Буџет града

Буџет града

БУЏЕТ ЗА ГРАЂАНЕ

Брошура за грађанство

Нацрт Брошуре за грађанство 2019.година
ДОКУМЕНТИ
2019. - Буџет 2019
2019. - Ребаланс 2019.
2018 - 2. Ребаланс 2018
2018 - Буџет 2018
2018 - Ребаланс 2018
2017 - Буџет 2017
2017 - Ребаланс 2017
2016 - Буџет 2016
2016 - Извјештај 2016
2016 - Ребаланс 2016
2015 - Буџет 2015
2015 - Извјештај 2015
2015 - Ребаланс 2015
РЕГИСТРИ
Регистар пореских и непореских давања Града
Регистар пореских и непореских давања РС
ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЈЕШТЕЊА
0.Упутство за припрему Буџета Града Приједора за 2020. годину
01. Упутство за припрему И Реабаланса буџета за 2019. годину
02.Буџетски календар за И Ребаланс Буџета за 2019.годину
03.Нацрт И Ребаланса Буџета за 2019. годину
04.И Ребаланс Буџета за 2019. годину по корисницима и ближим намјенама
05.Јавни позив_ Нацрт И Ребаланса Буџета за 2019. годину
06.И Ребаланс буџета града Приједора за 2019.годину
07.Упутство за припрему буџета Града Приједора за 2019. годину
08.Одлука о буџетском календару за 2019. годину
09. Одлука о усвајању_Нацрт Буџета за 2019.годину са Образложењем
10.Нацрт Буџета за 2019.г. по корисницима и намјенама
11. Закључак Скупштине Града о упућивању на јавну расправу Нацрта буџета за 2019.годину
12.Програм провођења јавне расправе о Нацрту Буџета Града Приједора за 2019.
13. Јавни позив на расправу о Нацрту буџета за 2019 годину
14.Записник са јавне расправе о Нацрту Буџета за 2019. годину