Одсјек за информационо-комуникационе технологије

Одсјек за информационо-комуникационе технологије

Шеф Одсјека: АДМИРА КЛИЧИЋ, дипломирани инжењер машинства
Aдресa: Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
Телефон: 052/245-130
Факс:
Имејл: informatika@prijedorgrad.org, admira.klicic@prijedorgrad.org

НАДЛЕЖНОСТИ

У Одсјеку за информационо-комуникационе технологије обављају се послови координације рада и сарадње са свим организационим јединицама Градске управе и другим надлежним органима, организацијама и институцијама, и то при изради анализа, информација и извјештаја о функционисању Градске управе у смислу информатичке активности , са приједлогом нових информатичких и техничких рјешења; прати развој допунских апликативних рјешења на постојеће програме; ради на одржавању постојећих апликација, са приједлогом нових рјешења; планирање, пројектовање, развој и успостављање информатичких и комуникационих система за потребе Градске управе ; управља информатичко-комуникационим ресурсима; одржава мрежне политике и безбједности; ради на инсталисању оперативних система и њиховом одржавању;инсталисању и замјени рачунарске и периферне опреме; администрирању дигиталне телефонске централе; администрирању локалне рачунарске мреже; администрирању комуникационих линкова са дислоцираним организационим јединицама; администрирању и постављању садржаја на сервер;техничка и стручна информатичка помоћ одјељењима/одсјецима и техничка припрема материјала за објављивање на сајту.