлука о буџетском календару за 2019. годину