Буџет града

АКТУЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
2021 - Буџет по Правилнику о изради буџета
2021 - Нацрт Одлуке о усвајању Буџета
2021 - Нацрт прихода
2021 - Нацрт расхода по корисницима и ближим намјенама
2021 - Образложење Нацрта буџета
2021 - Снимак Образложења Нацрта буџета за 2021.

Јавна расправа о Нацрту Буџета примједбе/сугестије

Буџет града

БУЏЕТ ЗА ГРАЂАНЕ

Брошура за грађанство

Брошура за грађанство за 2019.годину

Брошура за грађанство за 2020. годину

Буџет за грађанство за 2021.годину
ДОКУМЕНТИ
15.2021 - Буџет 2021
14.2020 - Буџет 2020
13.2019. - Ребаланс 2019.
12.2019. - Буџет 2019
11.2018 - 2. Ребаланс 2018
10.2018 - Ребаланс 2018
09.2018 - Буџет 2018
08.2017 - Ребаланс 2017
07.2017 - Буџет 2017
06.2016 - Извјештај 2016
05.2016 - Ребаланс 2016
04.2016 - Буџет 2016
03.2015 - Извјештај 2015
02.2015 - Ребаланс 2015
01.2015 - Буџет 2015
РЕГИСТРИ
Регистар пореских и непореских давања Града
Регистар пореских и непореских давања РС
ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЈЕШТЕЊА
Упутство за израду буџета Града Приједора за 2022.годину
1.Нацрт Одлуке о усвајању Буџета за 2021.г
2.Буџет по Правилнику о изради буџета
3.Нацрт прихода за 2021. година
4.Нацрт расхода по корисницима и ближим намјенама за 2021.
5.Образложење Нацрта буџета за 2021.
01. Упутство за Припрему буџета Града Приједора за 2021. годину
02. План расхода Буџета Града Приједора за 2020. годину по корисницима и ближим намјенама
03. Записник са јавне расправе о Нацрту буџета за 2020. годину
04. Позив на јавну расправу о Нацрту буџета за 2020. годину
05.Упутство за припрему Буџета Града Приједора за 2020. годину
06.1. Ребаланс буџета града Приједора за 2019.годину
07.Јавни позив_ Нацрт 1. Ребаланса Буџета за 2019. годину
08.План расхода 1. Ребаланса Буџета за 2019. годину по корисницима и ближим намјенама
09.Нацрт 1. Ребаланса Буџета за 2019. годину
10. Буџетски календар за 1. Ребаланс Буџета за 2019.годину
11. Упутство за припрему 1. Реабаланса буџета за 2019. годину
12.Записник са јавне расправе о Нацрту Буџета за 2019. годину
13. Јавни позив на расправу о Нацрту буџета за 2019 годину
14.Програм провођења јавне расправе о Нацрту Буџета Града Приједора за 2019.
15. Закључак Скупштине Града о упућивању на јавну расправу Нацрта буџета за 2019.годину
16.Нацрт Буџета за 2019.г. по корисницима и намјенама
17.Нацрт Одлуке о усвајању Буџета за 2019.годину са Образложењем
18.Одлука о буџетском календару за 2019. годину
19.Упутство за припрему буџета Града Приједора за 2019. годину