Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za novčanu naknadu odlikovanom borcu i porodici poginulog odlikovanog borca


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za novčanu naknadu odlikovanom borcu i porodici poginulog odlikovanog borca
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za boračko-invalidske zaštite
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU: