Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Registracija Prestanka / privremenog prestanka obavljanja djelatnosti preduzetnika - Zanatstvo i usluga


NAZIV POSTUPKA: Registracija Prestanka / privremenog prestanka obavljanja djelatnosti preduzetnika - Zanatstvo i usluga
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odsjek za privredu
ŠIFRA ZAHTJEVA: Obrazac SP - 1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 2 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Ovjerena fotokopija lične karte (pasoša za strane državljane)
2. Rješenje za osnivanje preduzetnika
3. Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 20 KM
4. Uvjerenje Osnovnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja (koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika) - samo u slučaju privremenog prestanka

Napomene:
* U slučaju prestanka zajedničkog (ortačkog) obavljanja djelatnosti uz zahtjev koji potpisuju svi ortaci, prilaže se i ugovor o prestanku zajedničkog (ortačkog) obavljanja djelatnosti, ovjeren od svih ortaka.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glsnik Republike Srpske“, broj: 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16),
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10),
- Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/14) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 11/11, 7/13 i 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva (da li je zahtjev podnesen na propisanom obrascu, da li su uz zahtjev dostavljeni potrebni dokumenti i da li je plaćena taksa za registraciju).
2. Izrađuje upravni akt.
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PRIVREDU I POLjOPRIVREDU, ODSJEK ZA PRIVREDU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
MUTIĆ SLAĐANA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
RASTOKA NEVENA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove u oblasti privrede
ĐAKOVIĆ BRANKICA
052/245-155, KANC.:1, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za privredu i preduzetništvo