Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Kategorizacija ugostiteljskih objekata


NAZIV POSTUPKA: Kategorizacija ugostiteljskih objekata
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Odsjek za privredu
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP MP 6.3.1.1. 6
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Fotokopiju rješenja Gradske uprave Grada Prijedor o registraciji preduzetnika (za fizička lica) ili fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica),
2. Potvrdu APIF - a (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske) kojim je odobreno obavljanje djelatnosti,
3. Dokaz o uplati 50,00 KM (uplatnica)
Svrha doznake: Izdavanje rješenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta
Primalac: RJP Grada Prijedor
Račun primaoca: 5620070000417349
Vrsta prihoda: 722131
Opština: 074
Budžetska organizacija: 9999999
4. Dokaz o uplati 50,00 KM (uplatnica)
5. Svrha doznake: Troškovi izrade ploče oznake vrste i kategorija ugostiteljskog objekta
Primalac: RJP Grada Prijedor
Račun primaoca: 5620070000417349
Vrsta prihoda: 722521
Opština: 074
Budžetska organizacija: 0074150
6. Gradska administrativna taksa u iznosu od: 2,00 KM - taksa na zahtjev

Napomene:
* Rješenje o kategorizaciji ugostiteljskog objekta podliježe reviziji nakon isteka perioda od 4 godine od dana njegovog dostavljanja ugostitelju.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/17),
- Pravilnik Pravilnika o uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 62/18),
- Pravilnik o uslovima za pružanje usluga u apartmanima, sobama za iznajmljivanje i kućama za odmor ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 85/10),
- Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).

OPIS POSTUPKA
Zadatak Komisije je da:
1. Razmatra zahtjeve za određivanje kategorije sobe za iznajmljivanje, apartmana, kuće za odmor, seoskog domaćinstva i kampa
2. Provjerava i utvrđuje ispunjenost uslova propisanih pravilnicima,
3. Daje prijedlog za određivanje kategorije
4. Sačinjava zapisnik, na osnovu kojeg načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu donosi rješenje o razvrstavanju objekta privatnog smejštaja u određenu kategoriju.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PRIVREDU I POLjOPRIVREDU, ODSJEK ZA PRIVREDU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Telefon: 052/245-140

ODGOVORNA OSOBA
GRAHOVAC ŽELjKO
052/245-142, KANC.:16, RADNO MJESTO:Šef Odsjeka za privredu
RASTOKA NEVENA
052/245-138, KANC.:17, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove u oblasti privrede