KategorijaNaziv projektaOpis projektaDokument
PoljoprivredaPravilnik o korištenju sredstava od nap.naknade po osnovu promjene namjene polj.zem.u nepolj.svrhe i zakupnine u svojini RSKorisnici: Poljoprivredni proizvođači
Pravilnikom je predviđena podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Prijedora, koji u 2021. godinii izvrše ulaganja u nabavku mineralnih đubriva i ispune uslove ovog Pravilnika.

Zahtjev za mineralna đubriva

Pravilnik o korištenju sredstava od nap.naknade po osnovu promjene namjene polj.zem.u nepolj.svrhe i zakupnine u svojini RS
PoljoprivredaPravilnik o uslovima i nacinu ostvarivanja podsticaja u poljop.proizvodnji 2021. godKorisnici: Poljoprivredni proizvođači
Pravilnikom o uslovima i nacinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini, predviđeno je da se sredstva plasiraju direktno poljoprivrednim proizvođačima za postojeću proizvodnju i za podršku ruralnom razvoju.

Zahtjev za podsticaje


Pravilnik o uslovima i nacinu ostvarivanja podsticaja u poljop.proizvodnji 2021. god
PrivredaPravilnik korišćenja budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinuKorisnici: Nezaposlena lica, privredna društva, pravna lica i preduzetnici

Cilj Pravilnika je podsticanje razvoja, unapređenje poslovnog ambijenta, povećanje obima ekonomske aktivnosti i preduzetništva, povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Specifični ciljevi su podrška u pokretanju poslovanja, zapošljavanje novih radnika, zapošljavanje mladih VSS kadrova i razvoj i standardizacija sistema upravljanja.

Prijava - samozapošljavanje i žensko
preduzetništvo

Prijava - zapošljavanje mladih VSS i novih
radnika

Prijava - sertifikacija
Pravilnik korišćenja budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu
PrivredaPravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSPKorisnici: Privredna društva i preduzetnici

Dodjela podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP, ima za cilj povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, gdje se kroz uvođenje novih tehnologija i tehnoloških procesa povećava broj zaposlenih kod privrednih subjekata i pruža podrška poslovnim subjektima na području grada Prijedora.

Prijava - jačanje konkurentnosti MSP
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP
PrivredaPravilnik za realizaciju sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusom korona kod poslovnih subjekata - 2021.Korisnici: Poslovni subjekti

Grad Prijedor donosi Pravilnik za realizaciju
sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih
pandemijom virusom korona kod poslovnih
subjekata na području grada Prijedora u toku
2021. godine , kojim se obezbjeđuje podrška
poslovnim subjektima za očuvanje radnih mjesta.

Prijava - uzblažavanje posljedica izazvanih
pandemijom virusom korona

Pravilnik za realizaciju sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusom korona kod poslovnih subjekata - 2021.