Градски штаб за ванредне ситуације

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 06.07.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси сљедеће:


ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:
1. На подручју града Приједора у односу на претходну сједницу Градског штаба за ванредне ситуације која је одржана дана 29.06.2020. године регистровано је 10 нових случајева са позитивним тестом на корона вирус. Тренутно је 39 лица са позитивним тестом на вирус корона. До сада се 71 лице опоравило од обољења узрокованог вирусом корона, а 13 лица је преминуло. Под здравственим надзором - у кућној изолацији су 102 лица, а здравствени надзор је престао за 2055 лица.
У ЈЗУ Болницу "Др Младен Стојановић" Приједор - ЦОВИД одјељење ради лијечења лица са позитивним тестом на вирус корона смјештено је 18 лица, од којих је 12 лица из Приједора, 4 лица из Костајнице и по једно лице из Козарске Дубице и Новог Града.
2. Дана 29.06.2020. године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр.46-3/20 о спровођењу мјера заштите у заједници лица која су заражена вирусом корона, којим са даном 01.07.2020. године налаже престанак рада републичких објеката за изолацију карантинског типа.
Овим закључком се задужују координатори досадашњих карантина да препоруче Хигијенско епидемиолошким службама надлежних домова здравља да лица без симптома и лица са блажим симптомима упуте у кућну изолацију, а лица са средње тешким и тешким симптомима упуте на болничко лијечење. Ове мјере ХЕ службама се налажу од 30.06.2020. године и за лица са тестом позитивним на корона вирус те да уколико лица заражена вирусом корона немају услова за обављање кућне изолације у сарадњи са локалним штабом за ванредне ситуације обезбиједе услове за изолацију за ова лица.
Здравственим инспекторима у јединицама локалне самоуправе овим закључком је наложено да на основу препоруке ХЕ службе издају рјешење о кућној изолацији, а комуналној полицији да врши надзор над спровођењем рјешења којима је изречена мјера кућне изолације.
3. Дана 29.06.2020.године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр.46-5/20 којим се домови здравља обавезују да узимају брисеве лицима за која се сумња да су обољеле од ЦОВИД - 19 или да су заражена вирусом корона, у просторијама за преглед и друге интервенције или у кућним условима.
Овим закључком се обавезују центри за ментално здравље дома здравља да у сарадњи са центрима за социјални рад у јединицама локалне самоуправе обезбиједе психосоцијалну подршку физичких лица која се налазе у кућној изолацији.
4. Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр.46-1/20 од 29.03.2020. године одобрава се донација директних антигенских тестова јавним здравственим установама, а ЈЗУ Волници "Др Младен Стојановић" Приједор се додјељује 950 тестова.
5. Штаб ће и даље активно пратити развој ситуације у вези са појавом и ширењем корона вируса и у складу са развојем догађаја благовремено доносити закључке и усмјеравати рад надлежних служби.
Наредбе, задужења и препоруке
1. Обавезује се Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Приједор да у потпуности спроведе епидемиолошке и здавствене мјере лицима са тестом позитивним на корона вирус које су наложене Закључком Републичког штаба за ванреде ситуације бр:46-3/20 од 29.06.2020. године.
2.Обавезује се ЈЗУ Дом здравља Приједор да у потпуности спроведе мјере наложене закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр.46-5/20 од 29.06.2020. године.
3.Обавезује се Одсјек за инспекцијке послове Градске управе Приједор - здравствена инспекција да издају рјешења о кућној изолацији за лица позитивна на вирус корона према препорукама ХЕ службе Дома здравља Приједор. Такође се обавезује Одсјек комуналне полиције Градске управе Приједор да врши надзор над спровођењем рјешења којима је изречена мјера кућне изолације.
Сви надзорни и контролни органи на подручју града Приједора се обавезују да интензивирају контролу спровођења мјера заштите и прописаних мјера за спречавање појаве и ширења новог вируса корона од стране појединаца.
За реализацију ових закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва, јавне установе и институције на подручју града Приједора.

Број: 02-сл-69/20
Датум: 06.07.2020. године

КОМАНДАНТ
Миленко Ђаковић

Назад