Vizija grada

Vizija Grada

VIZIJA RAZVOJA

Polazna osnova budućeg razvoja - stvaramo bolji Prijedor.
Prijedor kao regionalni centar, moderan, evropski grad.
Grad otvoren za investicije, sa jasnom perspektivom razvoja.
Prijedor - pametan grad, grad savremenih tehnologija .
Grad sa bogatom kulturnom ponudom , sportskim i turističkim sadržajima, sa zdravom i zaštićenom životnom sredinom.
Rad isključivo u interesu građana!
Gradska uprava - teren u kojem vladaju: demokratija, efikasnost, brzina i spretnost, a sve u cilju zajedničkih odluka i poboljšanja uslova i kvaliteta života u Prijedoru, jer mi smo ovdje zbog građana.
Prijedor treba da zauzme mjesto drugog grada u Republici Srpskoj u svim segmentima.
Moderna gradska uprava - svaki čovjek podjednako je bitan gradu, nudićemo najbolje i tražiti najkvalitetnija rješenja, a odluke koje donesemo, odmah ćemo sprovoditi u djelo.
Iako teško vrijeme, prouzrokovano pandemijom virusa Korona, cilj je da se uspješno izborimo sa ovom pošasti, koja ostavlja nesagledive posljedice u svim segmentima društva.
Uprkos tome, vizija Prijedora je da svaki projekat koji u ovom vremenu započnemo , mora da bude završen u predviđenom roku.
Projekat zaštite od poplava - prioritet je Prijedora, kako bi bio riješen višedecenijski problem grada.
Putna infrastruktura - plan je oformiti komisiju koja će obići teren gradskih i prigradskih naselja, pripremiti izvještaj o trenutnom stanju, a nakon toga pristupiti izradi osmogodišnjeg plana asfaltiranja i sanacije putnih komunikacija.
Završetak projekta hladnjače za voće u Omarskoj.
Podršku treba dati domaćoj proizvodnji, koja je prioritet.
Nove investicije u postojećoj Industrijskoj zoni "Celpak" - pripremiti set olakšica za investitore i raditi na izgradnji nove poslovne zone.
Grad Prijedor podjednako je otvoren za ovdašnje i strane investitore, jer svako novo otvoreno radno mjesto nama je dragocjeno.
Prijedor se želi pridružiti grupi gradova čiji se razvoj temelji i na korištenju digitalizacije, što podrazumijeva aktivan pristup u promociji inovativnih rješenja.
Saradnja sa Vladom Republike Srpske, jako je bitna za razvoj lokalne zajednice!
Prioritet - zadržati mlade.
Projekti podrške mladim preduzetnicima i zanatlijama kroz školovanje, edukaciju, prekvalifikaciju i podsticaje.
Program za natalitet- na moj prijedlog planirana su od početka 2021.godine veća izdvajanja za novorođenu djecu/prvo, drugo treće i svaki slijedeće dijete/.
Sagledati mogućnosti za proširenje vrtićkih prostora, koji bi uz postojeće kapacitete zadovoljili potrebe svih porodica.
Boračke kategorije i penzioneri - jako su bitni u viziji jednog grada, čine značajnu populaciju stanovništva i na njih treba posebno obratiti pažnju.
Održavati ravnopravan odnos svih vjerskih zajednica - promocija zajedništva, kao i njegovanje tradicije i običaja, svih vjerskih zajednica koje ovdje žive.To se odnosi i na udruženja nacionalnih manjina.
Prijedor računa na svoju dijasporu - otvaranje Kancelarije za dijasporu koja će biti spona između dijaspore i Gradske uprave Prijedor.
Podrška za sve korisne projekte nevladinih organizacija, koje teže poboljšanju položaja određenih društvenih grupa, počevši od mladih, do socijalno ugroženih, kako se niko ne bi našao na marginama života u našem gradu.
Prijedor ima viziju mladosti u budućnosti, i svi su dobro došli da zajedno kreiramo naš Grad.