Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za komunalne poslove i zaštitu životne sredine
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU xxxxxx GP MP 10.1.2.25 1-10
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Kopija ekološke dozvole koja se obnavlja,
2. Izvještaji o izvršenim mjerenjima emisija (od ovlaštene institucije koja ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine), i dokazi o izvršenim obavezama naloženim u ekološkoj dozvoli koja se obnavlja,
3. Izjava odgovornog lica pogona / postrojenja ovjerena od organa nadležnog za ovjeru potpisa, da su sa danom podnošenja zahtjeva za obnavljanje dozvole izvršene mjere i obaveze naložene rješenjem o dozvoli i da nije došlo do značajnih promjena uslova koji se odnose na postrojenje i aktivnosti, osnovne i pomoćne sirovine, korišćenje energije, izvor emisija i lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi,
4. Zapisnik inspektora za zaštitu životne sredine i
5. Administrativna taksa u iznosu od 50 KM 2 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 71/12, 79/15),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18) i
- Pravilnik o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 28/13, 104/17).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Izrađuje upravni akt - rješenje.
3. Dostavlja stranci upravni akt - rješenje.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
TANJA EĆIM
052/245-187, KANC.:8, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine
NEMANjA SAVANOVIĆ
052/245-187, KANC.:8, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine