Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne proizvodnje


NAZIV POSTUPKA: Izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne proizvodnje
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odsjek za poljoprivredu
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPIP_001 GP MP 7.1.1.4. 1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Posjedovni list,
2. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva,
3. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ako se zemljište vodi na drugom članu domaćinstva,
4. 5,00 KM gradske administrativne takse i
5. 2,00 KM takse na zahtjev.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o poljoprivredi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/06,20/07, 86/07 i 71/09),
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Opštine/Grada Prijedora“, 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
2. Izrađuje Uvjerenje i
3. Dostavlja Uvjerenje podnosiocu zahtjeva.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PRIVREDU I POLjOPRIVREDU, ODSJEK ZA POLjOPRIVREDU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-194

ODGOVORNA OSOBA
SUZANA BAŠIĆ
052/245-194, KANC.:19, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede
BRANKA ČOBANOVIĆ
052/245-194, KANC.:19, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede