Vizija grada

Vizija Grada

Viziju razvoja trasiraju

- Strategija razvoja Grada Prijedora 2014-2024. godine, strateški dokument koji sadrži 55 projekata ekonomskog razvoja, 56 projekata društvene djelatnosti i 51 projekat zaštite životne sredine, tačnije 162 projekta ukupne vrijednosti 574 miliona maraka.

- Kontinuitet politike razvoja, stabilnosti, bezbjednosti i njegovanja dobrih odnosa među građanima.

- Najveći prioritet te politike je stvaranje povoljne klime za privlačenje stranih investicija i zapošljavanje. Kompletna organizacija Gradske uprave biće podređena tom cilju.

- Nastavak trenda stabilnosti budžeta i to će omogućiti dalju realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata. Budžet treba biti koncipiran kao stabilizacijski i razvojni što u dobroj mjeri odražava naše viđenje budućnosti, planiranje ekonomskog razvoja naše lokalne zajednice.

- Planska i programska saradnja Gradonačelnika i Skupštine grada

- Saradnja sa Vladom Republike Srpske i drugim republičkim i institucijama BiH

- Gradska uprava, kao osposobljena institucija, na prvom mjestu ima zadatak da brzo, racionalno i efikasno rješava probleme fizičkih i pravnih lica za koje je po Zakonu nadležna. Profesionalno izvršavanje obaveza, posvećenost poslu i mjerljivost učinka a realizacija zadataka blagovremena i efikasna.

- Privlačenje investicija i nastavak ulaganja u sve oblike infrastrukture, obezbjeđivanje adekvatnih lokacija za ulaganja kao što su industrijske zone „Celpak“, „Čirkin polje“, “Baltin bare“, „Omarska - Paljuge“, poboljšanje kvaliteta radne snage kroz razne projekte, smanjenje troškova poslovanja kroz subvencije i olakšice, povoljan geografski položaj, i kontinuirano usklađivanje pravnih i poslovnih propisa sa zahtjevima investitora.

- Modernizacija postojeće privrede i praćenje razvoja tehnologija i primjena istih.

- Aktivna podrška podsticajimna zapošljavanja novih radnika, jačanje Fondacije za razvoj, preduzetničke obuke za mlade, izrada i realizacija akcionog plana zapošljavanja, podrška samozapošljavanju, podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova, promocija privrednih potencijala Grada Prijedora, podrška uvođenju standarda kvaliteta, podrška inovacijama i investicijama u MSP, podrška poslovnim udruženjima i klasterima, podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća, kreiranje i izvođenje obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada i učešće u projektima javnih preduzeća Grada Prijedor.

- Razvoj poljoprivredne i prehrambene industrije - intenzivno unapređenje poljoprivredne proizvodnje što podrazumijeva dalja ulaganja i posticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, kroz projekte voćarske proizvodnje, proizvodnju povrća i cvijeća u zatvorenom prostoru, regrese u obnovu poljoprivredne mehanizacije, zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta.

- Razvoj i unapređenje infrastrukture

- Projekti u oblasti vodosnabdijevanja, u oblasti odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

- Usklađivanje ponude radne snage sa potrebama tržišta rada

- Energetska efikasnost u svrhu održivog razvoja

- Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata društvenog razvoja

- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalne infrastrukture

- Kultura i sport su najveći ambasadori za promociju grada Prijedora i imaju adekvatno mjesto u razvojnoj politici.

- Zdravstvena i socijalna zaštita kao izuzetno bitna oblast za život građana - Grad Prijedor će nastaviti sa pružanjem podrške ovim ustanovama kako bi nivo usluga još više unaprijedili i približili građanima.

- Nastavak dobre prakse saradnje sa Udruženjem penzionera grada Prijedora u pogledu dopunskih prava biće nastavljena.

- Saradnja sa nacionalnim manjinama

- Saradnja sa vjerskim zajednicama - Prijedor je multietnički grad koji njeguje kulturu međusobnog razumjevanja drugog i drugačijeg.