Biografija

Gradonačelnik DALIBOR PAVLOVIĆ

Grad Prijedor, Trg oslobođenja 1 Prijedor
052/245-101
052/245-104

Dalibor (LJuban) Pavlović je rođen 01.07.1981. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju školu
je završio u Prijedoru. Po zanimanju je master ekonomije.
Od 2007. do 2008. obavio je pripravnički staž u Adminstrativnoj službi opštine Prijedor. Ima
položen stručni ispit za rad u organima uprave Republike Srpske.
Od 10.09.2010. do 31.07.2017. godine zaposlen u Fondu zdravstvenog osiguranja RS, Filijala
Prijedor, na poslovima glavnog kontrolora sekundarne zdravstvene zaštite, a od 01.08.2017.
obavlja poslove rukovodioca Filijale Prijedor.
Član je Saveza nezavisnih socijaldemokrata od 2004. godine. U političkoj karijeri obavljao je
niz funkcija i dužnosti. Član je Glavnog odbora SNSD, kao i Predsjedništva i Izvršnog
komiteta Gro SNSD Prijedor. Funkciju Sekretara GO SNSD obavlja od 2008. godine do
danas. U Skupštinu Grada Prijedor za odbornika je biran u 3 mandata, u periodu od 2008-
2020. godine.
Na funkciju gradonačelnika Prijedora izabran je 2020. godine.
Oženjen je i otac jednog djeteta.