Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za subvenciju đačkog prevoza


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za subvenciju đačkog prevoza
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Uvjerenje o državljanstvu djeteta;
2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta;
3. Uvjerenje o pohađanju nastave;
4. Uvjerenje Centra za socijalni rad (zavisno od osnova po kome ostvaruje neko od prava);
5. Potvrda u mjesečnom iznosu karte (sa preciznom navedenom kilometražom, izdatu od strane registrovanog javnog korisnika);
6. Potvrda Zavoda za zapošljavanje (o nezaposlenosti za jednog ili oba roditelja);
7. Kućna lista;
8. Medicinska dokumentacija.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10)
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16)
- Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/09 i 44/15)
- Pravilnik o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 13/18).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje zapisnik.
4. Dostavlja prijedlog zapisnika Gradonačelniku Prijedora na osnovu kojeg se izdaje zaključak i upućuje stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.:67, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
STEVICA DRONjAK
052/245-133, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i NVO