Akti Skupštine

Akti Skupštine

Unesite uslove pretrage
Vrsta akta:
Opis akta
(dio naziva):
Godina:
Vrsta aktaOpis aktaSlužbeni glasnik 1Službeni glasnik 2
PROGRAMProgram rada Skupštine grada Prijedora za 2021. godinu1/2021
ODLUKAOdluka utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Grada Prijedor za 2021. godinu1/2021
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JU Centar za socijalni rad Prijedor1/2021
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2021. godini1/2021
ODLUKAOdluka o mrtvozorstvu na području Grada Prijedora za 2021. godinu1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju mandatno-imunitetska komisije1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za propise1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za nagrade i priznanja1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za vjerska pitanja1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za ravnopravnost polova1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za budžet i finansije1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za mjesne zajednice1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za ekologiju i zaštitu životne sredine1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Odbora za društveni nadzor i predstavke1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu zaštitu1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za sport1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za kulturu1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za bezbjednost1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove1/2021
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Izmjene dijela Regulacionog plana rudnika željezne rude "Omarska"1/2021
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Zoning plana radne zone na potezu željeznička stanica, Toplana i TS Prijedor 11/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor1/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnost između razriješenog v.d. direktora i imenovanog v.d.direktora Centra za socijalni rad Prijedor 1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnost između razriješenog v.d. direktora i imenovanog v.d.direktora Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora "PREDA-PD" Prijedor 1/2021
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornicima u Skupštini grada Prijedora1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih, odnosno postavljenih službenika na rukovodećim radnim mjestima1/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za izbor korisnika budžetskih sredstava za podršku povratka1/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju Odbora za saradnju sa dijasporom1/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju Komisije za kontrolu javne potrošnje i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom grada1/2021
RJEŠENjERješenje o radnom odnosu Gradonačelnika grada Prijedor1/2021
RJEŠENjERješenje o radnom odnosu potpredsjedniku Skupštine grada Prijedor1/2021
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-20/211/2021
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-21/211/2021
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda bez naknade - Saleš (Hasana) Huseina1/2021
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti - "Bobana transporti" d.o.o. Prijedor1/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe - Banović Biljana1/2021
OGLASOGLASNI DIO1/2021
ODLUKAOdluka o pokriću deficita budžeta Grada Prijedora za period januar - decembar 2020. godine12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedora12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedor12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i preduzetništvo12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i preduzetništvo12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj 12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prijedor 12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prijedor12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d direktora JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor 12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Dječijeg vrtića "Radost" Prijedor12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d direktora JZU " Gradska apoteka" Prijedor 12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JZU "Gradska apoteka" Prijedor12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v. d. direktora JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor

12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora Pozorišta "Prijedor" u Prijedoru 12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora Pozorišta "Prijedor" u Prijedoru 12/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor 12/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor12/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja, broj: 01-111-10/18 o imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Prijedoru12/2021
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Zoning plana područja posebne namjene "Tukovi - Mataruško polje"12/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021.godinu12/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Akcionog plana Omladinske politike Grada Prijedor 2018.-2022., za period 2021.-2022. godine12/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor "PREDA-PD" Prijedor za 2019. godinu12/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor "PREDA-PD" Prijedor za 2020. godinu12/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta 12/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta 12/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta 12/2021
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda bez naknade12/2021
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade12/2021
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade12/2021
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave12/2021
ODLUKAOdluka o prodaji zemljišta putem neposredne pogodbe12/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija Grada Prijedor za period 2021-2023. godina13/2021
ODLUKAOdluku o kreditnom zaduženju grada Prijedor13/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju godišnjeg Plana implementacije Integralne strategije razvoja Grada Prijedor (2014-2024) za 2020. godinu13/2021
ODLUKAOdluku o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2021. godinu13/2021
ODLUKAOdluku o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2021. godinu13/2021
ODLUKAOdluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama13/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenima ulica i trgova13/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području Grada Prijedor13/2021
ODLUKAOdluku o prodaji građevinskog zemljišta 13/2021
ODLUKAOdluku o prodaji građevinskog zemljišta 13/2021
ODLUKAOdluku o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe13/2021
ODLUKAOdluku o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe13/2021
ODLUKAOdluka o izmjeni odluke o osnivanju prava službenosti13/2021
ODLUKAOdluku o osnivanju prava građenja13/2021
ODLUKAOdluka o kreditnom zaduženju grada Prijedor14/2021
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odborniku u Skupštini grada Prijedora15/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove15/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove15/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor15/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor15/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"15/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"15/2021
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata predsjednika Odbora za žalbe grada Prijedora15/2021
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-194/2115/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Zoning plana područja posebne namjene "Tukovi - Mataruško polje"15/2021
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Prijedora15/2021
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti, Marić Danijel15/2021
ODLUKAOdluka o prodaji zemljišta putem neposredne pogodbe, "MMS Promet" d.o.o. Međuvođe15/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, Kadić Elvedin15/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, Kadić Alen15/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja, Vukadinović Dušan15/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Gradske izborne komisije Prijedor16/2021
ODLUKAOdluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Prijedor za period januar-juni 2021. godine16/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i preduzetništvo17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i preduzetništvo17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj 17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu

17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prijedor 17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prijedor 17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d direktora JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor 17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Dječijeg vrtića "Radost" Prijedor17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v. d. direktora JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JU Pozorišta "Prijedor" u Prijedoru 17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Pozorišta "Prijedor" u Prijedoru 17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JU Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor 17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor 17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Turističke organizacije Grada Prijedora17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Grada Prijedora17/2021
MIŠLjENjEMišljenje o Inicijativi za izmjenu dijela Dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom - II Faza, Blok 2 17/2021
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Centar - Sjever" Blok 117/2021
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-203/2117/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Srednjoročnog programa socijalne zaštite u Gradu Prijedor17/2021
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-205/2117/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe17/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti17/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe17/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja17/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja17/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja17/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja17/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja17/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja17/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja17/2021
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odborniku u Skupštini grada Prijedora17/2021
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o kreditnom broj: 01-022-80/17 od 21.06.2017. godine17/2021
ODLUKAOdluka o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju Grada Prijedora broj: 01-022-167/21 od 02.07.2021. godine 17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedora17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedor17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju (1) jednog člana Odbora za žalbe grada Prijedora17/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za sport, broj: 01-111-51/2117/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbjednost, broj: 01-111-53/2117/2021
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje i promjenu imena ulica i trgova na području Grada Prijedor, broj: 01-111-133/21 17/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu17/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu17/2021
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni odluke o kreditnom zaduženju Grada Prijedora broj: 01-022-167/21 od 02.07.2021. godine 19/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju II izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija grada Prijedor za period 2021. - 2023. godine19/2021
PLAN II izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija grada Prijedor za period 2021. - 2023. godine19/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta I Rebalansa budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu19/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora JZU "Gradska apoteka" Prijedor19/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU "Gradska apoteka" Prijedor19/2021
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Izmjene dijela Dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom - II Faza, Radni naziv - Regulacioni plan "Centar - Istok" Blok 219/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana "Centar - Sjever" Blok 119/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zaštitu od požara u 2021. godini 19/2021
PROGRAMProgram korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknade za zaštitu od požara u 2021. godini19/2021
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti19/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu2/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju subvencije a.d. "Toplana" Prijedor za izmirenje prve polovine godišnje obaveze po osnovu dospjelih anuiteta po kredita EBRD u 2021. godini2/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju teritorijalne vatrogasno - spasilačke jedinice Prijedor2/2021
ODLUKAOdluka o uslugama personalne asistencije 2/2021
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Urbanističkog plana Kozarac i kontakt područja 2019-2039.godina2/2021
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu20/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu20/2021
ODLUKAOdluka o uključivanju u trezorski sistem poslovanja JZU Dom zdravlja Prijedor20/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju Komisije za izbor i imenovanja20/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja20/2021
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti20/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe20/2021
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti20/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe20/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti20/2021
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda bez naknade20/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti20/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja20/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja20/2021
ODLUKAOdluka o prenosu prava svojine i posjeda bez naknade20/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju sekretara Skupštine grada Prijedora21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnice Odjeljenja za opštu upravu21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnice Odjeljenja za finansije21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i preduzetništvo21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove21/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnice Odjeljenja za opštu upravu21/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnice Odjeljenja za finansije21/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i preduzetništvo21/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj 21/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti21/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje21/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor21/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU "Centar za socijalni rad" Prijedor21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora "Preda-PD" Prijedor21/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora "Preda-PD" Prijedor21/2021
ODLUKAOdluka o pribavljanju neopozive sveobuhvatne bankarske garancije21/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju "Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području Grada Prijedor za period 2022-2026.godina"21/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedora21/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu22/2021
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu22/2021
ODLUKAOdluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području
Grada Prijedor za 2022. godinu
22/2021
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom - II Faza22/2021
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2022. godini22/2021
ODLUKAOdluka o mrtvozorstvu na području Grada Prijedor za 2022. godinu22/2021
ODLUKAOdluka o upisu ograničenja prava svojine 22/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prijedor 22/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d direktora JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor 22/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor 22/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Dječijeg vrtića "Radost" Prijedor22/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu22/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu22/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o stipendiranju učenika i studenata u školskoj 2020/21. godini i nagrađivanje najuspješnijih nastavnika i učenika u osnovnim i srednjim školama22/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu i utrošku sredstava sportskih klubova u 2020.godini22/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o školskoj 2020/21. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa22/2021
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-159/2122/2021
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-160/2122/2021
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Aneks 1. ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora 3/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Godišnjeg programa mjera za sprječavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području Grada Prijedora za 2021. godinu3/2021
PROGRAM- Godišnji program mjera za sprječavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području Grada Prijedor za 2021. godinu3/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Godišnjeg programa mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Prijedora za 2021. godinu3/2021
PROGRAM- Godišnji program mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Prijedor za 2021. godinu3/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Godišnjeg plana mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Prijedor za 2021. godinu3/2021
PLAN- Godišnji plan sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Prijedor za 2021. godinu3/2021
RJEŠENjERješenje o utvrđivanju liste stručnjaka 3/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za mlade3/2021
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Prijedora3/2021
JAVNI KONKURS- Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Prijedora3/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Prijedora 3/2021
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog poziva za imenovanje dva člana školskih odbora u osnovnim i srednjim školama Grada Prijedor3/2021
OSTALO- Javni poziv za imenovanje dva člana školskih odbora u osnovnim i srednjim školama Grada Prijedor3/2021
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata člana Odbora za žalbe grada Prijedora3/2021
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje (1) člana Odbora za žalbe Grada Prijedora 3/2021
JAVNI KONKURS- Javni konkurs za izbor imenovanje (1) člana odbora za žalbe grada prijedora3/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora za žalbe Grada Prijedora 3/2021
ODLUKAOdluka o odgađanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica3/2021
ODLUKAOdluka o visini boraviše takse na području grada Prijedora 3/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa upotrebe sredstava od boravišne takse Grada Prijedora za 2021. godinu3/2021
PROGRAM- Program upotrebe sredstava od boravišne takse Grada Prijedora za 2021. godinu3/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za razvoj "Prijedor" za 2020. godinu3/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji budžetskih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju za 2020. godinu3/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja sredstava za podsticaj u preuzetništvu, malim i srednjim preuzećima u 2020. godini3/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaj o realizaciji Odluke o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga na području grada Prijedor za 2020. godini3/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Gradu Prijedoru4/2021
ODLUKAOdluka o bratimljenju Grada Prijedor i Opštine Inđija, AP Vojvodina, Republika Srbija4/2021
ODLUKAOdluka o bratimljenju Grada Prijedor i Sisertskog gradskog okruga (Sverdlovska oblast, Ruska Federacija)4/2021
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama4/2021
ODLUKAOdluka o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja4/2021
ODLUKAOdluka o visini zakupnine (za korištenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja)4/2021
ODLUKAOdluka o postupku subvencionisanja zakupnine4/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o broju upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih na području grada Prijedor u 2020. godini4/2021
MIŠLjENjEMišljenje o Inicijativi za izmjenu dijela Dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom - II Faza 4/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JZU Dom zdravlja Prijedor 4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između razrješenog direktora i v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor 4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Dječijeg vrtića "Radost" Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između razješenog direktora i v.d. direktora JU Dječijeg vrtića "Radost" Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JZU "Gradska apoteka" Prijedor 4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JZU "Gradska apoteka" Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između razješenog direktora i v.d. direktora JZU Gradska apoteka Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između razješenog direktora i v.d. direktora JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Pozorišta "Prijedor" u Prijedoru 4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora Pozorišta "Prijedor" u Prijedoru 4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između razješenog direktora i v.d. direktora Pozorišta "Prijedor" u Prijedoru 4/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor 4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između v.d. direktora Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor i zaposlenika u Galeriji "Sreten Stojanović" Prijedor 4/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja - Radivojac Milan4/2021
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti - Cepić Damira i Cepić Asmira 4/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe - Borovnica Branko4/2021
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda i prava svojine bez naknade - "MB Modul" d.o.o.Prijedor4/2021
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti - "Eling E inžinjering" d.o.o. Teslić4/2021
ODLUKAOdluka o prodaji zemljišta putem neposredne pogodbe - Drinić Dragomir4/2021
ODLUKAOdluka o prenosu prava korištenja i posjeda bez naknade 4/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu6/2021
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu6/2021
ZAKLjUČAKZaključak o ne usvajanju Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor u 2020. godini6/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Gradske uprave u 2020. godini6/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana rada Gradonačelnika i Gradske uprave za 2021. godinu6/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedora6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedor6/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu6/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije6/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i preduzetništvo6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj 6/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti6/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje6/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu6/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora za žalbe Grada Prijedora 6/2021
ODLUKAOdluka o donošenju Zoning plana područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora 6/2021
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi izmjene dijela Dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom - II Faza6/2021
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na području grada Prijedora6/2021
ODLUKAOdluka o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji6/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Prijedor6/2021
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javne ustanove Pozorište "Prijedor" u Prijedoru6/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2020. godini6/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora Grada Prijedora u 2020. godini6/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu kulturno-umjetničkih društava i udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi za 2020. godinu6/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za žalbe Grada Prijedor za 2020. godinu6/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa upotrebe sredstava od boravišne takse na području Grada Prijedor za 2019. i 2020. godinu6/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Grada Prijedor za 2019. i 2020. godinu6/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa rada Turističke organizacije Grada Prijedor za 2021. godinu6/2021
ODLUKAOdluka o programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu8/2021
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2021. godini8/2021
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu8/2021
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina8/2021
ODLUKAOdluka o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu8/2021
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu8/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli Plakete8/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli Povelje počasnog građanina8/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli Nagrade grada 8/2021
ODLUKAOdluka o gradskim administrativnim taksama8/2021
ODLUKAOdluka o izdvajanju sredstava iz budžeta Grada Prijedor za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja za 2021. godinu8/2021
ODLUKAOdluka o ekonomskoj cijeni usluge predškolske ustanove JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor za 2021. godinu 8/2021
ODLUKAOdluka o usluzi javne kuhinje8/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za određivanje i promjenu imena ulica i trgova na području Grada Prijedor8/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Odbora za saradnju sa dijasporom8/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Godišnjeg plana održavanja, rehabilitacije i zaštite lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području Grada Prijedor za 2021. godinu8/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha suspendovanim PM 10 i PM 2,5 česticama za grad Prijedor8/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području Grada Prijedor za 2021. godinu8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Plana implementacije Integralne strategije razvoja grada (2014-2024.godine) za period 2021-2023. godina8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Prijedor za period 2021-2023. godina8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika pravobranioca, Prijedor za 2020. godinu8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" za 2020. godinu8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Muzej Kozare Prijedor za 2020. godinu8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Pozorište "Prijedor" Prijedor za 2020. godinu8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor za 2020. godinu8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Prijedor za 2020. godinu8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Prijedor za 2020. godinu8/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu GO Crveni krst Prijedor za 2020. godinu8/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Prijedora za period januar - decembar 2020. godine9/2021
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-124/219/2021
ODLUKAOdluka o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske9/2021
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-126/219/2021
ODLUKAOdluka o donošenju Zoning plana radne zone na potezu željeznička stanica, Toplana
i TS Prijedor 1
9/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Izmjene dijela Dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom - II Faza9/2021
ODLUKAOdluka o obavljanju posebnog prevoza turističkim vozićem na području grada Prijedor9/2021
ODLUKAOdluka o raspolaganju nepokretnostima u svojini Grada Prijedora, pod posebnim uslovima, radi realizacije investicionih projekata na teritoriji Grada Prijedor 9/2021
PRAVILNIK- Pravilnik o načinu vrjednovanja i ocjene investicionih projekata u cilju davanja na raspolaganje nepokretnosti u svojini Grada Prijedor, pod posebnim uslovima, radi realizacije investicionih projekata na teritoriji grada Prijedora9/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju Gradske izborne komisije Prijedor9/2021
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Gradske izborne komisije Prijedor9/2021
JAVNI OGLAS- Javni oglas za imenovanje sedam (7) članova Gradske izborne komisije Prijedor9/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka imenovanja članova Gradske izborne komisije Prijedor9/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove9/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove9/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor9/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor9/2021
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"9/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"9/2021
ZAKLjUČAKZaključak o izražavanju interesa za učešće u Projektu MEG9/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana prevencije krvičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedor za 2017-2021. godinu za 2020. godinu9/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "Gradska tržnica" Prijedor u 2020. godini9/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "Vodovod" Prijedor u 2020. godini9/2021
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP "Zavod za izgradnju grada" Prijedor za 2020. godinu9/2021
ODLUKAOdluka o prenosu prava svojine bez naknade - Travica Irena i Slačala Bojan9/2021
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda i prava svojine bez naknade - "MB Modul" d.o.o Prijedor9/2021
ODLUKAOdluka o prenosu prava svojine bez naknade - Ostojić Rade9/2021
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe- Ajdarić Stevo9/2021
PROGRAMProgram rada Skupštine grada Prijedora za 2020. godinu2/2020
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-12/20 (kojim se obavezuje predsjednik Skupštine grada da podnese Informaciju o realizaciji Zaključaka koje je Skupština grada usvojila u 2019. godini)2/2020
RJEŠENjERješenje o poništenju rješenja broj: 01-111-158/19 od 13.09.2019. godine2/2020
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-14/20 (Nacrt Odluke o dopuni Poslovnika skupštine grada Prijedor razmatrati kao prijedlog)2/2020
ODLUKAOdluka o dopuni Poslovnika skupštine grada Prijedor2/2020
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-15/20 o poništenju Zaključka Skupštine grada Prijedor broj: 01-022-182/19 od 07.11.2019.godine2/2020
ODLUKAOdluka o određivanju putnih pravaca, njihove dužine, mjesne zajednice ili naselja gdje će se izvršiti asfaltiranje2/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju Komisije za izbor i imenovanja3/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja3/2020
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-20/20 kojim se poništava Zaključak Skupštine grada Prijedor broj: 01-022-185/19 od 07.11.2019.godine kojim je određeno da Komisija za izbor i imenovanja provede konkursnu proceduru za izbor i imenovanje upravnog odbora "PREDA-PD" Prijedor3/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Skupštine grada Prijedora4/2020
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika Skupštine grada Prijedora4/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primporedaju dužnosti između predsjednika Skupštine grada Prijedora
4/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU "Centar za socijalni rad" Prijedor4/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Komisije za provođenje Javnog konkursa za imenovanje članova upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD" Prijedor4/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Odbora za saradnju sa dijasporom4/2020
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor korisnika budžetskih sredstava za podršku povratka, broj: 01-111-36/17 od 22.02.2017. godine i broj: 01-111-27/19 od 13.02.2019. godine4/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju Aleksandra Drljače vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"4/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Aleksandra Drljače za vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"4/2020
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-25/205/2020
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa "Sufinansiranje proljetne sjetve na području grada Prijedora u 2020. godini"5/2020
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-27/205/2020
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa ublažavanja posljedica izazvanih korona virusom kod poslovnih subjekata na području grada Prijedora u toku 2020. godine5/2020
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-29/205/2020
ODLUKAOdluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Prijedor i oslobađanje komunalnih taksi za korištenje prostora na javnim površinama5/2020
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-31/205/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje Skupštine Grada Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje Skupštine Grada Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Skupštine grada Prijedora6/2020
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika Skupštine Grada Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između razriješenog i izabranog predsjednika Skupštine Grada Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Skupštine Grada Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. sekretara Skupštine Grada Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između razriješenog sekretara i imenovanog v.d. sekretara Skupštine Grada Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu u Gradskoj upravi Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti u Gradskoj upravi Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d.načelnika Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove u Gradskoj upravi Prijedor6/2020
ZAKLjUČAKZaključak poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU "Centar za socijalni rad" Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između direktora i v.d.direktora JZU Dom zdravlja Prijedor6/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između direktora i v.d. direktora JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor6/2020
ODLUKAOdluka o zaduženju radi realizacije projekata u oblasti infrastrukture Grada Prijedora7/2020
ODLUKAOdluka o kratkoročnom zaduženju Grada Prijedora7/2020
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika pravobranioca Prijedor za 2019. godinu7/2020
ODLUKAOdluka o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu7/2020
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2020. godini7/2020
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu7/2020
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina7/2020
ODLUKAOdluka o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu7/2020
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu7/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale Sane i dijelova ulica Kralja Petra I Oslobodioca, Radničke i Srpskih velikana - Radni naziv "Sana B-1".7/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulaciononog plana dijela gradskog područja Prijedora između dijelova ulica Srpskih velikana i Aleje kozarskog odreda - Radni naziv "Krajina - Celpak B-1"7/2020
ODLUKAOdluku o visini boraviše takse Grada Prijedora za 2020. godinu7/2020
ODLUKAOdluku o usvajanju Programa upotrebe sredstava od boravišne takse Grada Prijedora za 2020. godinu7/2020
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta, broj: 01-022-49/207/2020
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti, broj: 01-022-50/207/2020
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda bez naknade, broj: 01-022-51/207/2020
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-52/207/2020
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-53/207/2020
ODLUKAOdluku o prenosu prava posjeda bez naknade, broj: 01-022-54/207/2020
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, broj: 01-022-55/207/2020
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-56/207/2020
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti, broj: 01-022-57/207/2020
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti, broj: 01-022-58/207/2020
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti, broj: 01-022-59/207/2020
ODLUKAOdluku o prodaji građevinskog zemljišta, broj: 01-022-60/207/2020
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, broj: 01-022-61/207/2020
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta, broj: 01-022-62/207/2020
ODLUKAOdluka o diobi nepokretnosti, broj: 01-022-63/207/2020
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, broj: 01-022-64/207/2020
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor u 2019. godini8/2020
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Prijedora za period januar - decembar 2019. godine8/2020
ODLUKAOdluka o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava utvrđenih po godišnjem obračunu za 2019. godinu8/2020
ODLUKAOdluku o izmjeni Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Prijedora8/2020
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Zoning plana područja posebne namjene sjeverozapadnog dijela urbanog područja Prijedora8/2020
ODLUKAOdluka o podnošenju tužbe protiv Rješenja Odbora za žalbe Grada Prijedor, broj: 02-111-67/20 od 10. 7.2020. godine8/2020
ODLUKAOdluka o podnošenju tužbe protiv Rješenja Odbora za žalbe Grada Prijedor, broj: 02-111-68/20 od 10. 7.2020. godine8/2020
ODLUKAOdluka o uslugama personalne asistencije 8/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju v. d. direktora Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora "PREDA-PD" Prijedor
8/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"8/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnost između razriješenog v.d. direktora i imenovanog v.d.direktora Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora "PREDA-PD" Prijedor 8/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JU Centar za socijalni rad Prijedor8/2020
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga
na području grada Prijedora za period 11.07.2017.-31.12.2019. godine
8/2020
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluke o uvođenju subvencije za korisnike vodnih usluga na području grada Prijedor za 2019. godinu8/2020
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Revidiranog plana kapitalnih investicija grada Prijedora (2018-2020.) za 2019. godinu8/2020
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedora (2014-2024) za 2019. godinu8/2020
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine grada Prijedora9/2020
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata predsjednicima i članovima stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora9/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Skupštine grada Prijedora 9/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju potpredsjednika Skupštine grada Prijedora 9/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju Zamjenika Gradonačelnika Grada Prijedor9/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedora9/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu9/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje9/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu9/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove9/2020
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije9/2020
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornicima u Skupštini grada Prijedora9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje9/2020
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika Skupštine Grada Prijedor9/2020
RJEŠENjERješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Grada Prijedor9/2020
RJEŠENjERješenje o izboru Zamjenika Gradonačelnika Grada Prijedor9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedor9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između razriješenog i izabranog predsjednika Skupštine Grada Prijedor9/2020
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01- 022-112/1906/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01- 022-113/1906/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01- 022-114/1906/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01- 022-115/1906/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01- 022-116/1906/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01- 022-117/1906/2019
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana sportskog aerodroma "Urije"06/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2018 . godinu06/2019
ODLUKAOdluku o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2019. godinu
- Program korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2019. godinu
06/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2018 . godinu 06/2019
ODLUKAOdluku o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2019. godinu
- Program korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2019. godinu
06/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu i utrošku sredstava sportskih klubova u 2018. godini06/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca u 2018. godini06/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o poslovanju privrednih društava na području grada Prijedora u 2018. godini06/2019
ODLUKAOdluku o usvajanju Programa korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku konkurentnosti MSP i zapošljavanju na području grada Prijedora u 2019. godini06/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Prijedora (2018-2020) za 2018. godinu06/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JU "Centar za socijalni rad" Prijedor06/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2018. godini06/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o procijenjenoj šteti na području grada Prijedora koja je uzrokovana pojavom poplava u mjesecu maju i junu 2019. godine06/2019
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta06/2019
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta06/2019
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta06/2019
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta06/2019
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta06/2019
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-137/1906/2019
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-138/1906/2019
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-139/1906/2019
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-140/1906/2019
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-141/1906/2019
ODLUKAOdluku o prenosu prava posjeda bez naknade06/2019
ODLUKAOdluku o kuporodaji nepokretnosti06/2019
ODLUKAOdluku o zamjeni nepokretnosti06/2019
ODLUKAOdluku o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe06/2019
ODLUKAOdluku o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade06/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-3-3-3/1906/2019
ODLUKAOdluka o gradskim administrativnim taksama (prečišćeni tekst)06/2019
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budzeta Grada Prijedora za 2019. godinu ( I Rebalans budzeta Grada Prijedora za 2019. godinu )07/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-118/1907/2019
RJEŠENjERješenje o izmjeni rješenja o izboru Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Grada Prijedora, broj: 01-111-187/16
09/2019
PROGRAMProgram rada Skupštine grada Prijedora za 2019. godinu1/2019
ODLUKAOdluka o donošenju Plana parcelacije za lokaciju "Rastičani" u sklopu Nacionalnog parka "Kozara"1/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izredu Zoning plana radne zone na potezu željeznička stanica, Toplana i TS Prijedor 11/2019
ODLUKAOdluka o osnivanju organizacionih jedinica JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor1/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2018. godini1/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora Grada Prijedora u 2018. godini 1/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o pružanju pravne pomoći u 2018. godini1/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o broju upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih na području Grada Prijedor u 2018. godini1/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2018. godini1/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu1/2019
ODLUKAOdluka o visini boravišne takse na području grada Prijedora za 2019. godinu,1/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja1/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja1/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika i članova Odbora za žalbe Grada Prijedora1/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Odbora za žalbe Grada Prijedora1/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju Aleksandra Drljače, vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"1/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Aleksandra Drljače za vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"1/2019
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor korisnika budžetskih sredstava za podršku povratku, broj: 01-111-36/17 od 22.02.2017. godine1/2019
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedor1/2019
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade - JP Zavod za izgradnju grada Prijedor1/2019
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe - "MG MIND"1/2019
ODLUKAOdluka o kupovini zemljišta- Kovrlija Vesna1/2019
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta-"Edna Metalworking"1/2019
ODLUKAOdluka o utvrđivanju načina rješavanja imovinskih i drugih prava na zemljištu dodjeljenom po Projektu "Prijedor 2000 -Dom za sve ljude"1/2019
ODLUKAOdluka o prenosu prava svojine bez naknade - Šarengaća Đorđe1/2019
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe "Bytres"1/2019
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti - Grad Prijedor i Morina Blerim1/2019
MIŠLjENjEMišljenje za izgradnju infrastrukturnog objekta - nadzemno-podzemni vod 20 kv od TS 110/20 Kv/Kv "Prijedor 5" - RTS "Kozarac"1/2019
ODLUKAOdluku o neusvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Prijedora za period januar - juni 2019. godine10/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-157 /1910/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-158/1910/2019
ODLUKAOdluku o donošenju Regulacionog plana gradskog groblja "Pašinac" 10/2019
ODLUKAOdluku o donošenju Plana parcelacije "Pašini konaci" 10/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju Aleksandra Drljače vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"10/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Aleksandra Drljače za vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"10/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JZU Dom zdravlja Prijedor 10/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JZU Dom zdravlja Prijedor10/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU Dječijeg vrtića "Radost" Prijedor 10/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Dječji vrtić "Radost" Prijedor10/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Poreske uprave RS - Filijala Prijedor u 2018. godini10/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Zavod za zapošljavanje RS - Filijala Prijedor u 2018. godini10/2019
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Prostornog plana grada Prijedora 2020-2040. godina11/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i kulture, socijalne i zdravstvene zaštite na području grada Prijedora za period 2019-2023 godine11/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-171/1911/2019
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o Osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada" Prijedor11/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti direktora JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor11/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje stvarne potrebe za sanaciju i rekonstrukciju OŠ " Dositej Obradović" u Rasavcima11/2019
RJEŠENjERješenje o ukidanju rješenja broj: 01-111-119/19 o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Odbora za žalbe Grada Prijedora11/2019
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-173/1911/2019
ODLUKAOdluka o prenosu prava svojine bez naknade11/2019
ODLUKAOdluku o zamjeni nepokretnosti11/2019
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe11/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor12/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU "Centar za socijalni rad" Prijedor12/2019
ODLUKAOdluku o poništenju Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnih ustanova čiji je osnivač grad Prijedor u dijelu konkursa koji se odnosi na izbor i imenovanje direktora JU "Centar za socijalni rad" Prijedor, broj: 01-022-43/19 od 17.04.2019. godine12/2019
ODLUKAOdluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove
"Centar za socijalni rad" Prijedor
12/2019
JAVNI KONKURSJavni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor12/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-182/1912/2019
RJEŠENjERješenje, broj: 01-111-192/1912/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti direktora JZU "Dom zdravlja" Prijedor12/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Prostornog plana grada Prijedora 2020 - 2040.godina12/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana sportskog aerodroma "Urije"12/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Privrednog Savjeta grada Prijedora u 2018. godini12/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD" Prijedor12/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD", Prijedor12/2019
ODLUKAOdluku o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor "PREDA-PD", Prijedor12/2019
JAVNI KONKURSJavni konkurs za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD", Prijedor12/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-185/1912/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o srednjoročnoj evaluaciji Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period evaluacije 2014-2018. godina12/2019
ISPRAVKAIspravka12/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu13/2019
MIŠLjENjEMišljenje, broj: 01-022-194/1913/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-195/1913/2019
ODLUKAOdluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Grada Prijedor za 2020. godinu
14/2019
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale Sane i dijelova ulica Kralja Petra I Oslobodioca, Radničke i Srpskih velikana - Radni naziv "Sana B-1"14/2019
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulaciononog plana dijela gradskog područja Prijedora između dijelova ulica Srpskih velikana i Aleje kozarskog odreda - Radni naziv "Krajina - Celpak B-1"14/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zaključivanje Sporazuma o raskidanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora 14/2019
ODLUKAOdluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Prijedora14/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o školskoj 2018/2019.godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa
14/2019
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2020. godini14/2019
ODLUKAOdluka o mrtvozorstvu na području Grada Prijedora za 2020. godinu14/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o stipendiranju učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018/19. godini i nagrađivanje najuspješnijih nastavnika i učenika u osnovnim i srednjim školama14/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Plana implementacije Integralne strategije razvoja Grada Prijedora (2014-2024 godina) za period 2020 - 2022.godine14/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Revidiranog Plana kapitalnih investicija Grada Prijedor (2018 -2020.godina) za 2019. i 2020.godinu14/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-221/19 14/2019
ODLUKAOdluka o formiranju Odbora za saradnju sa dijasporom14/2019
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu15/2019
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-022-205/19 15/2019
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-022-206/19 15/2019
PLANPlan rada Gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor za 2020. godinu16/2019
ZAKLjUČAKZaljučak, broj: 01-022-210/19 16/2019
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu19/2019
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa upotrebe sredstava od boravišne takse na području grada Prijedora za 2019.godinu
2/2019
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019.godinu
2/2019
ODLUKAOdluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za re/integraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na područje Prijedora za period 2019-2022.godine2/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Skupštine grada Prijedora2/2019
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika Skupštine grada Prijedora2/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti predsjednika Skupštine grada2/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prijedor2/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Sportska dvorana "Mladost" Prijedor2/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove2/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu kulturno-umjetničkih društava za 2018.godinu2/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluke o uvođenju subvencije za korisnike vodnih usluga na području grada Prijedora za 2018.godinu2/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za razvoj "Prijedor" za 2018.godinu2/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa upotrebe sredstava od boravišne takse na području grada Prijedora za 2018.godinu2/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2018.godinu2/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu2/2019
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-022-42/192/2019
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-022-44/192/2019
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-022-45/192/2019
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-022-53/192/2019
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-022-57/192/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli Plakete grada2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli Plakete grada2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli Povelje počasnog građanina2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli Nagrade grada2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli Nagrade grada2/2019
ODLUKAOdluka o donošenju Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora2/2019
ODLUKAOdluka o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu2/2019
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2019.godini2/2019
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu2/2019
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina2/2019
ODLUKAOdluka o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu2/2019
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019.godinu2/2019
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Prijedor2/2019
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama2/2019
ODLUKAOdluke o izradi Osnove zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta za područje grada Prijedora2/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-59/193/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-60/193/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-61/193/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-62/193/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-63/193/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-64/193/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022- 67/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-70/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-71/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-72/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-74/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o relizaciji Godišnjeg plana održavanja, rehabilitacije i zaštite lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području grada Prijedora za 2018. godinu 4/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-73/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-68/194/2019
ODLUKAOdluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana rudnika željezne rude "Omarska"4/2019
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana gradskog groblja "Pašinac"4/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i članova Odbora za žalbe grada Prijedora4/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Odbora za žalbe Grada Prijedora4/2019
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora broj 01-111-18/174/2019
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za kontrolu javne potrošnje i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom grada4/2019
RJEŠENjERješenje o razrješenju Aleksandra Drljače vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"4/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Aleksandra Drljače za vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"4/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedora (2014-2024) za 2018. godinu4/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD" Prijedor za 2018. godinu4/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-81 /194/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "Vodovod" Prijedor u 2018. godini4/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-83 /194/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "Gradska tržnica" Prijedor, u 2018.godini4/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju "Autotransport Prijedor" a.d.Prijedor za 2018.godinu4/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-86/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-87/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-88/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak O usvajanju Izvještaja o radu JU Pozorište "Prijedor" Prijedor u 2018. godini4/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-90/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-91/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-92/194/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JZU "Gradska apoteka" Prijedor u 2018. godini4/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-94/19 162.4/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu GO "Crveni krst" Prijedor u 2018. godini 4/2019
ZAKLjUČAKZaključak Izvještaj o sprovođenju "Akcionog plana prevencije krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017-2021.godine" za 2018. godinu4/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" u 2018. godini4/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Muzej Kozare Prijedor u 2018. godini 4/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-99/19 163.4/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-110/19 4/2019
ODLUKAOdluka o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava utvrđenih po godišnjem obračunu za 2018. godinu5/2019
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Prijedora broj: 01-022-123/15 od 04.11.2015.g. radi realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture5/2019
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Prijedora broj: 01-022-80/17 od 21.06.2017. godine radi realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture5/2019
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Prijedora broj: 01-022-34/18 od 07.03.2018. godine radi realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture5/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta I rebalansa budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu5/2019
ODLUKAOdluka o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta grada Prijedora za školsku/akademsku 2019/2020.godinu5/2019
ODLUKAOdluka o donošenju Urbanističkog plana LJubije 2016-2036.godina5/2019
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije "Pašini konaci"5/2019
ODLUKAOdluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Izmjene dijela Regulacionog plana rudnika željezne rude "Omarska" i preostalog dijela područja obuhvata Regulacionog plana rudnika željezne rude "Omarska" 5/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Izmjene dijela Regulacionog plana rudnika željezne rude "Omarska"5/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor5/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022- 149/198/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-150/198/2019
ODLUKAOdluka o visini naknade za rad članova Gradske izborne komisije Prijedor, broj: 01-022-151/198/2019
RJEŠENjERješenje o ukidanju rješenja broj: 01-111-21/19 o razrješenju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja, broj: 01-111-151/198/2019
RJEŠENjERješenje o ukidanju rješenja broj: 01-111-22/19 o imenovanju predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja, broj: 01-111-152/19
8/2019
RJEŠENjERješenje o ukidanju rješenja broj: 01-111-23/19 o razrješenju predsjednika i članova
Odbora za žalbe Grada Prijedora, broj: 01-111-153/19
8/2019
RJEŠENjERješenje o ukidanju rješenja broj: 01-111-24/19 o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za žalbe Grada Prijedora, broj: 01-111-154/19
8/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 01-022-152/198/2019
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika Prijedor za 2018. godinu, broj: 01-022-153/198/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama grada Prijedora01/2018
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora01/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Plana parcelacije „Pašini konaci“01/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Izmjene dijela Regulacionog plana RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka01/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Plana parcelacije za lokaciju „Rastičani“ u sklopu Nacionalnog parka „Kozara“01/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“ za 2017. godinu01/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2017. godini01/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korišćenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2017. godini01/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2017. godini01/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora Grada Prijedor u 2017. godini01/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Plana implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedor (2014 – 2024.), za period 2018-2020. godine01/2018
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade01/2018
OSTALOMišljenje – izgradnja saobraćajne infrastrukture, javnog parking prostora01/2018
ODLUKA Odluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi-putevi01/2018
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade – Mašinska škola01/2018
ODLUKAOdluka o prenosu prava na nepokretnostima bez naknade01/2018
POSLOVNIKPoslovnik Skupštine grada Prijedora02/2018
KODEKSEtički kodeks Skupštine grada Prijedora02/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JZU "Gradska apoteka" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije grada Prijedora06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana prevencije krivičnih dijela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017.-2021. godine06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" za 2017. godinu06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU "Muzej Kozare" Prijedor za 2017. godinu06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Pozorišta "Prijedor" Prijedor u 2017. godini06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU "Galerija 96" Prijedor u 2017. godini06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU "Centar za prikazivanje filmova" u 2017. godini06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "Komunalne usluge" Prijedor u 2017. godini06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "Vodovod" Prijedor u 2017. godini06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "Toplana" Prijedor u 2017. godini06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD "Gradska tržnica" Prijedor, u 2017. godini06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2017. godinu06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju "Autotransport Prijedor" a.d.
Prijedor za 2017. godinu
06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP "Zavod za izgradnju grada" Prijedor za 2017. godinu06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD" Prijedor za 2017. godinu06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Prijedor za 2017. godinu
06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor u 2017. godini06/2018
ODLUKA- Odluka o o prenosu prava na nepokretnostima bez naknade06/2018
ODLUKAOdluka o o prenosu prava na nepokretnostima bez naknade06/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli Plakete06/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli povelje počasnog građanina06/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli nagrade grada06/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli nagrade grada06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036.godina06/2018
ODLUKAOdluka o o donošenju Regulacionog plana "Benkovac"06/2018
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Izmjene dijela Regulacionog plana RŽR LJubija - "Centralna rudišta"na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka06/2018
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Aerodrom 4"06/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana "Aerodrom 4"06/2018
ODLUKAOdluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama06/2018
ODLUKAOdluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora 06/2018
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova, čiji je osnivač Grad Prijedor06/2018
JAVNI KONKURSJavni Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnih ustanova čiji je osnivač
Grad Prijedor
06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Marjanović Zdravko06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Gajić Dušan06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Radeta Sava06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Đurđević Željko06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Farma "M-G", s.p. Baltić LJuban06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Farma "Baltić", s.p. Baltić Dragan06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Farma "Škundrić", s.p. Škundrić Milan06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Janjić Dragan06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Farma "Karajica", s.p. Karajica Nataša06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Jeftić Aleksandar06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Miletić Božica06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Marjanović Goran06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Farma "Darda", s.p. Darda Miodrag06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora "Rasadnik Vučković", s.p. Vučković Stojka06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Lazić Mirko06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Farma "Braća Paratušić", s.p. Paratušić Suad06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Radanović Dragoslav06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Miletić Ljiljana06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Lazić Draško06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Forić Begija06/2018
ODLUKAOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na području grada Prijedora Dušan Velaula06/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU "Pozorište Prijedor" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU Galerija 96 Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JZU "Gradska apoteka " Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Dječiji vrtić "Radost" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Sportska dvorana "Mladost" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije grada Prijedora06/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU "Pozorište Prijedor" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU Galerija 96 Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor06/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prijedor06/2018
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Prijedora za period januar - decembar 2017. godine08/2018
ODLUKAOdluka o konačnom otpisu potraživanja grada Prijedora08/2018
ODLUKAOdluka o ne prihvatanju Inicijative grupe građana u vezi uspostavljanja rada dežurne apoteke ili apoteke u pripravnosti na teritoriji grada Prijedora08/2018
ODLUKAOdluka o kućnom redu u zgradama08/2018
ODLUKAOdluka o određivanju i obilježavanju ulica i trgova i označavanju zgrada kućnim brojevima na području Grada Prijedor08/2018
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima za prekopavanje javnih površina na području grada Prijedor08/2018
ODLUKAOdluka o taksi prevozu na području grada Prijedora08/2018
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o osnivanju "Galerije 96" u Prijedoru08/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"08/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"08/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko - stambene poslove08/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko - stambene poslove08/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora "Galerija 96" Prijedor08/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Turističke organizacije Grada Prijedora08/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JZU "Dom zdravlja" Prijedor08/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JZU "Gradska apoteka" Prijedor08/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor08/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora "Galerija 96" Prijedor08/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije Grada Prijedora08/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JZU "Dom zdravlja" Prijedor08/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JZU "Gradska apoteka" Prijedor08/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor08/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JZU "Dom zdravlja" Prijedor u 2017. godini08/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JZU "Gradska apoteka" Prijedor u 2017. godini08/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU "Centar za socijalni rad" Prijedor u 2017. godini08/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu GO "Crveni krst" Prijedor u 2017. godini08/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu IPC "Kozarski vjesnik" za 2017. godinu08/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Poreske uprave RS, Područni centar Prijedor u 2017.godini08/2018
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške08/2018
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda bez naknade08/2018
MIŠLjENjEMišljenje08/2018
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške08/2018
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2018. godinu09/2018
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana "Aerodrom 4" 09/2018
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Kozarac i kontakt područja 2019-2039.godina09/2018
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju i obilježavanju ulica i trgova i označavanju zgrada kućnim brojevima na području grada Prijedor09/2018
ODLUKAOdluka o grobljima i pogrebnoj djelatnosti09/2018
ODLUKAOdluka o zaštiti izvorišta vode za piće "Tukovi - Mataruško polje" i "Prijedorčanka"09/2018
ODLUKAOdluka o visini učešća građana u troškovima usluga socijalnog rada09/2018
ODLUKAOdluka o visini naknade za usluge pružanja pravne pomoći09/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika i članova Odbora za žalbe grada Prijedora09/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Odbora za žalbe grada Prijedora09/2018
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe Grada Prijedora 09/2018
JAVNI KONKURSJavni konkurs za izbor imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe grada Prijedora09/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe grada Prijedora09/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor za 2017. godinu09/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju godišnjeg Plana implementacije integralne strategije razvoja grada Prijedora (2014-2024) za 2017. godinu09/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu i utrošku sredstava sportskih klubova u 2017. godini09/2018
ZAKLjUČAKZaključak o obavezi dostavljanja godišnjih izvještaja za sportske klubove koji se sufinansiraju iz budžeta grada Prijedora09/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2017. godini09/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o održanoj radionici na temu "Organizacija obavljanja vodnih usluga na nivou grada Prijedor"09/2018
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe09/2018
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe09/2018
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi - putevi09/2018
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti09/2018
ODLUKAOdluka o prenosu prava na nepokretnostima bez naknade09/2018
ODLUKAOdluka o donošenju Regulacionog plana "Aerodrom 4"10/2018
ODLUKAOdluka o donošenju Izmjene dijela Regulacionog plana RŽR LJubija -"Centralna rudišta" na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka10/2018
ODLUKAOdluka o javnom prevozu lica i stvari na području grada Prijedora10/2018
ODLUKAOdluka o raspolaganju nepokretnostima u svojini Grada Prijedora, pod posebnim uslovima, radi izgradnje proizvodno-poslovnih objekata i drugih objekata10/2018
ODLUKAOdluka o organizovanju i usklađivanju osnivačkih akata Turističke organizacije grada Prijedora 10/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JU "Galerija 96" Prijedor 10/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora Turističke organizacije Grada Prijedora 10/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JZU "Dom zdravlja" Prijedor 10/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JZU "Gradska apoteka" Prijedor 10/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor 10/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JU "Galerija 96" Prijedor (sadašnji naziv Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor)10/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktorice Turističke organizacije grada Prijedora10/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktorice JZU "Doma zdravlja" Prijedor10/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JZU "Gradska apoteka" Prijedor10/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktorice JU "Centra za prikazivanje filmova" Prijedor10/2018
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata v.d. člana Odbora za žalbe grada Prijedora10/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. predsjednika i člana Odbora za žalbe grada Prijedora10/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za žalbe grada Prijedora 10/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove10/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove10/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora "PREDA-PD"10/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora "PREDA-PD"10/2018
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe10/2018
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja10/2018
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti 10/2018
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti 10/2018
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti 10/2018
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti 10/2018
ODLUKAOdluka o davanju garancije Grada Prijedora za zaduženje privrednog društva "Toplana" a.d. Prijedor emisijom obveznica11/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o donošenju Odluke o prodaji na berzi paketa akcija društva Rudnici željezne rude "LJubija" a.d. Prijedor i moguće posljedice na privredu grada Prijedora13/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2018.godinu 13/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2019.godinu 13/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2018.godinu13/2018
ZAKLjUČAKZaključak o upućivanju na javnu raspravu Nacrta budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu14/2018
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora14/2018
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije za lokaciju "Rastičani" u sklopu
Nacionalnog parka "Kozara"
14/2018
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Zoning plana radne zone na potezu željeznička stanica, Toplana i TS Prijedor 114/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Urbanističkog plana Kozarac i kontakt područja 2019-2039.godina14/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delikvencije i primjenu alternativnih mjera na području Grada Prijedora 2018-2019.godine14/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Privrednog savjeta grada Prijedora za 2017.godinu14/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija grada Prijedora 2015.-2017. godina za 2017. godinu14/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, na teritoriji grada Prijedora14/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor za školsku 2017/2018. godinu14/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o školskoj 2017/2018. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog rada14/2018
ODLUKAOdluka o dopuni Odluke o imenovanju mrtvozornika za 2018. godinu14/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove14/2018
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora "PREDA-PD"14/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora "PREDA-PD"14/2018
ODLUKAOdluka o prenosu prava na nepokretnosti bez naknade, JP Zavod za izgradnju grada14/2018
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda bez naknade, Marjanović Goran i dr.14/2018
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti, "V-Z Zaštita" d.o.o. Banja Luka14/2018
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda bez naknade, Kazić Alem14/2018
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta "Raki" d.o.o.14/2018
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana rada Gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor za 2019.godinu15/2018
PLANPlan rada Gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor za 2019.godinu15/2018
ODLUKAOdluka o usvajanju II Rebalansa budžeta Grada Prijedora za 2018.godinu16/2018
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2018.godinu16/2018
PROGRAMProgram upotrebe sredstava od naknada po Zakonu o zaštiti od požara Grada Prijedor za 2018.godinu16/2018
ODLUKAOdluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Grada Prijedor za 2019.godinu16/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Plana implementacije Integralne strategije razvoja Grada Prijedora (2014-2024) za period 2019-2021.godine16/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Prijedora za period 2018-2020.godine16/2018
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga na području Grada Prijedor16/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacija o poslovanju privrednih subjekata na području grada Prijedora za 2017.godinu16/2018
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o stipendiranju učenika i studenata u školskoj 2017/2018. godini i nagrađivanje najuspješnijih nastavnika i učenika u osnovnim i srednjim školama16/2018
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2019. godini16/2018
ODLUKAOdluka o mrtvozorstvu na području Grada Prijedora za 2019.godinu16/2018
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju nacrta Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja i kućnih ljubimaca na području grada Prijedor16/2018
RJEŠENjERjesenje o prestanku mandata Vrhovac Drazen16/2018
RJEŠENjERjesenje o prestanku mandata Kabic Dragoslav16/2018
RJEŠENjERjesenje o prestanku mandata Tubin Milan16/2018
RJEŠENjERjesenje o verifikaciji mandata odbornici Maji Marković16/2018
RJEŠENjERjesenje o verifikaciji mandata odborniku Nenad Gvozden16/2018
RJEŠENjERjesenje o verifikaciji mandata odborniku Svraka Slavko16/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove16/2018
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2019.godinu17/2018
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2019.godinu17/2018
PROGRAMProgram rada Skupštine grada Prijedora za 2017.godinu01/2017
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju grada Prijedora za finansiranje projekata hitnog oporavka od poplava01/2017
ODLUKAOdluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada Prijedora za 2017. godinu01/2017
ODLUKAOdluke o visini naknada za rad odbornika u Skupštini grada Prijedora i članova stalnih radnih tijela Skupštine01/2017
ODLUKAOdluke o visini boravišne takse na području grada Prijedora za 2017.godinu01/2017
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata Sanji Rađenović01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora01/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko – invalidsku zaštitu01/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti01/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije01/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu01/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu01/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje01/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove i zaštitu životne sredine01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za boračko – invalidsku zaštitu01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove i zaštitu životne sredine01/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti Sekretara Skupštine grada Prijedora01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju Sekretara Skupštine grada Prijedora01/2017
RJEŠENjERješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana „Benkovac“01/2017
RJEŠENjERješenja o imenovanju Komisije za izbor korisnika budžetskih sredstava za podršku povratku01/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2016.godinu01/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korišćenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2016.godini01/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“ za 2016.godinu01/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa upotrebe sredstava od boravišne takse na području grada Prijedora za 2016.godinu01/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor u
2016. godini
02/2017
ODLUKAOdluka o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2017. godinu02/2017
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2017. godini02/2017
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog
građevinskog zemljišta za 2017. godinu
02/2017
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge
javne infrastrukture i uređenja javnih površina
02/2017
ODLUKAOdluku o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2017.
godinu
02/2017
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog
građevinskog zemljišta za 2017. godinu
02/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju Akcionog plana prevencije krivičnih djela počinjenih iz
mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017-2021.godina
02/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o pružanju pravne pomoći u 2016. godini02/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu kulturno – umjetničkih društava za
2016. godinu
02/2017
ODLUKAOdlika o usvajanju Programa upotrebe sredstava od boravišne takse na području
grada Prijedora za 2017. godinu
02/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o utrošenim sredstvima Zajedničke
komunalne potrošnje za 2016.godinu
02/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Godišnjeg plana održavanja,
zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i
ulica na području Grada Prijedora za 2016.godinu
02/2017
ODLUKAOdluku o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017.godinu02/2017
ODLUKAOdluku o usvajanju Godišnjeg plana održavanja, zaštite, rekonstrukcije i
izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području grada
Prijedora za2017.godinu
02/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju programa sanitarne zaštite sa Elaboratom o kvalitetu i
rezervama podzemne vode za izvorište „Tukovi- Mataruško polje“
02/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa sanitarne zaštite sa Elaboratom o kvalitetu i
rezervama podzemne vode za izvorište „Prijedorčanka“
02/2017
ODLUKAOdluka o utvrđivanju konačnih rezultata za kandidate Savjeta mjesnih
zajednica na izborima održanim dana 19.03.2017. godine
03/2017
ODLUKAOdluka o o konsituisanju Savjeta mjesnih zajednica na području grada Prijedora05/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2016. godinu,06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor za 2016. godinu,06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju JU Zavod za izgradnju grada „Prijedor“ za 2016. godinu,06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluka o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih i umrlih boraca za 2016. godinu06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluka o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih i umrlih boraca za 2016. godinu06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Zavoda za zapošljavanje RS, filijala Prijedor u 2016. godini06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – sjedište Zamjenika Prijedor za 2016. godinu,06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o prodaji akcija osnovnog kapitala privrednog društva Rudnici željezne rude „Ljubija“ ad Prijedor06/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina – GM Gradnja,06/2017
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade - GM Gradnja06/2017
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi put – GM Gradnja,06/2017
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti – Vasić Slobodanka i Vasić Nenad,06/2017
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitku statusa dobro u opštoj upotrebi putevi - Vasić Slobodanka i Vasić Nenad,06/2017
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi put – „Unijat M“,06/2017
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave – Torbica Zorka06/2017
ODLUKAOdluka o prodaji nepokretnosti – Torbica Zoran.06/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli Plakete06/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli Povelje počasnog građanina06/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli Nagrade grada06/2017
ODLUKAOdluka o davanju garancije AD Toplani Prijedor za dugoročno kreditno zaduženje06/2017
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluka o zaduženju grada Prijedora za finansiranje Projekta hitnog oporavka od poplava06/2017
ODLUKAOdluka o konačnom otpisu obaveza i potraživanja grada Prijedor06/2017
ODLUKAOdluka o donošenju Regulacionog plana poslovne zone „Baltin Bare“- Sekcija 1 i Sekcija 206/2017
ODLUKAOdluka o prodaji nepokretnosti – Stojanović Draško06/2017
ODLUKAOdluka o poništavanju Odluka i Javnog konkursa za imenovanje člana Upravnog odbora Turističke organizacije grada Prijedora06/2017
ODLUKAOdluka o prenosu prava vlasništva na vatrogasnom vozilu LADA-NIVA,06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Godišnjeg Izvještaja Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju grada Prijedora za 2016. godinu06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Muzej Kozare Prijedor06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Pozorište „Prijedor“ Prijedor06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Galerija 96“ Prijedor,06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za prikazivanje filmova06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za ekonomski razvoj PREDA-PD Prijedor za 2016. godinu,06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnog komunalnog preduzeća AD „Komunalne usluge“ Prijedor,06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnog komunalnog preduzeća AD „Vodovod“ Prijedor,06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnog komunalnog preduzeća AD „Toplana“ Prijedor06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnog komunalnog preduzeća AD „Gradska tržnica“ Prijedor06/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvješaja o izvršenju budžeta Grada Prijedora za period januar – decembar 2016. godine07/2017
ODLUKAOdluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Prijedora07/2017
ODLUKAOdluke o usvajanju Programa upotrebe sredstava od naknada po Zakonu o zaštiti od požara Grada Prijedor za 2017. godinu07/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JZU „Dom zdravlja Prijedor“ Prijedor za 2016. godinu07/2017
ZAKLjUČAKZaključak o inicijativi Izmjenu Pravilnika o osnovima standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja07/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JZU „Gradska apoteka“ Prijedor za 2016. godinu07/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Centar za socijalni rad Prijedor za 2016. godinu07/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu GO Crveni krst Prijedor za 2016. godinu07/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu i utrošku sredstava sportskih klubova u 2016. godini07/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2016. godinu08/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2017. godinu08/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta u 2016.godini08/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2017.godinu08/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2016. godini08/2017
ODLUKAOdluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave – Šoškan Milenko08/2017
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti – „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka08/2017
ODLUKA Odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade – Sikora Vjenceslav08/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2018.godinu08/2017
ODLUKAOdluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Prijedora radi izgradnje komunalne infrastrukture08/2017
ZAKLjUČAKZaključak uz Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Prijedora radi izgradnje komunalne infrastrukturea08/2017
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog poziva za imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama grada Prijedora08/2017
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije II Faza- Sekcija 308/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor za 2016.godinu08/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor za 2016.godinu08/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana socijalne inkluzije raseljenih lica u Gradu Prijedoru08/2017
ODLUKAOdluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Prijedora radi izgradnje komunalne infrastrukture09/2017
ZAKLjUČAKZaključak uz Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Prijedora radi izgradnje komunalne infrastrukture09/2017
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog poziva za imenovanje članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama grada Prijedora09/2017
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije II Faza- Sekcija 309/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor za 2016.godinu09/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor za 2016.godinu09/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana socijalne inkluzije raseljenih lica u Gradu Prijedoru09/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2016. godinu09/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2017. godinu09/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta u 2016.godini09/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2017.godinu09/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2016. godini09/2017
ODLUKAOdluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave – Šoškan Milenko09/2017
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti – „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka09/2017
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade – Sikora Vjenceslav09/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Prijedora za period januar-juni 2017. godine10/2017
ODLUKAOdluke o pristupanju grada Prijedor udruženju „Gradonačelnici za mir“10/2017
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana gradskog groblja „Pašinac“10/2017
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Zoning plana područja posebne namjene sjevero-zapadnog dijela urbanog područja Prijedora10/2017
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor10/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti A.D. „Komunalne usluge“ Prijedor na povećanje cijena odvoza smeća10/2017
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornici Skupštine grada10/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o stipendiranju učenika i studenata u školskoj 2016/2017. godini i nagrađivanje najuspješnijih nastavnika i učenika u osnovnim i srednjim školama10/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedora (2014-2024) za 2016. godinu10/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o poslovanju privrednih subjekata (pravnih lica) grada Prijedora za 2016. godinu10/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Poreske uprave Republike Srpske- Područni centar Prijedor u 2016. godini10/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o stanju zaposlenosti i nezaposlenosti na području grada Prijedora u 2016. godini10/2017
ODLUKAOdluka o prenosu vlasništva na kotlovnici na čvrsto gorivo-sa grada Prijedora TVJ na JU OŠ „Desanka Maksimović“ Prijedor10/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2017. godinu11/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Statuta grada Prijedora11/2017
ODLUKAOdluka o donošenju Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije II Faza – Sekcija 311/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana gradskog groblja „Pašinac“11/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Zoning plana područja posebne namjene sjevero-zapadnog dijela urbanog područja Prijedora11/2017
ODLUKAOdluka o organizovanju Javne ustanove Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ Prijedor11/2017
ODLUKAOdluka o uvođenju subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području grada Prijedora11/2017
ODLUKAOdluka o kriterijumima za ostvarivanje prava na subvencije zakupnine stana11/2017
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora11/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor za školsku 2016/2017. godinu11/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Privrednog savjeta grada Prijedora za period 2012-2016. godina11/2017
STATUTStatut grada Prijedora12/2017
ODLUKAO dluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2017. godinu13/2017
ODLUKAO dluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta Grada Prijedora za
2017. godinu
13/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2018. godinu13/2017
ODLUKAO dluka o kriterijumima i postupku za određivanje i promjenu imena ulica i trgova na području Grada Prijedora13/2017
RJEŠENjEješenje o imenovanju Komisije za određivanje i promjenu imena ulica i trgova na području grada Prijedora13/2017
RJEŠENjER ješenje o razrješenju direktora Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor13/2017
ODLUKAO dluka o izboru i imenovanju direktora JU Dječji vrtić „Radost“ Prijedor13/2017
ODLUKAO dluka o pristupanju izradi Plana parcelacije „Pašini konaci“13/2017
ODLUKAO dluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2018. godini13/2017
ODLUKAOdluka o prenosu prava posjeda bez naknade13/2017
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti13/2017
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave13/2017
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti13/2017
ODLUKAOdluka o regulisanju međusobnih prava i obaveza13/2017
ODLUKAOdluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada Prijedora za 2018. godinu14/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Poslovnika Skupštine grada Prijedora14/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Etičkog kodeksa Skupštine grada Prijedora14/2017
ODLUKAOdluka o obuci odbornika Skupštine grada Prijedora14/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Benkovac“14/2017
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Izmjene dijela Regulacionog plana RŽR Ljubija „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka14/2017
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Plana parcelacije za lokaciju „Rastičani“ u sklopu Nacionalnog parka „Kozara“14/2017
ODLUKAOdluka o imenovanju mrtvozornika14/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Akcionog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u gradu Prijedoru za 2018/2019. godinu14/2017
ODLUKAOdluka o broju i prostornom rasporedu osnovnih škola u gradu Prijedoru14/2017
ODLUKAOdluka o upisnom području osnovnih škola na teritoriji grada Prijedora14/2017
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čije je osnivač grad Prijedor14/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o školskoj 2016/2017. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog rada14/2017
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija grada Prijedora 2015-2017. godina za 2016. godinu14/2017
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta grada Prijedora za 2018. godinu14/2017
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2018. godinu14/2017
PROGRAMProgram rada Skupštine grada Prijedora za 2016. godinu01/2016
ODLUKAOdluka o donošenju Regulacionog plana zone uz magistralni put M-4 Prijedor – Banja Luka i dijela naselja Orlovača01/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sane i Gomjenice na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 201/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije II faza (Sekcija 3),01/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Akcionog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u gradu Prijedoru sa fokusom na raseljena lica i povratnike za 2016-2017. godinu01/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2015. godinu01/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2015. godini01/2016
ZAKLjUČAKZaljučak o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“ za 2015. godinu01/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – sjedište zamjenika Prijedor u 2015. godini01/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju pripreme Informacije o stanju sporova – Trgoprodaja d.o.o.01/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Javne ustanove Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Prijedor za 2015. godinu01/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade – Radojčić Dragan01/2016
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o osnivanju prava građenja – Paspalj komerc d.o.o. Prijedor01/2016
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – Nešković d.o.o. Bijeljina01/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade – Mlinarski Josip01/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Pozorišta „Prijedor“ Prijedor01/2016
ODLUKAProgram zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu02/2016
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor u 2015. god.02/2016
ODLUKAOdluka o visini vrijednosti nepokretnosti na području grada Prijedora po zonama za 2016. godinu02/2016
ODLUKAOdluka o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2016. godinu
- Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2016. godinu
02/2016
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2016. godini02/2016
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2016. godinu02/2016
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina02/2016
ODLUKAOdluka o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2016. godinu02/2016
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2016. godinu02/2016
ODLUKAOdluka o prenosu prava vlasništva na vatrogasnom vozilu sa Grada Prijedora na Opštinu Novi Grad02/2016
ZAKLjUČAKZaljučak o usvajanju Informacije o utrošenim sredstvima u zajedničke komunalne potrošnje u 2015. godini02/2016
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu02/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Godišnjeg plana održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području grada Prijedora za 2015. godinu02/2016
ODLUKAOdluka o usvajanju Godišnjeg plana održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području grada Prijedora za 2016. godinu02/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2015. godinu02/2016
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2016. godinu02/2016
ODLUKAProgram korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2016. godinu02/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta u 2015. godini02/2016
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta u 2016. godini02/2016
ODLUKAProgram upotrebe sredstava od boravišne takse na području grada Prijedora za 2016. god02/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o pružanju pravne pomoći u 2015. godini02/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu kulturno – umjetničkih društava za 2015. godinu02/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o broju upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih na području grada Prijedora u 2015. godini02/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za ekonomski razvoj „PREDA-PD“ Prijedor za 2015. godinu02/2016
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora03/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Savjeta za izradu Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor za 2015. godinu03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor za 2015. godinu03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „Komunalne usluge“ Prijedor03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „Vodovod“ Prijedor03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „Toplana“ Prijedor03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD „Gradska tržnica“ Prijedor03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2015. godinu03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Pozorište „Prijedor03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Galerija 96“03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Centar za prikazivanje filmova“03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ Prijedor03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Muzej Kozare Prijedor03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju Grada Prijedora03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca za 2015. godinu03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o stanju predmeta - privredno društvo „Trgoprodaja“ a.d. Prijedor03/2016
ZAKLjUČAKZaključak uz Informaciju o stanju predmeta - privredno društvo „Trgoprodaja“ a.d. Prijedor03/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade – Kovačević Milan03/2016
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – Bečić Hamdija03/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina – Vodovod – Gojić Pero03/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade – Vodovod – Vučenović Jelena03/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade – Zukanović Zilhad03/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade – Hodžić Sead03/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Poreske uprave Republike Srpske –Područni centar Prijedor u 2015. godini04/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o stanju zaposlenosti i nezaposlenosti na području grada Prijedora u 2015. godini04/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju zemljišta bez naknade– ZZ „Poljopromet“ Omarska04/2016
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave – ZZ „Poljopromet“ Omarska04/2016
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave – „Autotransport“ a.d. Prijedor04/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli Plakete04/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli Povelje počasnog građanina04/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli Nagrade grada04/2016
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036.godina04/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Urbanističkog plana Ljubije 2016-2036.godina04/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove JU Dom zdravlja Prijedor za 2015. godinu04/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Prijedor za 2015. godinu04/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Prijedor za 2015. godinu04/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu GO Crveni krst Prijedor za 2015. godinu04/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor za 2015. godinu04/2016
ZAKLjUČAKZaključak za poboljšanje stanja u lokalnim javnim emiterima04/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor za 2015. godinu04/2016
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta grada Prijedora za period januar-decembar 2015. godine05/2016
ODLUKAOdluka o o raspodjeli utvrđenog neraspoređenog suficita za 2015. godinu raspoloživog za raspodjelu po godišnjem obračunu grada Prijedora za 2015. godinu05/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina05/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina05/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade05/2016
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave05/2016
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave05/2016
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe05/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina05/2016
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške05/2016
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sane i Gomjenice na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 206/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Integralne strategije razvoja Grada Prijedora (2014-2024) za 2015. godinu06/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o stipendiranju učenika i studenata u školskoj 2015/2016. godini i nagrađivanje najuspješnijih nastavnika i učenika u osnovnim i srednjim školama06/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o nasilju u porodici sa posebnim akcentom na zaštiti i zbrinjavanju žrtve06/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o poslovanju privrednih subjekata grada Prijedora u 2015. godini06/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2015. godini06/2016
ZAKLjUČAKZaključak 01-022-104/16 o ne podržavanju izmjene Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom - I faza.06/2016
ODLUKAOdluka o o kupovini građevinskog zemljišta – „JM Premijum“ Banja Luka06/2016
ODLUKAOdluka o o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – Pavić Jerkan06/2016
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti – Čelica Tanja06/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade – stambeni objekat Pećani06/2016
ODLUKAOdluka o zamjeni nepokretnosti – Unijat M06/2016
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti – Telekomunikacije RS06/2016
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – RŽR Ljubija06/2016
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave06/2016
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške06/2016
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornicima u Skupštini grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata predsjednicima i članovima stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Skupštine grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju potpredsjednika Skupštine grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju Zamjenika gradonačelnika grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Skupštine grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za Odjeljenja za finansije07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu07/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti07/2016
RJEŠENjERješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika Skupštine grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o izboru potpredsjednika Skupštine grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o izboru Zamjenika gradonačelnika grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o izboru v.d.sekretara Skupštine grada Prijedora07/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine07/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za Odjeljenja za finansije07/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu07/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje07/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu07/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu07/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti07/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2016. godinu07/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju člana školskog odbora u Javnoj ustanovi Mašinska škola-Prijedor07/2016
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2016. godinu09/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2017. godinu09/2016
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Sekretara Skupštine grada Prijedora09/2016
RJEŠENjERješenje o utvrđivanju liste stručnjaka09/2016
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2017. godini09/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor za školsku 2015/2016. godinu09/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o školskoj 2015/2016. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa09/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2016. godini09/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora Grada Prijedora u 2016. godini09/2016
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana poslovne zone „Baltin bare“ – Sekcija 1 i Sekcija 209/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija Grada Prijedora 2015-2017. godina za 2015. godinu09/2016
ODLUKA Odluka o dopuni Odluke o pribavljanju zemljišta bez naknade-ZZ Poljopromet Omarska09/2016
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti – Blicnet d.o.o Banja Luka09/2016
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške –01-022-108/16 od 29.06.2016.godine09/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju zemljišta bez naknade – stambeni objekat Pećani (50 stambenih jedinica),09/2016
ODLUKAOdluka o pribavljanju zemljišta bez naknade MZ Rasavci – Društveni dom Gornji Rasavci09/2016
ODLUKA Odluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade- Kadirić Abaz09/2016
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave – Kadirić Abaz09/2016
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave- Bašić Mevlida09/2016
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave- Delić Muho09/2016
ODLUKA Odluka o kupovini građevinskog zemljišta – Bjelić Dragana09/2016
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi put – prečistač u Omarskoj;09/2016
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2017. godinu10/2016
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2017. godinu10/2016
ODLUKAOdluka o donošenju Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sana i Gomjenica na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 210/2016
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Benkovac“10/2016
ODLUKAOdluka o imenovanju doktora mrtvozornika u 2017. godini10/2016
ODLUKAOdluka o raspisivanju izbora za Savjete mjesnih zajednica10/2016
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu i utrošku sredstava sportskih klubova u 2015. godini10/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Sekretara Skupštine grada Prijedora10/2016
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana upravnog odbora Turističke organizacije grada Prijedora10/2016
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje jednog člana upravnog odbora Turističke organizacije grada Prijedora10/2016
PROGRAMProgram rada Skupštine grada Prijedora za 2015. godinu01/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika Prijedor za 2014. godinu01/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o broju upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih na području Grada Prijedora u 2014. godini01/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o pružanju pravne pomoći u 2014. godini01/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja budžetskih sredstava za unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini01/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korišćenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2014.godini01/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Filijala Prijedor za 2014. godinu01/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“ za 2014.godinu01/2015
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odborniku Skupštine grada Prijedora BRANI RADANOVIĆU01/2015
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odborniku Skupštine grada Prijedora ANĐIĆ RANKU01/2015
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odborniku Skupštine grada Prijedora Ivić Dušku01/2015
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odborniku
Skupštine grada Prijedora Berić Dušanu
01/2015
RJEŠENjER J E Š E Nj E
o izmjeni Rješenja o imenovanju školskih odbora
osnovnih i srednjih škola u Prijedoru
01/2015
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora broj: 01-111-14/1301/2015
ODLUKAOdluka o zaduženju po dugoročnom kreditu radi realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području grada Prijedora01/2015
ODLUKAOdluka o kupovini-zamjeni građevinskog zemljišta01/2015
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave01/2015
ODLUKAMišljenje o Lokacijskim uslovima Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Prijedor, broj: 06-364-85/13 od 5.1.2015.godine za naselje Kozarac i Lokacijskim uslovima, broj: 06-364-86/13 od
21.1. 2015.godine za naselje Omarska,
01/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Prijedora za period od 01.01. – 31.12. 2014. godine02/2015
ODLUKAOdluku o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2015. godinu
- Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2015. godinu
02/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2015. godini02/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2015. godinu02/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2015. godini02/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2015. godinu02/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječnih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina02/2015
ODLUKAOdluka o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2015. godinu02/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2015. godinu02/2015
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana zone uz magistralni put M-15 Prijedor – Koz.Dubica i dijela naselja Urije02/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2014. godini.02/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2015.godinu
- Program zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu
02/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa asfaltiranja puteva i ulica na području grada Prijedora za 2014. godinu02/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Godišnjeg plana održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području grada Prijedora za 2015. godinu02/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ Prijedor za 2014. godinu02/2015
ODLUKAOdluka o donošenju Programa upotrebe sredstava od boravišne takse Grada Prijedora za 2015.godinu02/2015
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor02/2015
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU Centar za socijalni rad Prijedor02/2015
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU sportska dvorana „Mladost“ Prijedor02/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JU Dječiji vrtić “Radost “ Prijedor02/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JU Centar za socijalni rad Prijedor02/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JU Sportska dvorana "Mladost " Prijedor02/2015
ODLUKAOdluka o o dodjeli Povelje počasnog građanina03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Plaketa03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor za 2014.godinu03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnog komunalnog preduzeća u 2014.godini AD „Toplana“ Prijedor03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu ustanove kulture za 2014.godinu JU Centar za prikazivanje filmova03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu ustanove kulture za 2014.godinu JU Galerija 96 Prijedor03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu ustanove kulture za 2014.godinu JU Pozorište „Prijedor“ Prijedor03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor za 2014.godinu03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor za 2014.godinu03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnog komunalnog preduzeća u 2014. AD „Komunalne usluge“ Prijedor03/2015
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora broj: 01-111-14/1303/2015
ODLUKAOdluka o o mjesnim zajednicama
Pregled teritorijalnog razgraničenja mjesnih zajednica
03/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora za žalbe Grada Prijedora03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnog komunalnog preduzeća u 2014. AD „Gradska tržnica“ Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje jednog člana Odbora za žalbe03/2015
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata člana Odbora za žalbe grada Prijedora03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Nagrade grada03/2015
ODLUKAOdluka o o zboru građana03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o produženju mandata Savjetma mjesnih zajednica03/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delikvencije na području Grada Prijedora – 2014 -201603/2015
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina – Vila Ranko03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2014.godinu03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnog komunalnog preduzeća u 2014. AD „Vodovod“ Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe„Nešković“ d.o.o. Bijeljina03/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa javno dobro„Nešković“ d.o.o. Bijeljina03/2015
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade – Antonić Pero03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu ustanove kulture u 2014.godini JU Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“03/2015
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – Avdagić Nijaz,03/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa javno dobro„Željeznice Republike Srpske“
a.d. Doboj,
03/2015
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe Alendarević
Branka
03/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa javno dobro Alendarević Branka03/2015
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina – Crkva Pećani,03/2015
OSTALOMišljenje radi utvrđivanja opšteg interesa za eksproprijaciju izgradnja nasipa
na rijeci Sani
03/2015
ODLUKAOdluka o kupovini zemljišta – izgradnja nasipa na rijeci Sani,03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana zone RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka03/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu ustanove kulture u 2014.godini JU Muzej Kozare Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o uvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta grada Prijedora za period januar – decembar 2014. godine04/2015
ODLUKAOdluka o izmjeni odluke o davanju garancije AD Toplani Prijedor za dugoročno kreditno zaduženje04/2015
ODLUKAOdluka o o određivanju matičnih područja u Gradu Prijedoru04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Statuta grada Prijedora04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu i aktivnostima Centra javne bezbjednosti Prijedor za 2014. godinu.04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Dom zdravlja Prijedor za 2014. godinu04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Gradska apoteka Prijedor za 2014. godinu04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Prijedor za 2014. godinu04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu GO Crveni krst Prijedor za 2014. godinu04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor za 2014. godinu04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca za 2014 godinu04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2014.godinu04/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu
vodnih naknada za 2015.godinu
- Program korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2015.godinu
04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2014.godinu04/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2015.
- Program korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2015.godinu
04/2015
ZAKLjUČAKZaključak o prihvatanju Saglasnost o uspostavljanju pobratimskih odnosa između grada Irkutska (Ruska Federacija ) i grada Prijedora (Republika Srpska i Bosna i Hercegovina)04/2015
RJEŠENjERješenje o poništenju Rješenja o imenovanju direktora „Galerija 96“ Prijedor04/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora "Galerija 96" Prijedor04/2015
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada
Prijedora broj: 01-111-14/13
04/2015
ODLUKAOdluke o osnivanju prava građenja – „Toplana“ AD Prijedor04/2015
ODLUKA Odluke o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi putevi – „LIPA – DRVO“ d.o.o. Omarska04/2015
ODLUKAOdluke o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – „LIPA – DRVO“ d.o.o. Omarska04/2015
ODLUKAOdluke o osnivanju prava građenja – „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. Banja Luka04/2015
ODLUKA- Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – Dervišagić Sadeta04/2015
STATUTSTATUT GRADA PRIJEDORA05/2015
ODLUKAOdluka o donošenju Regulacionog plana zone uz magistralni put M-15 Prijedor – Koz.Dubica i dijela naselja Urije06/2015
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana poslovne zone „Baltin Bare“– Sekcija 1 i Sekcija 206/2015
ODLUKAOdluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Regulacionog plana RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka06/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana poslovne zone „Baltin Bare“ – Sekcija 1 i Sekcija 206/2015
ODLUKAOdluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“06/2015
ODLUKAOdluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja06/2015
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ Prijedor06/2015
OGLASJavni konkurs za imenovanje direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Prijedor06/2015
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ Prijedor06/2015
OGLASJavni konkurs za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ Prijedor06/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Poreske uprave Republike Srpske, Područni centar Prijedor u 2014. godini06/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o stanju u plasteničkoj proizvodnji na području grada Prijedora06/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o sportskim rezultatima, stanju sporta i sportskim objektima na području grada Prijedora za 2014. godinu06/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o utrošku sredstava sportskih klubova u 2014. godini.06/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji razvojnih projekata iz Integralne strategije grada Prijedora 2014-2024 u 2014. godini06/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2014. godini06/2015
ODLUKAOdluka o prodaji poslovnog prostora putem licitacije06/2015
ODLUKAOdluka o dopuni Odluke o zamjeni nepokretnosti06/2015
ODLUKAOdluka o dopuni Odluke o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade06/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta grada Prijedora za period januar – juni 2015. godine07/2015
ODLUKAOdluka o zaduženju Grada Prijedora za finansiranje projekata hitnog oporavka od poplava07/2015
ODLUKAOdluka o donošenju Regulacionog plana RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka07/2015
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja07/2015
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o imenima ulica i trgova07/2015
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odborniku Skupštine grada Prijedora07/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju jednog člana Odbora za žalbe grada Prijedora07/2015
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora broj: 01-111-14/1307/2015
ODLUKA Odluka o osnivanju prava građenja– Željeznice RS07/2015
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja – Arcellor Mittal07/2015
ODLUKA Odluka o o osnivanju prava građenja – Nikić J,07/2015
ODLUKA Odluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi putevi – Brkić Rade,07/2015
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade – Babić Sanja,07/2015
ODLUKAOdluke o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade Muller Kukić Radena07/2015
ODLUKAOdluka o dopuni Odluke o zamjeni nepokretnosti – Unijat M,07/2015
ZAKLjUČAKZaključak o radu JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor za školsku 2014/2015. godinu08/2015
ZAKLjUČAKIzvještaj o stipendiranju učenika i studenata, finansiranju naučno istraživačkog rada i nagrađivanju nastavnika i učenika u nastavnoj 2014/2015. godini08/2015
ZAKLjUČAKInformacija o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora grada Prijedora u 2015. godini08/2015
ZAKLjUČAKInformacija o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2015. godini08/2015
ODLUKA Odluka o osnivanju prava službenosti- Mtel a.d. Banja Luka08/2015
ODLUKAOdluka o Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave – Dautović Adem08/2015
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja – Vatrogasni dom Kozarac,08/2015
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade – Stojnić Boško08/2015
ODLUKA Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – Stojnić Boško08/2015
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške – Željeznice RS a.d. Doboj08/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju nacrta Budžeta grada Prijedora za 2016. godinu08/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju nacrta Odluke o izvršenju Budžeta grada Prijedora za 2016. godinu08/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju programa upotrebe sredstava od naknada po Zakonu o zaštiti od požara grada Prijedora za 2015. godinu08/2015
ODLUKAOdluka o Odluke o kreditnom zaduženju grada Prijedora za komunalnu infrastrukturu08/2015
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o zaduženju grada Prijedora za finansiranje projekata hitnog oporavka od poplava08/2015
ODLUKAOdluka o imenima dijelova naseljenih mjesta na području grada Prijedora08/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa razvoja civilne zaštite grada Prijedora za period od 2016. do 2020. godine08/2015
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor08/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor08/2015
RJEŠENjERješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor08/2015
RJEŠENjERješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor08/2015
ZAKLjUČAKIzvještaj o radu JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor za školsku 2014/2015. godinu08/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Budžeta grada Prijedora za 2016. godinu10/2015
ODLUKAOdluka o izvršenju Budžeta grada Prijedora za 2016. godinu10/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2015. godinu10/2015
ODLUKAOdluka o imenovanju mrtvozornika u 2016. godini10/2015
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2016. godini10/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o školskoj 2014/15 godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno obrazovnog rada10/2015
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-022-152/15 Informacija o školskoj 2014/15 godini10/2015
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana zone uz magistralni put M-4 Prijedor – Banjaluka i dijela naselja Orlovača10/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o stanju zaposlenosti i nezaposlenosti na području Grada Prijedora za 2014. godinu10/2015
ODLUKA Odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade10/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi putevi10/2015
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave10/2015
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade10/2015
ODLUKAOdluka o o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina10/2015
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2015. godinu11/2015
ODLUKAOdluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Grada Prijedora za 2016. godinu11/2015
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2015-2017. godine11/2015
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Akcionog plana rodno odgovornog budžetiranja u Gradu Prijedoru u oblastima privrede, poljoprivrede i sporta11/2015
PROGRAMProgram rada skupštine grada Prijedora za 2014.godinu01/2014
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje gradske izborne komisije01/2014
JAVNI OGLASJavni oglas za imenovanje sedam (7) članova gradske izborne komisije01/2014
ZAKLjUČAKZaključak o određivanju komisije za izbor i imenovanja članova Gradske izborne komisije Prijedor01/2014
ODLUKAOdluka o osnivanju odbora za žalbe Grada Prijedora01/2014
ODLUKAOdluka o utvrđivanju kriterijuma za imenovanje predsjednika i članova odbora za žalbe Grada Prijedora01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova odbora za žalbe Grada Prijedora01/2014
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za
imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe Grada Prijedora
01/2014
JAVNI KONKURSJavni konkurs za imenovanje predsjednika i članova odbora za žalbe Grada Prijedora01/2014
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka01/2014
ODLUKAOdluka o imenovanju mrtvozornika u 2014. godini01/2014
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2014.godinu
- Program zajedničke komunalne potrošnje za 2014. godinu
01/2014
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2014.godinu
- Program korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2014. godinu
01/2014
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2014. godinu- Programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2014. godinu01/2014
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama01/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora J.P.Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove „Galerija 96“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove „Gradska apoteka“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Pozorišta „Prijedor“iz Prijedora01/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora „Turistička organizacija“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora ZU „Dom zdravlja“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centar za socijalni rad Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora J.P.Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora „Galerija 96“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora „Gradska apoteka“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Prijedor“iz Prijedora01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora „Turistička organizacija“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora ZU „Dom zdravlja“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Prijedoru01/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o broju upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih na području Grada Prijedora u 2013. godini01/2014
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o realizaciji Programa korištenja budžetskih sredstava za unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini.01/2014
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaj o radu Gradonačelnika i Administrativne službe Grada u 2013. godini02/2014
ODLUKAOdluka o o prihvatanju donatorskih sredstava Evropske unije iz IPA fondova za realizaciju projekta snabdjevanja vodom i kanalizacije u Gradu Prijedoru02/2014
ODLUKAOdluka o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2014. godinu- Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2014. godinu02/2014
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2014. godini02/2014
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječne cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2014. godinu02/2014
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječne jedinične cijene radova opremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2014. godinu02/2014
ODLUKAOdluka o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2014. godinu02/2014
ODLUKAOdluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području Grada Prijedora02/2014
ODLUKAOdluka o Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama02/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji Grada Prijedora i opštine Oštra Luka02/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o pružanju pravne pomoći u 2013. godini02/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – sjedište zamjenika Prijedor u 2013. godini02/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Prijedor u 2013. godini02/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Centra javne bezbjednosti Prijedor u 2013. godini02/2014
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvatanju donatorskih sredstava Evropske Unije iz IPA fondova za realizaciju projekta snabdjevanja vodom i kanalizacije u Gradu Prijedoru03/2014
ODLUKAOdluka o zaduženju Grada Prijedora radi realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture03/2014
ODLUKAOdluka o visini naknada za rad odbornika u Skupštini Grada Prijedora i članova stalnih radnih tijela Skupštine Grada03/2014
ODLUKAOdluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora03/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“ za 2013.godinu03/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora „PREDA-PD“ Prijedor za 2013.godinu03/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korišćenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2013.godini03/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Operativnog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine na području Grada Prijedora za 2013.godinu03/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na području Grada Prijedora03/2014
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa javno dobro – objekat porodične medicine u Rakelićima;03/2014
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja – Miodranka Jevtić;03/2014
ODLUKA Odluka o kupovini zemljišta – Bogunović Dragan;03/2014
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave – Halkić Mirsad;03/2014
ODLUKA Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave – Pavlović Nenad.03/2014
ODLUKAOdluka o dodjeli Plakete04/2014
ODLUKAOdluka o dodjeli Povelje počasnog građanina04/2014
ODLUKAOdluka o dodjeli Nagrade grada04/2014
ODLUKAOdluka o utvrđivanju visine plate funkcionera grada Prijedora04/2014
ODLUKAOdluka o visini naknade za rad Gradske izborne komisije grada Prijedora04/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU „Galerija 96“ Prijedor04/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Turistička organizacija grada Prijedora04/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JZU „Dom zdravlja“ Prijedor04/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JZU „Gradska apoteka“ Prijedor04/2014
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor04/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JU „Galerija 96“ Prijedor04/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Turistička organizacija grada Prijedora04/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JZU „Dom zdravlja“ Prijedor04/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JZU „Gradska apoteka“ Prijedor04/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor04/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradske izborne komisije grada Prijedora04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu JU Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ Prijedor u 2013. godini04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu JU Muzej Kozare Prijedor u 2013. godini04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Pozorište „Prijedor“ Prijedor u 2013. godini04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Galerija 96“ Prijedor u 2013. godini04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za prikazivanje filmova Prijedor u 2013. godini04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Sportska dvorana Mladost Prijedor04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu IPC Kozarski vjesnik Prijedor04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD Toplana Prijedor u 2013. godini04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD Gradska tržnica Prijedor u 2013. godini04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD Vodovod Prijedor u 2013. godini04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju AD Komunalne usluge Prijedor u 2013. godini04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije grada Prijedora za 2013. godinu04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju Autotransport Prijedor a.d. Prijedor za 2013. godinu04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Zavod za izgradnju grada Prijedor za 2013. godinu04/2014
ODLUKAOdluka o prihvatanju grant sredstava po Projektu „Vodovod i kanalizacija Republike Srpske“ za sufinansiranje realizacije Projekta „Snabdjevanje vodom i kanalizacije opštine Prijedor“ u Gradu Prijedoru04/2014
ODLUKAOdluke o visini naknade Odboru za žalbe grada Prijedora05/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Odbora za žalbe grada Prijedora05/2014
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta grada Prijedora za period januar-decembar 2013. godine05/2014
ODLUKAOdluka o konačnom otpisu potraživanja grada Prijedora05/2014
ODLUKAOdluku o izmjeni programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2014. godinu05/2014
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o imenima ulica i trgova05/2014
ODLUKAOdluke o visini naknade za zaključivanje braka05/2014
ZAKLjUČAKZaključak o odricanju jednomjesečene odborničke naknade u korist stradalih u poplavama na području grada Prijedora05/2014
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu05/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Prijedor za 2013. godinu05/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JZU Gradska apoteka Prijedor za 2013. godinu05/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Prijedor za 2013. godinu05/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu GO Crveni krst Prijedor za 2013. godinu05/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu poreske uprave Republike Srpske – Područni centar Prijedor za 2013. godinu05/2014
ODLUKAOdluka o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području grada Prijedora06/2014
ODLUKAOdluka o organizovanju Javne ustanove „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor06/2014
ODLUKAOdluka o davanju garancije AD Toplani Prijedor za dugoročno kreditno zaduženje06/2014
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana Prijedora06/2014
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti za korištenje zemljišta06/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o stanju i mjerama sanacije od poplava na području grada Prijedora u periodu od 15.05. do 08.06.2014. godine06/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2013. godini06/2014
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Prijedoru06/2014
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Prijedoru06/2014
ODLUKAOdluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu06/2014
ODLUKAOdluka o usvajanju Urbanističkog plana Prijedora 2012-203207/2014
ODLUKAOdluka o usvajanju Godišnjeg plana održavanja, zaštite,rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva,nekategorisanih puteva i ulica na području grada Prijedora za 2014.godinu07/2014
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe07/2014
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade07/2014
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške u Odluci broj: 01-022-155/13 od 30.10.2013. godine07/2014
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe08/2014
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade08/2014
ODLUKAOdluka o raspodjeli utvrđenog neraspoređenog suficita za 2013. godinu
raspoloživog za raspodjelu
08/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2014.godinu08/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju
budžeta Grada Prijedora za 2014.godinu
08/2014
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni odluke o davanju garancije AD Toplani Prijedor za dugoročno kreditno zaduženje08/2014
ODLUKAOdluka o poništavanju Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Prijedor i Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Prijedor08/2014
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u Javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Prijedor08/2014
ODLUKAOdluka o izradi Regulacionog plana zone uz magistralni put M-15 Prijedor - Koz.Dubica i dijela naselja Urije08/2014
ODLUKAOdluka o izradi Regulacionog plana zone uz magistralni put M-4 Prijedor-Banjaluka i dijela naselja Orlovača08/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor za školsku 2013/14. godinu08/2014
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja08/2014
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade08/2014
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške08/2014
