Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za pravo na porodičnu invalidninu


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za pravo na porodičnu invalidninu
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za boračko-invalidske zaštite
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU: