Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za dodjelu jednokratne materijalne pomoći za studente i učenike srednjih škola


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za dodjelu jednokratne materijalne pomoći za studente i učenike srednjih škola
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 7.1.4.4 (12-12)
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1.uvjerenje o državljanstvu
3.kućnu listu
4. potvrdu fakulteta, odnosno srednje škole o redovnom upisu školske 2018/19. godine (za sve članove porodice koji pohađaju srednju školu ili fakultet),
5.uvjerenje o prosječnim primanjima za prošlu godinu za zaposlene članove domaćinstva,
6.odrezak od čeka penzije za članove domaćinstva koji su penzioneri,
7.uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS - filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva,
8.uvjerenje Centra za socijalni rad - filijala Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
9.rješenje o starateljstvu za samohrane roditelje Centra za socijalni rad,
10.medicinsku dokumentaciju za teže oboljelog člana domaćinstva,
11.potvrda o prebivalištu,
12.fotokopija kartice tekućeg računa.


PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10),
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i
- Pravilnik o dodjeli jednokratne materijalne pomoći studentima i učenicima srednjih škola Grada Prijedor („Službeni glasnik grada Prijedora“ 5/18).

OPIS POSTUPKA
- U skladu sa pravnim regulativama, Odjeljenje, jednom u toku kalendarske godine, obavlja proceduru dodjele jednokratne materijalne pomoći studentima i učenicima srednjih škola Grada Prijedora. Procedura se odvija na javan i transparentan način, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon procedure objave Obavještenja i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu, koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, sredstva se dodjeljuju Zaključkom Gradonačelnika onim studentima i učenicima koji su ispunili uslove u skladu Pravilnikom o dodjeli jednokratne materijalne pomoći studentima i učenicima srednjih škola Grada Prijedora. Ostali učenici i studenti koji ne ispunjavaju uslove se obavještavaju Obavještenjem.
- Po završetku procedure sačinjava se Zapisnik.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.:67, RADNO MJESTO:Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
STEVICA DRONjAK
052/245-133, KANC.:64, RADNO MJESTO:Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i NVO
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.:64, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za poslove iz oblasti NVO sektora