Градски штаб за ванредне ситуације

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 13.07.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси сљедеће:


ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:
1. На подручју града Приједора тренутно су регистрована 22 лица са позитивним тестом на нови вирус корона. До сада се 99 лица опоравило од обољења узрокованог вирусом корона, а 14 лица је преминуло. Под здравственим надзором - у кућној изолацији су 73 лица, а здравствени надзор је престао за 2154 лица.
У ЈЗУ Болницу "Др Младен Стојановић" Приједор - ЦОВИД одјељење ради лијечења лица са позитивним тестом на вирус корона смјештено је 11 лица од којих је 7 лица из Приједора, 3 лица из Костајнице и једно лице из Козарске Дубице.
2. Дана 06.07.2020. године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр.47-1/20 о измјени Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона којим се до 20. јула 2020. године забрањују сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица. Овим закључком се до 20. јула органичава радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06,00 до 23,00 часова. Такође, овим Закључком се до 20. јула дозвољавају такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присутства публике уз претходно прибављену сагласност Министарства породице, омладине и спорта и Министарства здравља и социјалне заштите.
3. Дана 26.07.2020. године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр.47-2/20 којим се мијења закључак бр.28-1/ 20 од 29.04.2020. године и закључак бр.45-2/20 од 23.06.2020. године чиме је укинута одредба којом је примјена овог закључка била ограничена до 06.07.2020. године, односно утврђене обавезе ЈЗУ Универзитетски клунички центар и ЈЗУ болнице у Републици Српској на спровођење мјера реаговања на појаву болести изазване новим вирусом корона остају на снази без временског ограничења.
4. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске је дана 06.07.2020. године Градском штабу за ванредне ситуације, Дому здравља Приједор и ЈЗУ Болници "Др Младен Стојановић" доставио сљедеће документе:
- Поступак са пацијентима у случају сумње или оболијевања од ЦОВИД - 19
- Упутство за кућну изолацију особа са потврђеном инфекцијом узрокованом вирусом корона чије медицинско стање не захтијева болничко лијечење.
- Поступак са особама које су биле у контакту са потврђеним или вјероватним случајем инфекције вирусом корона-праћење контакта.
- Процјена ризика и поступање у случају изложености радника здравствене установе вирусу који узрокује ЦОВИД - 19.
5. Министарство здравља и социјалне заштите је својим актом од 03.07.2020. године обавезало јединице локалне самоуправе на потпуно поштивање закључака Републичког штаба за ванредне ситуације и препоука ЈЗУ Института за јавно здравље Републике Српске, као и на праћење епидемиолошке ситуације и доношење одговарајућих мјера у складу са потребама које за одређени период захтијева еидемиолошка ситуација.
6. Дана 06.07.2020. године Републички штаб за ванредне ситуације је донио закључке о расподјели медицинске опреме јавним здравственим установама у Републици Српској према којима је ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор додијељено 9 респиратора ПА 700б, један ултразвучни апарат логиq В2, заштитна опрема (61.500 заштитних рукавица, 189.100 заштитних маски, 58 топломјера безконтактних, дезинфекциона средства и др. Такође су ЈЗУ Дому здравља Приједор овим закључцима додијељена заштитна опрема и средства за дезинфекцију (19.100 заштитних рукавица, 58.850 заштитних маски, 358 заштитних одијела и др.).

7. Штаб ће и даље активно пратити развој ситуације у вези са појавом и ширењем корона вируса и у складу са развојем догађаја благовремено доносити закључке и усмјеравати рад надлежних служби.
Наредбе, задужења и препоруке
1. Обавезују се сва правна лица, предузетници и физичка лица на подручју града Приједора да се у потпуности придржавају мјера утврђених Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр.47-1/20 од 06.07.2020. године којим се забрањују сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица и до 20 јула 2020. године органичава радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06,00 до 23,00 часова.
2.Обавезује се ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор да се у потпуности спроведу обавезе утврђене Закључком Реубличког штаба за ванредне ситуације бр.47-2/20 од 06.07.2020. године.
3. Обавезује се ЈЗУ Дом здравља Приједор и ЈЗУ Болница "Др Младен Стојановић" Приједор да у потууности спроведу процедуре и поступке који су прописани упутствима и другим документима донесеним од стране ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.
4.Обавезују се надзорни и контролни органи на подручју града Приједора да интензивно врше контролу поштивања мјера заштите и мјера за спречавање појаве и ширења новог вируса корона које су донесене од стране Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације.
За реализацију ових закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва, јавне установе и институције на подручју града Приједора.


Број: 02-сл-70/20
Датум: 13.07.2020. године

КОМАНДАНТ

Миленко Ђаковић

Назад