Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine radi postavljanja štanda, aparata ili drugog improvizovanog objekta radi prodaj


NAZIV POSTUPKA: Izdavanje odobrenja za zauzimanje javne površine radi postavljanja štanda, aparata ili drugog improvizovanog objekta radi prodaj
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za komunalne poslove i zaštitu životne sredine
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.1.3.28 1-13
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Odobrenje za obavljanje djelatnosti i
2. Administrativna gradska taksa 10 KM 2 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10),
- Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik opštine Prijedor, broj 5/07, 5/10, 2/12),
- Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik opštine Prijedor, br. 5/12, Službeni glasnik Grada Prijedora, broj 1/14),
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava da li je zahtjev potpun, a u suprotnom slučaju obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska u određenom roku.
2. Izrađuje upravni akt.
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
ZUHRA PANTOŠ
052/245-187, KANC.:8, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta