Штаб за ванредне ситуације- 31 особа под здравственим надзором

У Приједору је 31 особа под здравственим надзором, али нема ни једне особе која је заражена овим вирусом , потврђено је након данашње сједнице Штаба за ванредне ситуације.

Епидемиолог приједорског Дома здравља Милица Отковић потврдила је да је од тог броја 18 мушкараца и 13 жена и да ни једна нема симптоме респираторне инфекције, а да су они углавном из Италије, Њемачке и Аустрије.
"Сви контакти , који су такође под надзором, су без симптома, а дата им је препорука да буду у својим кућама, а у случају појаве симптома или евентуално нечег другог доћи ће до другачије прерасподјеле односно стављања у изолацију, која подразумијева забрану кретања ван куће", истакла је Отковићева.
Са сједнице Штаба је упућен апел грађанима који долазе из земаља са локалном трансмисијом, да се на број Хигијенско-епидемиолошке службе 052 238 104 јаве, како би ти људи били стављени под надзор и тиме били спријечено евентуално ширење новог корона вируса , ако се он појави.
"Наше грађане молимо да се појачају мјере личне хигијене, првенствено хигијене руку, да је обустава школе превентивна мјера те да поготово средњошколци што мање одлазе у кафиће и на друга окупљања", рекла је Отковићева додајући да мјеста паници нема и да у граду нема ниједног регистрованог случаја те да ће , уколико буде, грађани бити благовремено обавијештени.
Отковићева је нагласила да се систематски прегледи првачића у Дому здравља обустављају и да ће бити настављени почетком априла, када буде настављена и настава у школама.
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић је изјавио новинарима да је данашња сједница Штаба за ванредне ситуације одржана поводом одлука Владе Републике Српске, а у складу са догађајима везаним за превенцију од обољења од вируса корона.
"Ми смо наложили да се све одлукеВладе испоштују и процијенили смо да није неопходно да се обуставља рад дјечијих вртића", истакао је Ђаковић те додао да ће Штаб за ванредне ситуације и даље пратити ситуацију и о свему обавјештавати јавност.

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број: 121/12 ) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања града Приједора ("Службени гласник града Приједора", број:7/13 ), на сједници одржаној дана 11.03.2020 Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси следеће:

ЗАКЉУЧКЕ
1. Обавезују се све институције и сва физичка и правна лица на подручју града Приједора да у потпуности спроводе закључке Владе Републике Српске донесене дана 10.03.2020. године, ради спречавања појаве и ширења новог корона вируса.
2. Градски штаб за ванредне ситуације је заузео став да се настави рад вртића на подручју града Приједора под условом појачаних мјера хигијене , праћења и надзора здравственог стања дјеце која бораве у вртићима.
3. На подручју града Приједора у досадашњем периоду није било појаве обољења од новог корона вируса , а здравствене установе на подручју града Приједора су предузеле потребне мјере припреме и изолације лица која су долазила из подручја захваћених новим корона вирусом .
4. Обавезују се јавна предузећа и установе и друга правна лица да интензивирају активности на спровођењу мјера хигијене, дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима и просторијама у којима обављају своју дјелатност.
5. Обавезује се а.д. "Комуналне услуге" Приједор да интензивирају активности на одвозу и санитарном збрињавању отпада, а а.д. Водовод" Приједор да интензивирају активаности на контроли хигијенске исправности воде за пиће и контролу резидуалног хлора.
6. Обавезују се све здравствене установе на подручју града Приједора да у складу са посебним плановима рада у условима појачане опасности и даље предузимају све неопходне мјере изолације и лијечења евентуално обољелих од новог корона вируса.
7. Препоручује се грађанима на подручју града Приједора да редовно примјењују мјере личне хигијене, а прије свега редовно прање руку, да врше редовно провјетравање и одржавање хигијене просторија у којима бораве као и избјегавање блиског контакта са особама које имају акутну респираторну инфекцију или долазе из подручја захваћених новим корона вирусом.
8. Обавезују се здравствена и ветеринарска инспекција на подручју града Приједора да наставе са интензивним активностима контроле спровођења санитарно хигијенских мјера и да наложе спровођење додатних санитарно хигијенских мјера у складу са указаним потребама ради заштите здравља становништва.

КОМАНДАНТ:
Миленко ЂаковићНазад