Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje uvjerenja, potvrda i izvoda


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje uvjerenja, potvrda i izvoda
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odsjek za privredu
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPIP_001 GP MP 7.1.1.4. 6
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 7 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Rješenje za osnivanje preduzetnika (ako ga ima) i
2. Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za uvjerenje u iznosu od 5 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 11/11, 7/13 i 15/13)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva (da li je zahtjev podnesen na propisanom obrascu, da li su uz zahtjev dostavljeni potrebni dokumenti i da li je plaćena taksa).
2. Izrađuje akt.
3. Dostavlja stranci akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PRIVREDU I POLjOPRIVREDU, ODSJEK ZA PRIVREDU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
MUTIĆ SLAĐANA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
RASTOKA NEVENA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
ĐAKOVIĆ BRANKICA
052/245-155, KANC.:1, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo