Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje rješenja za vršenje prevoza stvari za vlastite potrebe poljoprivrednog gazdinstva


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje rješenja za vršenje prevoza stvari za vlastite potrebe poljoprivrednog gazdinstva
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 7.1.3.21 1-2
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja