Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Informacija, izvod iz dokumeta prostornog uređenja, mišljenja i drugo


NAZIV POSTUPKA: Informacija, izvod iz dokumeta prostornog uređenja, mišljenja i drugo
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_007 GP MP 7.1.1.3 (06/3.1)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci,
2. Administrativna gradska taksa u iznosu od 2 KM i
3. Naknada za troškove postupka u iznosu od 10 KM za Izvod iz dokumenta prostornog uređenja, odnosno 15 KM za Informaciju sa izvodom.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

NAKNADA ZA TROŠKOVE POSTUPKA
- račun javnih prihoda Grada Prijedor: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722521,
- budžetska organizacija: 0074160.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/13, 106/15, 3/16),
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine/Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13) i
- Odluka o kriterijumima, visini i načinu obračuna naknada za izradu lokacijskih uslova (Sl. glasnik Grada Prijedor br. 13/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Vrši uvid u dokumente prostornog uređenja: Izvod iz dokumenta prostornog uređenja.
2. Izrađuje mišljenja, informacije u skladu sa dokumentom prostornog uređenja i zakonskom regulativom.
3. Dostavlja informacije, mišljenja, izvode stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
VERA JOVIĆ,
052/245-172, KANC.: 53, RADNO MJESTO:Šef odsjeka za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
VESNA NIKOLIĆ-RITAN,
052/245-173, KANC.: 53, RADNO MJESTO:Šef odsjeka za građenje i upotrebu objekata
DRAGANA SREDIĆ,
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove i informacije
ALEKSANDRA SAVIĆ,
052/245-175, KANC.: 52, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove i informacije
SANjA KNEŽEVIĆ,
052/245-166, KANC.: 48, RADNO MJESTO: Stručni saradnik za terenske uviđaje i iskolčenje objekata
LIDIJA KEVIĆ,
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za kontrolu i praćenje urbanističko-tehničke dokumentacije
SANjA LATINOVIĆ,
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za obračun naknada
DRAGANA LjUBOJA,
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove
VERA KOVAČEVIĆ,
052/245-168, KANC.: 49,RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove