Dijaspora

Dijaspora

Grad Prijedor je grad koji ima mnogobrojnu i veoma značajnu dijasporu. Najviše prijedorske dijaspore živi i radi u zemljama Evrope: Njemačka, Austrija, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska, zemlje Skandinavije, ali i u SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu.

Procjenjuje se da u dijaspori živi i radi više od 30.000 Prijedorčana.

Grad Prijedor je prepoznao značaj i potencijal svoje dijaspore, te u tom smislu aktivno učestvuje u svim procesima kojim jača veze dijaspore i grada Prijedora, u cilju ekonomskog, društvenog, kulturnog i svakog drugog oblika saradnje. Svojim aktivnostima grad Prijedor doprinosi uspostavljanju povoljnog okruženja za sve one koji su spremni da promovišu i proaktivno podržavaju razvoj grada u relevantnim oblastima tranzicije i društveno ekonomskog napretka. Na ovaj način se jača povjerenje, razvijaju komunikacije i animira dijaspore za aktivno uključenje u socio-ekonomski razvoj grada Prijedor.

U prilog tome da grad Prijedor ozbiljno računa na svoju dijasporu, ide činjenica da je dijaspora uključena u strateške i razvojne planove grada Prijedora.

Međutim, iako je ekonomsko povezivanje i ulaganje dijaspore u Prijedor jedan od osnovnih ciljeva svih strateških i razvojnih planova grada Prijedora, postoje i drugi neiskorišteni potencijali, koji nisu isključivo ekonomski, a mogu pomoći razvoju i napretku grada Prijedora. Tu se, prije svega, misli na naučne, društvene, kulturne, sportske i druge oblike povezivanja sa dijasporom.

U vezi s tim, grad Prijedor je u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“, kreirao < web > portal, koji ima za cilj da poveže pojedince i organizacije iz dijaspore sa lokalnim javnim i privatnim sektorom.

Putem < web > portala dijaspora će imati mogućnost da podjeli svoja iskustva stečena u inostranstvu, svoje poslovne ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima interesa, da ostvari virtuelnu razmjenu i prijenos znanja i vještina, te da promovišu inicijative iz dijaspore za razvoj grada Prijedora.

< Web > portal omogućava virtuelno okruženje u kojem će korisnici komunicirati u skladu sa principima društvenih mreža, te omogućava pridruživanje različitim interesnim grupama. Pozivamo Vas da svojim komentarima i sugestijama doprinesete unapređenju < web > portala!
KORISNI LINKOVI

Ovdje možete pronaći linkove koji Vam mogu biti korisni za realizaciju Vaših privatnih i poslovnih potreba u saradnji sa dijasporom.

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Interaktivni portal za dijasporu iz BiH
Dijaspora invest
Info centar za investitore Prijedor
Švajcarska ambasada u BiH
< UNDP >
< USAID >
< IOM >
USAID DIASPORA INVEST otvorio treći poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
Poziv za projektne prijedloge USAID / Švedska Sprovođenje aktivnosti na tržištu poljoprivrede II (FARMA II)
POSLOVNE PRILIKE I JAVNI POZIVI

U okviru banera Poslovne prilike i javni pozivi možete pogledati aktuelna obavještenja i javne pozive, putem kojih se potencijalno stvara prilika za organizacije i pojedince da uspostave određeni oblik saradnje sa dijasporom.

Javni poziv za tehničku podršku - otvoren do 31.08.2018

Datum objave: 08.08.2018
USAID Projekat „Diaspora Invest“ raspisao je javni poziv za prijavu za tehničku podršku kompanijama koje su registrovane u posljednjih pet godina, a u kojima udio u vlasničkoj strukturi ili direktnu poslovnu vezu sa njima imaju članovi bosanskohercegovačke dijaspore.

Navedena tehnčka podrška se pruža u oblastima unapređenja proizvodnih procesa i usluga, razvoju proizvoda, obuci osoblja, procesima ceritifikacija kao i drugim procesima od važnosti za poslovanje.

Javni poziv je otvoren do 31.08.2018. godine, a detaljne informacije o kriterijima za potencijalne korisnike tehničke podrške kao i procesu prijave su dostupni na online platformi Diasporainvest.ba (www.diasporainvest.ba/preview/javni-poziv-za-tehnicku-podrsku).

Analiza potencijala za razvoj < Business process outsourcing > industrije

Datum objave: 30.03.2018
Projekat < MarketMakers >, kojeg podržava Vlada Švicarske je u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama: < SERDA >, < NERDA >, < EDA > i < REDAH > sproveo prikupljanje podataka u svrsi analize potencijala za razvoj < „Business Process Outsourcing“ > industrije u Bosni i Hercegovini. Sekundarni i primarni podaci su prikupljeni iz četiri gradske regije (uključujući okolne opštine): Sarajevo, Tuzla,..

Objavljen drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava < Challenge > fonda za inovativne poslovne ideje

Datum objave: 06.03.2018
Otvoren do: 10.04.2018
< Challenge > fond uspostavljen je u okviru projekta < Challenge to change - C2C > koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju - < Sida/Ambasade > Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode Sarajevska regionalna razvojna agencija < SERDA > i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Partner u projektu...

< USAID > - Javni poziv za podršku investicijama iz dijaspore

Datum objave: 27.02.2018
Otvoren do: 30.03.2018
Službeno je 26. 02. 2018. godine otvoren novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru aktivnosti < USAID > Projekta "Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine", objavio je < USAID >. Riječ je o grant programu koji podržava mikro, mala i srednja preduzeća, koja nisu starija od tri godine i...

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vje

Datum objave: 03.01.2018
Otvoren do: 15.02.2018
U sklopu treće projektne komponente u okviru Projekta "Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: "Dijaspora za razvoj" < (D4D) > koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija < (UNDP) > i Međunarodne...

< Diaspora Invest > - < Online> platforma za poslovno povezivanje dijaspore

Datum objave: 16.12.2017
< USAID >-ov projekt < Diaspora Invest > razvio je < online > platformu < Diaspora invest>čiji je cilj povezivanje kompanija, organizacija i profesionalaca/ki iz bosanskohercegovačke dijaspore. Platforma sadrži uputstva za pokretanje posla, upute i savjete u vezi sa procedurama poslovanja u BiH, te daje uvid u različite prilike koje se nude u Bosni i Hercegovini. Također, < Diasporaivnest >...

PROJEKTI

U okviru banera projekti možete pogledati sve projekte koje grad Prijedor implementira u saradnji sa dijasporom, s ciljem da poveže pojedince i organizacije iz dijaspore sa lokalnim javnim i privatnim sektorom.