ODLUKA Odluka o prenosu prava vlasništva08/2014
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe08/2014
ODLUKA- Odluka o utvrđivanju gubitka statusa javno dobro08/2014
ODLUKAOdlukao osnivanju prava građenja08/2014
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2014. godinu09/2014
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta grada Prijedora za 2014. god09/2014
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o zaduženju grada Prijedora radi realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture09/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju nacrta Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2015.god09/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju nacrta Odluke o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2015.god09/2014
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2015. godini09/2014
ODLUKAOdluka o usvajanju programa upotrebe sredstava od naknada po Zakonu o zaštiti od požara grada Prijedor za 2014. godinu09/2014
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2015. godini09/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora grada Prijedora u 2014.godini09/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana zone uz magistralni put M-15 Prijedor – Koz.Dubica i dijela naselja Urije09/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana zone uz magistralni put M-4 Prijedor - Banjaluka i dijela naselja Orlovača09/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca za 2013. god09/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja – Elaborata o procjenjenoj šteti na području grada Prijedora uzrokovanoj pojavom poplave09/2014
ODLUKA- Odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade09/2014
ODLUKA- Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe09/2014
ODLUKA- Odluka o o osnivanju prava službenosti09/2014
ODLUKA- Odluka o o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi putevi09/2014
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2015. godinu10/2014
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta grada Prijedora za 2015. godinu10/2014
ODLUKAOdluka o imenovanju doktora mrtvozornika za pregled umrlih lica van zdravstvene ustanove u 2015.godini10/2014
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Prijedor10/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o školskoj 2013/2014. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno – obrazovnog rada10/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2014. godini.10/2014
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o poslovanju privrednih društava na području grada Prijedora u 2014. godini10/2014
PROGRAMProgram rada Skupštine grada Prijedora za 2013. godinu01/2013
ODLUKAOdluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada Prijedora za 2013.godinu01/2013
ODLUKAOdluka o pokretanju procesa izrade integralne strategije lokalnog razvoja grada Prijedora za period 2014-2024. godine01/2013
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2013. godini01/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora01/2013
RJEŠENjERješenje o utvrđivanju liste stručnjaka za članove komisija za provođenje postupka prijema službenika01/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Administrativnu službu grada Prijedora01/2013
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije - I Faza (Sekcija 1 i Sekcija 2)01/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o pružanju pravne pomoći u 2012. godini01/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju se Informacije o broju upisa u matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih na području grada Prijedora01/2013
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade01/2013
PRAVILNIKPRAVILNIK o rješavanju stambenih potreba radnika Administrativne službe i dr. lica01/2013
POSLOVNIKPOSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA02/2013
STATUTSTATUT GRADA PRIJEDORA02/2013
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o radu Gradonačelnika i Administrativne službe grada Prijedora za 2012. godinu03/2013
ODLUKAOdluka o usvajanju godišnjeg plana održavanja zaštite,rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva,nekategorisanih puteva i ulica na području grada Prijedora za 2013.god.03/2013
ZAKLjUČAKZaključak uz godišnji plan održavanja zaštite,rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva,nekategorisanih puteva i ulica na području grada Prijedora za 2013.god.03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnice Odjeljenja za opštu upravu03/2013
ZAKLjUČAKZaključak o pokretanju inicijative za izmjenu i dopunu Odluke o lokalnim putevima, nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima03/2013
ODLUKAOdluka o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2013. godinu03/2013
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente u 2013. god.03/2013
ODLUKAOdluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2013.god.03/2013
ODLUKAOdluka o imenovanju mrtvozornika u 2013. godini03/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o realizaciji Operativnog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine na području grada Prijedora za 2012.god.03/2013
ODLUKAOdluka o usvajanju Operativnog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine grada Prijedora za 2013. godinu03/2013
ODLUKAOdluka o nagradama i priznanjima grada Prijedora03/2013
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti03/2013
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnice Odjeljenja za finansije03/2013
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnice Odjeljenja za prostorno uređenje03/2013
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu03/2013
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu03/2013
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnice Odjeljenja za privredu i poljoprivredu03/2013
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnice Odjeljenja za finansije03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnice Odjeljenja za prostorno uređenje03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnice Odjeljenja za privredu i poljoprivredu03/2013
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. sekretara Skupštine grada Prijedora03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju Sekretara Skupštine Grada Prijedora03/2013
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora broj: 01-111-14/1303/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika Prijedor za 2012. godinu03/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Pale – Filijala Prijedor za 2012. godinu03/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2012. godinu03/2013
ODLUKAOdluka o pokretanju postupka kupovine paketa akcija emitenta AD „Gradska tržnica“ Prijedor03/2013
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu05/2013
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrelovodnoj i toplovodnoj mreži i isporuci toplotne energije05/2013
ODLUKAOdluka o dodjeli plakete05/2013
ODLUKAOdluka o dodjeli povelje počasnog građanina05/2013
ODLUKAOdluka o dodjeli nagrade05/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu ustanove iz oblasti kulture Pozorište „Prijedor“ Prijedor05/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu ustanove iz oblasti kulture „Galerija 96“ Prijedor05/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu ustanove iz oblasti kulture „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor05/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu ustanove iz oblasti kulture Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ Prijedor05/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu ustanove iz oblasti kulture Muzej Kozare Prijedor05/2013
ZAKLjUČAKZaključak o inicijativi za formiranje Centra javne bezbjednosti Prijedor05/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu i ostvareni rezultatima rada Stanice javne bezbjednosti Prijedor05/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA – PD“ za 2012. godinu05/2013
ODLUKAOdluka o promjeni Statuta Grada Prijedora06/2013
ODLUKAOdluka o mjerama zaštite od požara na području grada Prijedora06/2013
ODLUKAOdluka o dopuni Odluke o imenima uluca i trgova06/2013
ZAKLjUČAKZaključak o dopuni Odluke o ulicama06/2013
ODLUKAOdluka o donošenju Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije – I Faza (Sekcija 1 i Sekcija 2)06/2013
ODLUKAOdluku o pribavljanju građevinskog zemljišta bez naknade06/2013
ODLUKAOdluku o prenosu vlasništva na pokretnoj imovini06/2013
ODLUKAOdluku o upisu založnog prava-hipoteke na nepokretnostima06/2013
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Prijedor za period januar – decembar 2012. godine07/2013
ODLUKAOdluka o davanju ovlaštenja gradonačelniku grada Prijedora07/2013
ODLUKAOdluka o izmjenama odluke o opštinskim administrativnim taksama07/2013
ODLUKAOdluka o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti
zaštite i spasavanja Grada Prijedora
07/2013
ODLUKAOdluka o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora07/2013
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Prijedor07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Revizije Izmjene i dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom I Faza - Sekcija 107/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacija o poslovanju A.D. „Toplana“ Prijedor za 2012. godinu.07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacija o poslovanju A.D. „Gradska tržnica“ Prijedor za 2012. godinu.07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacija o poslovanju A.D. „Vodovod“ Prijedor za 2012. godinu.07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacija o poslovanju A.D. „Komunalne usluge“ Prijedor za 2012. godinu.07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije opštine Prijedor za 2012. godinu07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP „Zavod za izgradnju grada“ za 2012. godinu07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor za 2012. godinu07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Dom zdravlja“ za 2012. godinu07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu „Centar za socijalni rad“ za 2012. god07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu IPC „Kozarski vjesnik Prijedor“ za 2012. godinu07/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU sportska dvorana“Mladost“ Prijedor za 2012. godinu07/2013
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti za zamjenu gradskog građevinskog zemljišta07/2013
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti07/2013
ODLUKAOdluka o građevinskom zemljištu -Prečišćen tekst-08/2013
ODLUKAOdluka o vrelovodnoj i toplovodnoj mreži i isporuci toplotne energije -Prečišćen tekst-08/2013
ODLUKAOduka o odobravanju sredstava za kupovinu akcija ad „Toplana“ Prijedor09/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava09/2013
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javne ustanove Pozorište „Prijedor“ u Prijedoru09/2013
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju „Muzej Kozare“ Prijedor09/2013
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Narodne biblioteke „Ćirilo i Metodije“ Prijedor09/2013
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o promjeni oblika organizovanja Javnog preduzeća „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor u Javna ustanova „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor09/2013
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor09/2013
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“, Prijedor09/2013
ODLUKAOdluka o osnivanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor09/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju Gradske popisne komisije grada Prijedora09/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Prijedoru09/2013
ODLUKAOdluku o usvajanju Plana upravljanja otpadom grada Prijedor za period 2012-2017.godine09/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaj o radu i poslovanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor za 2012. godinu09/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca09/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu kulturno – umjetničkih društava na za 2012. godinu09/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu Poreske uprave Republike Srpske Područni Centar Prijedor za 2012. godinu09/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o realizaciji programa korišćenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2012. godini09/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o stanju i perspektivi razvoja stočarske proizvodnje na području grada Prijedora09/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju se informacije o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2012. godini09/2013
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade09/2013
ODLUKAOdluku o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave09/2013
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta grada Prijedora
za period januar – juni 2013. godine
10/2013
ODLUKAStrategija neprofitno – socijalnog stanovanja grada Prijedora za period 2013. – 2018. godina10/2013
PROGRAMProgram zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu10/2013
PROGRAMProgram korištenja prihoda ostvarenih po osnovu vodnih naknada za 2013. godinu10/2013
PROGRAMProgram korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta za 2013. godinu10/2013
ZAKLjUČAKZaključak o Nacrtu Urbanističkog plana Prjedor 2012. – 203210/2013
ODLUKAOdluka o donošenju Revizije izmjene i dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedor sa spomeničkim kompleksom, I Faza – Sekcija I10/2013
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave10/2013
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade – nadvožnjak Pećani10/2013
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade –Miletić Vojo10/2013
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina - Miletić Vojo10/2013
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade – Karanović Đuro10/2013
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade – Karanović Mirko10/2013
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe- Radaković Ranko10/2013
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi –put Radaković Ranko10/2013
ODLUKAOdluka o prenosu vlasništva i prava korištenja na pokretnoj imovini – Komunalne usluge10/2013
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – Jakupović Sadik10/2013
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi –put Jakupović Sadik10/2013
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Javne ustanove za kulturnu djelatnost Galerija 96 Prijedor12/2013
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usklađivanju odluke osnivanju JU „ Centra za socijalni rad Prijedor“12/2013
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o promjeni oblika organizovanja Javnog preduzeća sportska dvorana „Mladost“ Prijedor u Javnu ustanovu sportska dvorana „Mladost „ Prijedor12/2013
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javne zdravstvene ustanove „Gradska apoteka“ Prijedor12/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Dječijeg vrtića „Radost“ Prijedor za školsku 2012/13. godinu.12/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora Grada Prijedora u 2013.godini12/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“ za 2012.godinu12/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacija o broju i strukturi privrednih subjekata (fizičkih i pravnih lica) na području grada Prijedora12/2013
ZAKLjUČAKZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju realizacije Projekta izgradnje reciklažnog centra za komunalni otpad na lokaciji regionalne deponije „Stara pruga-Kurevo“ kod Prijedora12/2013
ZAKLjUČAKZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o davanju zemljišta na korištenje sa pravom građenja12/2013
ODLUKAOdluka o raspodjeli utvrđenog neraspoređenog suficita za 2012. godinu raspoloživog za raspodjelu12/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2013.godinu12/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2013.godinu12/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za korisnike grada Prijedora za period 01.01.-31.12.2012.godine12/2013
ODLUKAOdluka o kupovini građevinskog zemljišta,13/2013
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2013. godinu13/2013
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o izvršenju budžetaGrada Prijedora za 2013. godinu13/2013
ODLUKAOdluka o krijiterijumima, visini i načinu obračuna naknada za izradu lokacijskih uslova13/2013
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa i kriterija za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama , čiji je osnivač Grad Prijedor13/2013
ODLUKAOdluka o davanju garancije AD Toplani Prijedor za dugoročno kreditno zaduženje13/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju Gradske izborne komisije Prijedor13/2013
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada
Prijedora broj: 01-111-14/13
13/2013
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije zone uz
magistralni put M-15 Prijedor – Koz.Dubica – Sekcija 1 SJEVER
13/2013
ZAKLjUČAKZaključak o Usvajanju Informacije o školskoj 2012/2013. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno – obrazovnog rada13/2013
ZAKLjUČAKZaključak o Usvajanju Informacije o radu sportskih klubova i sportskih organizacija na području Grada Prijedora u toku 2012. godine.13/2013
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade13/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta budžeta Grada Prijedora za 2014. godinu14/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2014. godinu14/2013
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju garancije AD Toplani Prijedor za dugoročno kreditno zaduženje14/2013
ODLUKAOdluka o radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola14/2013
ODLUKAOdluka o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2014. godini14/2013
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2013. godini.14/2013
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina14/2013
ODLUKAOdluka o kupovini građevinskog zemljišta14/2013
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade14/2013
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade14/2013
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravinik o unutrašnjoj oranizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JZU „Dom zdravlja“ Prijedor14/2013
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2014. godinu15/2013
ZAKLjUČAKZaključak 01-022-176/13 Analiza o koriщtenju svih mineralnih sirpvina na području Grada Prijedpra15/2013
ZAKLjUČAKZaključak 01-022-177/13 Plan asfaltiranja puteva uključujući i nova naselja,15/2013
ODLUKAOdluka o o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2014. godinu15/2013
ODLUKAOdluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na
području Grada Prijedora za 2014. godinu
15/2013
ODLUKAOdluka o izmjenama odluke o gradskim administrativnim taksama15/2013
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u Javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Prijedor15/2013
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa javno dobro15/2013
ODLUKAOdluka o o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina15/2013
ODLUKAOdluka o usvajanju Integralne strategije razvoja
Grada Prijedora za period 2014-2024. godine
16/2013
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o jemstvu16/2013
ODLUKAProgram rada Skupštine opštine Prijedor za 2012.godinu01/2012
ODLUKAOdluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na
području opštine Prijedor za 2012.godinu
01/2012
ODLUKAOdluka o imenovanju mrtvozornika01/2012
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja imenovanju školskih odbora osnovnih i
srednjih škola u u Prijedoru
01/2012
ZAKLjUČAKZaključak Pravobranilaštva RS Sjedište zamjenika Prijedor za 2011.g01/2012
ZAKLjUČAKZaključak o broju svih upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih i
Umrlih na području opštine Prijedor u 2011.godini
01/2012
ODLUKAOdluka o ustupanju na korišćenje prostora kina „Kozara“ u ulici
Kralja P.I Oslobodioca u Prijedoru
01/2012
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima javne prodaje građevinskog zemljišta u
državnoj svojini- lokacija Č.Polje
01/2012
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima javne prodaje građ.zemlj. u državnoj
svojini-lokacija u ul.Kozarsa
01/2012
ZAKLjUČAKZaključak Zavoda za zapošljavanje RS Filijala Prijedor01/2012
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o radu načelnika opštine i opštinske
administrativne službe opštine Prijedor u 2011. Godini
02/2012
ODLUKAOdluka o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2012. Godinu02/2012
ODLUKAO dluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog
građevinskog zemljišta u 2012.godini
02/2012
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne
rente u 2012.godini
02/2012
ODLUKAOdluka o uređenju prostora opštine Prijedor02/2012
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu02/2012
ODLUKAOdluka o prenosu prava korišćenja na pokretnoj vojnoj imovini02/2012
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa redovnog održavanja, rekonstrukcije i
izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području
opštine Prijedor za 2012.godinu
02/2012
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja02/2012
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornici u Skupštini opštine
Prijedor
02/2012
ZAKLjUČAKZaključak -Informacija o realizaciji Programa vodosnabdjevanja
SECO u Opštini Prijedor
02/2012
ZAKLjUČAKZaključak- Informacija o primjeni Odluke o upisnom području na
teritoriji opštine Prijedor
02/2012
ZAKLjUČAKZaključak - Informacija o pružanju pravne pomoći za 2011.godinu
u opštini Prijedor
02/2012
ZAKLjUČAKZaključak- Informacija o realizaciji Programa korišćenja sredstava
za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2011.godinu
02/2012
ZAKLjUČAKZaključak - Informacija o realizaciji Programa korišćenja sredstava
za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima
02/2012
ODLUKAOdluka Beganović03/2012
ZAKLjUČAKZaključak -Izvještaj o radu Pozorišta „Prijedor“ Prijedor za
2011.godinu
03/2012
ZAKLjUČAKZaključak -Izvještaj o radu Galerija 96 Prijedor za 2011.godinu03/2012
ZAKLjUČAKZaključak -Izvještaj o radu JU Centar za prikazivanje filmova
Prijedor za 2011.godinu
03/2012
ZAKLjUČAKZaključak -Izvještaj o radu JU Sportska dvorana „Mladost“
Prijedor za 2011.godinu
03/2012
ZAKLjUČAKZaključak -Izvještaj o radu IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor
za 2011.godinu
03/2012
ZAKLjUČAKZaključak -Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj
opštine Prijedor "PREDA-PD" Prijedor za 2011.godinu
03/2012
ZAKLjUČAKZaključak- Informacija o radu Narodne biblioteke
„Ćirilo i Metodije" Prijedor za 2011.godinu
03/2012
ZAKLjUČAKZaključak- Informacija o radu Muzeja „Kozare“ Prijedor
za 2011.godinu
03/2012
ZAKLjUČAKZaključak -Izvještaj o radu Turističke organizacije opštine
Prijedor za 2011.godinu
03/2012
ZAKLjUČAKZaključak - Godišnji izvještaj o radu Foruma za bezbjednost
građana opštine Prijedor za 2011.godinu
03/2012
ODLUKAOdluka Autotransport03/2012
OGLASOglasi o upisu u registar zajednica etažnih vlasnika
stambenih zgrada
03/2012
ODLUKAOdluku o pristupanju izradi Plana parcelacije zona uz
magistralni put M-15 Prijedor - Koz.Dubica – Sekcija 1
SJEVER i magistralni put M-4 Prijedor - Banjaluka –
Sekcija 2 ISTOK
04/2012
ODLUKAOdluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Prijedor
04/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Plana parcelacije zona
uz magistralni put M-15 Prijedor-Koz.Dubica Sekcija 1- SJEVER
i magistralni put Prijedor –Banjaluka Sekcija 2- ISTOK
04/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Revizije Izmjene i dopune
Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim
kompleksom I Faza - Sekcije 1, 2 i 3
04/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Urbanističkog plana
Prijedora 2012-2022
04/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora u
JZU „Dom zdravlja“Rajlić Nade
04/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. starješine Teritorijalne vatrogasne
jedinice Prijedor
04/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju Starješine – komandira Teritorijalne
vatrogasne jedinice Prijedor
04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Izvještaj o radu A.D. „Komunalne usluge“ Prijedor
za 2011.godinu
04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Izvještaj o radu AD „Vodovod“ Prijedor za 2011.g04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Izvještaj o radu AD „Toplana“ Prijedor za 2011. g04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Izvještaj o radu AD „Gradska tržnica“ Prijedor
za 2011. Godinu
04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Izvještaj o radu JP „Zavod za izgradnju grada“
Prijedor za 2011. Godinu
04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Prijedor za
2011. godinu
04/2012
ZAKLjUČAKZaključak- Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Izvještaj o radu ZU „Gradska apoteka“ Prijedor
za 2011. Godinu
04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Izvještaj o radu Centara za socijalni rad Prijedor
za 2011. Godinu
04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Informacija o radu Opštinske organizacije
Crvenog krsta Prijedor za 2011. Godinu
04/2012
ZAKLjUČAKZaključak-Informaciju o stanju i perspektivi razvoja voćarske
proizvodnje na području opštine Prijedor
04/2012
ZAKLjUČAKZaključak- Informacija o realizaciji Operativnog plana dobre
uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine
04/2012
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put04/2012
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina04/2012
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade04/2012
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina04/2012
ODLUKAOdluku o utvrđivanju gubitka statusa javno dobro04/2012
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina04/2012
ODLUKAMišljenje04/2012
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe04/2012
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Prijedor
za period januar - decembar 2011. godine
05/2012
ODLUKAOdluka o davanju garancije AD Toplani Prijedor za dugoročno
kreditno zaduženje
05/2012
ODLUKAOdluka o komunalnim taksama05/2012
ZAKLjUČAKZaključak A.D.Toplana Prijedor05/2012
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima javne prodaje građevinskog zemljišta u
državnoj svojini
05/2012
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima javne prodaje građevinskog zemljišta u
državnoj svojini
05/2012
ODLUKAOdluka o usvajanju „Strategije razvoja ruralnih područja opštine
Prijedor za period 2012 – 2016. godina“
05/2012
ZAKLjUČAKZaključak o statusu, broju i strukturi razvojnih projekata05/2012
ODLUKAOdluka o stavljanju van snage Odluke o zaduživanju po garanciji za AD „Komunalne usluge“ Prijedor06/2012
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni odluke o zaduženju Opštine radi
realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture na
području opštine Prijedor
06/2012
ODLUKAOdlukua o izmjeni Odluke o davanju garancije AD Toplani Prijedor
za dugoročno kreditno zaduženje
06/2012
ODLUKAOdlukua o izmjenama Odluke o javnom oglašavanju na području
opštine Prijedor
06/2012
ODLUKAOdlukua o prodaji stanova u državnoj svojini u Kozarcu06/2012
ODLUKAOdlukua o ravnopravnosti polova u Opštini Prijedor06/2012
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o poslovanju Nacionalnog parka „Kozara“
Prijedor za 2011.godinu
06/2012
ZAKLjUČAKZaključak Informacija Šumskog gazdinstva „Prijedor“ za 2011.godinu06/2012
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade06/2012
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade06/2012
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade06/2012
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade06/2012
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade06/2012
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade06/2012
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade06/2012
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put06/2012
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina06/2012
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put06/2012
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina06/2012
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa javno dobro06/2012
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put06/2012
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti06/2012
ODLUKAOdluka o javnoj prodaji nepokretnosti u državnoj svojini i svojini jedinice lokalne samouprave06/2012
ODLUKAOdluka o davanju na korišćenje prostora Autobuske stanice i poslovne zgrade u Kozarskoj ulici06/2012
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put06/2012
ODLUKAOdluka Fudbalskom klubu „Rudar“ Prijedor06/2012
ZAKLjUČAKZaključak za zamjenu nekretnina između Opštine Prijedor i Ćustić Sabita06/2012
ODLUKAOdluka o usklađivanju statuta opštine prijedor07/2012
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornicima u skupštini grada prijedor07/2012
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornicima skupštine opštine Prijedor07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednice Skupštine opštine Prijedor07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju Potpredsjednice skupštine opštine Prijedor07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju Zamjenika načelnika opštine Prijedor07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine Prijedor07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i Poljoprivredu07/2012
RJEŠENjERješenje razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno-
komunalne poslove
07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu07/2012
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za društvene Djelatnosti07/2012
RJEŠENjERješenje o izboru komisije za izbor i imenovanja skupštine Grada Prijedora07/2012
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednik skupštine grada prijedor07/2012
RJEŠENjERješenje o izboru potpredsjednika skupštine grada prijedor07/2012
RJEŠENjERješenje o izboru zamjenika gradonačelnika07/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. sekretara skupštine Grada prijedora07/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za
stambeno komunalne poslove
07/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije07/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko
invalidsku zaštitu
07/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno Uređenje07/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu
i poljoprivredu
07/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu07/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za društvene Djelatnosti07/2012
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
sekretara Skupštine Grada Prijedora
07/2012
ODLUKAOdluka o korištenju budžetskog suficita utvrđenog Odlukom o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Prijedor za period januar-decembar 2011.godine08/2012
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta Opštine Prijedor za 2012.godinu08/2012
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta Opštine Prijedor za 2012.godinu08/2012
ODLUKA Odluka o utvrđivanju gubitka statusa javno dobro08/2012
ODLUKA Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe08/2012
ODLUKA Odluka o osnivanju prava građenja08/2012
ODLUKA Odluka o osnivanju prava građenja08/2012
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta Grada Prijedora za 2013. Godinu09/2012
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta Grada Prijedora za 2013. Godinu09/2012
ODLUKAOdluka o promjeni namjene sredstava09/2012
ODLUKAOdluka o usklađivanju Poslovnika skupštine opštine Prijedor09/2012
ODLUKAOdluka o razrješenju Opštinske izborne komisije Prijedor09/2012
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje
Gradske izborne komisije Prijedor
09/2012
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o osnivanju privrednog društva „Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor09/2012
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Dragojević Gorana09/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor korisnika budžetskih sredstava za podršku povratku09/2012
ZAKLjUČAK127 Zaključak Izvještaj o radu JU Dječiji vrtić „Radost“ za školsku 2011/2012.godinu09/2012
ZAKLjUČAK128 Zaključak Informacija o školskoj 2011/2012.godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno obrazovnog procesa09/2012
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina Kurtović Sakiba09/2012
ZAKLjUČAKZaključa o radu Poreske uprave RS –Područni centar Prijedor
za 2011. godinu
25/2012
PROGRAMProgram rada Skupštine opštine Prijedor za 2011. Godinu01/2011
ODLUKAOdluka o zaduženju opštine Prijedor01/2011
ODLUKAOdluka o organizovanju JZU „Dom Zdravlja“ Prijedor01/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivnju djelatnosti „Gradska tržnica“ Prijedor01/2011
ODLUKAOdluka o pristupanju izrade Plana parcelacije za dio gradsog naselja D,Puharska Sekcija 1 i Sekcija 201/2011
ODLUKAOdluka o pristupanju izrade Plana parcelacije za prigradsko naselje „Kavanište01/2011
ODLUKAOdluka o pristupanju izrade Plana parcelacije za dio prigradskog naselja Bistrica01/2011
ODLUKAOdluka Operativnog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine u opštini Prijedor za 2011.godinu01/2011
PLANPlan dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine u opštini Prijedor za 2011.godinu01/2011
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izr. Pl. parcel za dio
grad. naselja D. Puharska – Sekcija 1 i Sekc. 2, Pl. Parcel.za prigradsko naselje „Kavanište“ i Plana parcelacije za dio prigradskog naselja Bistrica
01/2011
RJEŠENjERješenje o razrješenju Nadzornog odbora Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor i imenovanje v.d. Upravnog odbora JU Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor01/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike
Srpske- Sjedište zamjenika Prijedor za 2010.godinu
01/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu Agencije za ekonomski razvoj
opštine Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor za 2010.godinu
01/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usavajanju informacije o pružanju pravne pomoći u
opštini Prijeidor
01/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usavajanju informacije o realizaciji Programa korišćenja
sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2010.godinu
01/2011
ODLUKAOdluke o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina sa
preduzećem „Limikom“ d.o.o. Banja Luka,
01/2011
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta
bez naknade
01/2011
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina sa
preduzećem „Auto Žuti“ d.o.o. Prijedor
01/2011
ZAKLjUČAKZaključak Izvještaj o radu Načelnika opštine Prijedor i opštinske
administrativne službe za 2010.godinu
02/2011
ODLUKAOdluka o Programu uređenja građevinskogzemljišta za 2011. godinu02/2011
ODLUKAOdluka o Programu uređenja građevinskogzemljišta za 2011. godinu02/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente
u 2011.godini
02/2011
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa redovnog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Prijedor
za 2011.godinu
02/2011
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa redovnog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Prijedor
za 2011.godinu
02/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o radu ustanova iz oblasti kulture i kulturno-umjetničkih
društava na području opštine Prijedor za 2010.godinu
02/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o radu ustanova iz oblasti kulture i kulturno-umjetničkih
društava na području opštine Prijedor za 2010.godinu
02/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu IPC „Kozarski vjesnik“ a.d. Prijedor02/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o efektima mjera za ublažavanje negativnih
efekata svjetske ekonomske krize na opštinu Prijedor
02/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o industrijskoj zoni „Celpak“ Prijedor02/2011
ZAKLjUČAKZaključak informacija o broju svih upisa u matične knjige rođenih i umrlih na
području opštine Prijedor u 2010.godini
02/2011
ZAKLjUČAKZaključak i zvještaja o radu zdravstvenih, socijalnih i javnih ustanova na području opštine Prijedor za 2010. godinu03/2011
ODLUKAOdluka o dodjeli plakete opštine Prijedor03/2011
ODLUKAOdluka o dodjeli povelje počasnog građanina opštine Prijedor03/2011
ODLUKAOdluka o dodjeli nagrade opštine Prijedor03/2011
ODLUKAOdluka o postavljanju, izgradnji i uklanjanju objekata za koje nije potrebno
odobrenje za građenje
03/2011
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“03/2011
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor i imenovanju vršioca dužnosti direktora
Agencije „PREDA-PD“ Prijedor
03/2011
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor i imenovanje vršioca dužnosti članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor03/2011
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije za dio gradskog naselja
Donja Puharska Sekcija 1 i Sekcija 2
03/2011
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije za prigradsko naselje
Kavanište
03/2011
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Plana parcelacije za dio prigradskog
naselja Bistrica
03/2011
ZAKLjUČAKZaključak i zvještaja o radu zdravstvenih, socijalnih i javnih ustanova na
području opštine Prijedor za 2010. godinu
03/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o radu OO Crveni krst Prijedor za 2010. godinu03/2011
ZAKLjUČAKZaključak Izvještaj o radu i poslovanju JP „Zavod za izgradnju grada“
Prijedor za 2010. godinu
03/2011
ZAKLjUČAKZaključak Izvještaj o radu i poslovanju OO Teritorijalne vatrogasne
jedinice Prijedor u 2010. godini
03/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o poslovanju Javnih preduzeća u 2010. godini03/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o stanju i perspektivi razvoja šumarstva na
području opštine Prijedor uz primjedbe
03/2011
ODLUKAOdluka o usvajanju Ivještaja o izvršenju Budžeta opštine Prijedor
za period januar – decembar 2010.godine
04/2011
ODLUKAOdluka o rasporedu budžetskog suficita za period januar - decembar 2010.04/2011
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o javnom oglašavanju na području opštine
Prijedor
04/2011
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana poslovne zone
“Čirkin Polje“ u Prijedoru – Sekcija 1
04/2011
ZAKLjUČAKZaključak Izvještaja o radu Turističke organizacije opštine Prijedor04/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacije o realizaciji odluke o zaduženju opštine Prijedor radi realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture04/2011
ZAKLjUČAKZaključak Izvještaja o realizaciji Operativnog plana dobre uprave u
oblasti voda i zaštite životne sredine
04/2011
ODLUKAOdluku o utvrđivanju gubitka statusa -dobro u opštoj upotrebi – put04/2011
ODLUKA Odluku o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina04/2011
ODLUKAOdluka o usvajanju Sporazuma o članstvu u Savez opština i gradova
Republike Srpske
05/2011
ZAKLjUČAKZaključak o realizaciji Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i umrlih boraca za 2010.godinu05/2011
ZAKLjUČAKZaključak Izvještaj o radu Službe komunalne policije za 2010.godinu05/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o djelovanju omladinskog sektora na području
opštine Prijedor
05/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o statusu, broju i strukturi razvojnih projekata koje
treba realizovati u 2011.godini prema Strategiji razvoja opštine Prijedor
2008.-2013. Godine
05/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o stanju i perspektivi razvoja poljoprivredne
proizvodnje na području opštine Prijedor
05/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o radu Poreske uprave Republike Srpske – Područni
centar Prijedor
05/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o radu Savjeta mjesnih zajednica05/2011
ODLUKAOdluku o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe05/2011
OSTALOMišljenje iz imovinske oblasti05/2011
OSTALOMišljenje iz imovinske oblasti05/2011
ODLUKAOdlukao usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Prijedor
za period januar - juni 2011. Godine
06/2011
ODLUKAOdluka o Planu parcelacije za dio gradskog naselja Donja Puharska –
Sekcija 1 i Sekcija 2
06/2011
ODLUKAOdluka o Planu parcelacije za prigradsko naselje „Kavanište“06/2011
ODLUKAOdluka o Planu parcelacije za dio prigradskog naselja Bistrica06/2011
ODLUKAOdluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za
Projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima
Budžeta opštine Prijedor
06/2011
ODLUKAOsnivanju Javne ustanove „Muzej Kozare Prijedor“ u Javnu ustanovu
„Matični muzej Kozare Prijedor“ u Prijedoru
06/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o promjeni oblika organizovanja JP „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor u JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor06/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o promjeni oblika organizovanja JU Narodne biblioteke „Ćirilo i Metodije“ Prijedor u JU Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ Prijedor06/2011
ODLUKAOdluka o izmjenami Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju
Javne ustanove Pozorište „Prijedor“ u Prijedoru
06/2011
ODLUKAOdluka o usklađivnju Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad
Prijedor
06/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni odluke o usklađivanju odlluke o osnivanju
Turističke organizacije opštine Prijedor
06/2011
ODLUKAOdluka o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj opštine
Prijedor „PREDA-PD“ Prijedor
06/2011
RJEŠENjERješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora
Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“
Prijedor
06/2011
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Agencije za ekonomski razvoj
opštine Prijedor «PREDA PD« Prijedor
06/2011
RJEŠENjERješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za ekonomski
razvoj opštine Prijedor «PREDA PD« Prijedor
06/2011
ZAKLjUČAKZaključak o stanju u javnim preduzećima06/2011
ZAKLjUČAKZaključak o stanju i statusu objekata-imovine mjesnih zajednica06/2011
ODLUKAOdlluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi
– put
06/2011
ODLUKAOdlluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi
– put
06/2011
ODLUKAOdluka o osnivanju prava građenja06/2011
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti06/2011
ODLUKAOdluka o osnivanju prava službenosti06/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta opštine Prijedor
za 2011. godinu
08/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta Opštine Prijedor
za 2011. godinu
08/2011
ODLUKAOdlulka o odobravanju sredstava za dokapitalizaciju akcionarskog
društva „Toplana“ a.d. Prijedor
08/2011
ODLUKAOdlluka o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata
privremenog karaktera
08/2011
ODLUKAOdluka o donošenju Regulacionog plana poslovne zone „Čirkin polje“
u Prijedoru Sekcija 1
08/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju
Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Prijedor
08/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni odluke o usklađivanju odluke o
organizovanju „Gradska apoteka“ Prijedor
08/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o promjeni oblika organizovanja
Javnog Preduzeća sportska dvorana „Mladost“ Prijedor u javnu ustanovu
Sportska Dvorana „Mladost“ Prijedor
08/2011
ODLUKAOdluka o usklađivanju odluke o osnivanju „Galerije 96“ Prijedor08/2011
ODLUKAOdluka o imenovanju mrtvozornika08/2011
RJEŠENjERješenje o imenovanju Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj
opštine Prijedor «PREDA PD« Prijedor
08/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta odluke o imenovanju dijelova naseljenih
mjesta na području Opštine Prijedor
08/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaje o radu JU Dječiji vrtić
„Radost“ Prijedor za školsku 2010/11.godinu
08/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju se Informacije o aktivnostima u Opštini
Prijedor povodom obilježavanja 15. oktobra Svjetskog dana žena na selu
08/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju se Informacije o aktivnostima u Opštini
Prijedor povodom obilježavanja 15. oktobra Svjetskog dana žena na selu
08/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o izboru i realizaciji projekata
nevladinih organizacija u 2011.godini
08/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu sportskih klubova i
sportskih organizacija na području opštine Prijedor
08/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o broju i strukturi privrednih
subjekata (fizičkih i pravnih lica) na području Opštine Prijedor
08/2011
OGLASOdluka o usvajanju Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delikvencije na području opštine Prijedor
2011-2013.godine
09/2011
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada" Prijedor -Prečišćen tekst09/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju Roma opštine Prijedor,09/2011
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu10/2011
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije - I Faza (Sekcija 1 i Sekcija 2) i II Faza (Sekcija 310/2011
ODLUKAOdluka o usvajanju „Akcionog plana za održivo upravljanje energijom
na području opštine Prijedor
10/2011
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća
„Zavod za izgradnju grada“ Prijedor
10/2011
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Starješine
opštinske organizacije Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor
10/2011
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama10/2011
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o zboru građana10/2011
ODLUKAOdluka o ustupanju na korišćenje i upravljanje prostora „Zelene pijace“ u naselju Urije10/2011
ODLUKAOdluka o davanju na korišćenje prostora Stočne pijace u naselju Veliko Palančište10/2011
ODLUKAOdluka o izboru prioritetne oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2012. godini10/2011
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Pozorišta "Prijedor" u Prijedoru10/2011
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Pozorišta "Prijedor" u Prijedoru10/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta odluke o prenosu prava korišćenja na pokretnoj
vojnoj imovini
10/2011
ZAKLjUČAKZaključak Izvještaja o radu Parking servisa za 2010.godinu10/2011
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta za 2012.godinu11/2011
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2012.godinu11/2011
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana prostora uz korita
rijeka Sana i Gomjenica na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 2
11/2011
ODLUKAOdluka o opštinskim administrativnim taksama11/2011
ODLUKAOdluka o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštine Prijedor11/2011
ODLUKAOdluka o usklađivanju odluke o osnivanju agencije za ekonomski Razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“, Prijedor11/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Prijedor11/2011
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sana i Gomjenica na urbanom području
Prijedora- Sekcija 1 i Sekcija 2
11/2011
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana dijelova
naselja Donja Puharska i Urije - I Faza (Sekcija 1 i Sekcija 2) i II Faza (Sekcija 3)
11/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“11/2011
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o realizaciji Projekata u
povratničkim, izbjegličkim i romskim naseljima
11/2011
PROGRAMProgram rada Skupštine opštine Prijedor01/2010
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa redovnog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Prijedor za 2010.godinu01/2010
ODLUKAOdluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni "Celpak" u Prijedoru, pod posebnim uslovima, radi izgradnje poslovnih objekata01/2010
ODLUKAOdluka o izboru prioritetne oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2010.godini01/2010
ODLUKAOdlluka o davanju garancije za Centar za socijalni rad za kreditno zaduženje kod Raiffesen banke Sarajevo01/2010
ODLUKAOdluka o stalnoj mjesečnoj naknadi OIK Prijedor01/2010
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe /Burić Alma/01/2010
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe /Stupar Rajko/01/2010
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške01/2010
ODLUKAOdlulka o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2010.godinu02/2010
ODLUKAOdluka o uređivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja građevinskog zemljišta u 2010.godini02/2010
ODLUKAOdluka o Utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente u 2010.godini "Pećani"-Sekcija 1 i dijela naselja Donja Puharska02/2010
ODLUKAOdluka o oređ.radnog vremena pravnim licima i preduz. Koji obavlj. Trgov.zanatsku, uslužnu djelatnost02/2010
ODLUKAOdluka o određivanju radnog vremena i izvođenje muzičkih i dr. Sadržaja u ugostit.objek. U opštini Prijedor02/2010
ODLUKAOdluka o Izmjeni i dopuni Revizije Regulacionog plana naselja Pećani sekcija 1 i dijela naselja D.Puharska02/2010
ODLUKAOdluka o pl. Parcelacije i uban.teh.ulova za lokaciju bunara i pumpne stanice sa linijom Elektrosnabdjevanja02/2010
ODLUKAOdluka o kupovini zemljišta Sajak Brane02/2010
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora ZU "Dom zdravlja" Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. Direktora JU DV "Radost" Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora ZU "Grradska apoteka " Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Centra za socijalni rad Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Turističke organizacije opštine Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora "galerija 96 Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktorice Centra za prikazivanje filmova02/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora ZU Dom zdramlja Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora ZU Gradska apoteka02/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora DV Radost Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Galerija 9602/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Centra za prikazivanje filmova02/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad02/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju člana UO JU DV Radost Prijedor02/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju člana UO Galerija 96 Prijeidor02/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju člana UO Turistička organizacija Prijedor02/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-022-24/10 Informacija o realizaciji
Mjera za ublažavanje efekata svjetske ekonomske
krize na opštinu Prijedor
02/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-25/10 Izvještaj o realizaciji
Programa korištenja sredstava za unapređenje
poljoprivredne proizvodnje u 2009
02/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-26/10 Izvještaj o realizaciji
sredstava za razvojne projekte i podsticaj
zapošljavanja u 2009.godini
02/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-28/10 Regulacionog plana o izmjeni i dopuni Revizije
Regulacionog plana naselja „Pećani“ – Sekcija 1 i
dijela naselja Donja Puharska,
02/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-27/10 ispravka „Čulaja
Đorđe“ treba da stoji „Ćulaja Đorđo“,
02/2010
ODLUKAOdluka o dodjeli Plakete opštine Prijedor03/2010
ODLUKAOdluka o dodjeli nagrade opštine Prijedor03/2010
ODLUKAOdluka o dodjeli povelje počasnog građanina opštine Prijedor03/2010
ODLUKAOdluka o Planu parcelacije i UTU za poljopriv.kompleksa u naselju Tukovi03/2010
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. Direktora JP SD "Mladost" Prijedor03/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JP SD "Mladost" Prijedor03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu Načelnika opštine Prijedor03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o kulturnim i sportskim manifestacijama03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o izgradnji objakata kulture i sporta03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu kulturnih ustanova i kultrno umjetničkih društava03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu turističke organizacije za 2009.03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o implementaciji operativnog strateškog plana dobre uprave u oblasti voda03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju operativnog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine 2010.03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o realizaciji projekta upravljanja čvrstim otpadom - izgradnja regionalne sanitarne deponije na Kurevu03/2010
ODLUKAOdluka o podržavanju aktivnosti na realizaciji projekta upravljanja čvrstim otpadom03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu foruma za bezbjednost za 2009.03/2010
ODLUKAODLUKU o osnivanju prava građenja03/2010
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK saglasnost Načelniku opštine da,
zavisno od procjene, može potpisati ugovor na
određeno vrijeme bez naknade, obzirom da se radi o
formiranju industrijske zone
03/2010
RJEŠENjERJEŠENjE gradsko građevinsko
zemljište u Ulici Vase Miskina u Prijedoru,
označeno kao parcela broj 27/210
03/2010
ZAKLjUČAKZaključak o realizaciji projekata porodične medicine04/2010
ODLUKAOdluka o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta opštine Prijedor za januar-decembar 2009.04/2010
ODLUKAOdluka o zadruženju opštine radi realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture na području opštine Prijedor04/2010
ODLUKAOdluka o Planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Gomjenica u Prijedoru04/2010
ODLUKAOdluka o prihvatanju prava vlasništva na nepokretnostima bivšeg preduzeća "Autotransport" a.d. Prijedor04/2010
ODLUKAOdluka o osnivanju Privrednog društva "Autotransport" Prijedor04/2010
ODLUKAOdluka o javnom oglašavanju na području opštine Prijedor04/2010
ODLUKAOdluka o dopuni Odluke o prodaji nepokretnosti vlasništvo opštine Prijedor04/2010
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornice Stupar Milene04/2010
ZAKLjUČAKZaključak o djelovanju omladinskog sektora04/2010
ZAKLjUČAKZaključak izvještaj o radu IPC "Kozarski vjesnik" a.d.Prijedor04/2010
ZAKLjUČAKZaključak izvještaj o radu zdravstvenih i socijalnih ustanova na području opštine Prijedor04/2010
ZAKLjUČAKZaključak o završetku aktivnosti na izradi Studije saobraćaja urbanog područja opštine Prijedor04/2010
ZAKLjUČAKZaključak o industrijskoj zoni "Celpak" Prijedor04/2010
ZAKLjUČAKZaključak o trenutnom stanju u plasteničkoj proizvodnji na području opštine Prijedor04/2010
ZAKLjUČAKZaključak o stanju elektro energetske infrastrukture područja koje pokriva RJ "Elektrodistribucija" Prijedor04/2010
ODLUKAODLUKU o kupovini nekretnina Broj:01-022-56/10.04/2010
ODLUKAODLUKU o kupovini nekretnina Broj:01-022-60/1004/2010
ODLUKAOdluka o dopunama Odluke o komunalnom redu05/2010
ODLUKAOdluka o izmjenama odluke broj:01-022-5/05 od 8.2.2005.godine05/2010
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana poslove zone „Čirkin Polje“
U Prijedoru – Sekcija 1
05/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana poslove zone
„Čirkin Polje“ u Prijedoru – Sekcija 1
05/2010
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Drljača Aleksandra05/2010
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela RO br. 01-111-10/0905/2010
ZAKLjUČAKZaključak izvještaja o radu Pravobranilaštva RS Sjedište zamjenika Prijedor05/2010
ZAKLjUČAKZaključak izvještaj o aktivnostima za izvršenje Akcionog plana za romsku populaciju05/2010
ZAKLjUČAKZaključak – prijedlog mjera za poboljšanje populacione politike u opštini Prijedor05/2010
ZAKLjUČAKZaključak – informacija o radu Poreske uprave RS Područni centar Prijedor05/2010
ZAKLjUČAKZaključak- informacija o obnovi infrastrukture u povratničkim i izbjegličkim
Naseljima i ulaganja u održiv povratak
05/2010
ZAKLjUČAKZaključak – informacija o stanju, potrebama i perspektivama lica sa posebnim
Potrebama
05/2010
ZAKLjUČAKZaključak- informacija o statusu, broju i strukturi razvojonih projekata05/2010
ZAKLjUČAKZaključak – informacija o proljetnoj sjetvi i sadnji05/2010
ZAKLjUČAKZaključak – informacija o proljetnoj sjetvi i sadnji05/2010
ZAKLjUČAKZaključak-informacija o stanju pčelarstva na području opštine Prijedor05/2010
ODLUKAODLUKU o prenosu prava svojine na nekretninama Broj:01-022-85/1005/2010
ODLUKAODLUKU o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta
bez naknade Broj:01-022-91/10
06/2010
ODLUKAODLUKU o kupovini nekretnina Broj:01-022-90/10.06/2010
ODLUKAOdluka o utvrđivanju načina rješavanja imovinskih i drugih prava na zemljištu dodijeljenom po Projektu „Prijedor 2000- Dom za sve ljude06/2010
ODLUKAOdluka o upisnom području06/2010
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Prijedor u poslovnom imenu Privrednog društva „Autotransport Prijedor“ akcionarsko društvo Prijedor06/2010
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju privrednog društva „Autotransport“ a.d. Prijedor 21.05.2010.godine broj: 01-022-65/1006/2010
RJEŠENjERješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine opštine Prijedor broj: 01-111-10/0906/2010
ODLUKAODLUKU o pribavljanju nepokretnosti bez naknade Broj:01-022-89/1006/2010
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Prijedor za period januar-juni 2010.godine07/2010
ODLUKAOdluka o određivanju matičnih područja u opštini Prijedor07/2010
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju centralnog područja Prijedora07/2010
ODLUKAOdluka o usvajanju Inicijative Saveza gradonačelnika / The Covenat of Mayors initiative/ o smanjenju emisije CO2 do 2020. Godine07/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o broju i strukturi privrednih
subjekata (fizičkih i pravnih lica) na području opštine Prijedor
07/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Dječiji vrtić „Radost“ za
školsku 2009/10.godinu
07/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu kulturne ustanove „Galerija 96“ Prijedor07/2010
OSTALOInformacija o aktiv-nostima i djelovanju nacionalnih manjina na
području opštine Prijedor
07/2010
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o ulozi lokalne zajednice u smanjenju
socijalne isključenosti građana
07/2010
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe
preduzeću „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor
07/2010
ODLUKAOdluka o kupovini nekretnina – radi regulisanja imovinsko-pravnih
odnosa u postupku regulacije korita rijeke Miloševice
07/2010
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta opštine Prijedor za 2010.godinu09/2010
ODLUKAODLUKU o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2010.godinu09/2010
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrelovodnoj
i toplovodnoj mreži i isporuci toplotne energije
09/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj:01-022—115/10 Izvještaj o realizaciji
Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih
invalida, porodica poginulih boraca i
umrlih boracaza 2009.godinu
09/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj:01-022—116/10 Izvještaj o radu Fondacije za razvoj „Prijedor“ Prijedor.09/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj:01-022—117/10 Informacija o poplavama na području opštine Prijedor u toku
2010.godine.
09/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj:01-022—118/10 Informacija o jesenjoj sjetvi i sadnji na području opštine Prijedor09/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj:01-022—119/10 Usvaja se Informacija o školskoj 2009/10 godini09/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj:01-022—120/10 Informacija o realizaciji
Odluke o izboru prioritetne oblasti za
finansiranje projekata udruženja i
fondacija u 2010
09/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj:01-022—121/10 Informacija o radu spotrskih klubova i organizacija na području
opštine Prijedor
09/2010
ZAKLjUČAKZaključak broj:01-022—122/10 Informacija o zdravstvenoj zaštiti djece na području opštine09/2010
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta Opštine Prijedor za 2011.godinu10/2010
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta Opštine Prijedor za 2011.godinu10/2010
ODLUKAOdluka o legalizaciji bespravno početih ili izgrađenih objekata
li dijelova objekata
10/2010
ODLUKAOdluka o izboru prioritetne oblasti za finansiranje projekata
udruženja i fondacija u 2011. Godini
10/2010
ODLUKAOdluka o promjeni oblika organizovanja preduzeća sportska dvorana
„Mladost“ Prijedor u javnu ustanovu sportska dorana „Mladost“
Prijedor
10/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava10/2010
ODLUKAOdluka o kupovini nekretnina („Agent enex“ )10/2010
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-129/10 Skupština opštine Prijedor usvaja izmjene i dopune Operativnog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne
sredine opštine Prijedor za 2010. godinu
10/2010
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Lukić Jovana03/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju stalnih radnih tijela SO Prijedor03/2009
PROGRAMProgram rada Skupštine opštine Prijedor za 2009.godinu03/2009
ODLUKAOdluka o usvajanju godišnjeg Operativnog plana realiz.Strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine za 2009.g.03/2009
ODLUKAOdluka o određivanju stalne mjesečne naknade OIK Prijedor za 2009.g.03/2009
ODLUKAOdluka o pribavljanju građevinskog zemljišta SO Prijedor03/2009
ODLUKAOdluka o usvajanju Strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine opštine Prijedor od 4.1.2.2008.g.03/2009
RJEŠENjERješenje o izboru potpredsjednika SO Prijedor03/2009
RJEŠENjERješenje o utvrđivanju liste stručnjaka za članove u komisije za sprovođenje postupka prijema službenika03/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka utvrđivanja grba opštine, promjene naziva pojedinh ulica, te određenih naziva neimenovanim ulicama u naseljima03/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka za prijem službenika u Administrativnu službu opštine Prijedor03/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Nadzornog i Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Prijedor03/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. članova UO Javne ustanove "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor03/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova Skupštine JP "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor03/2009
ZAKLjUČAKZaključak za Željeznice RS03/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu RJP Sjedište zamjenika Prijedor03/2009
OSTALOMišljenje za utvrđivanje da eksproprijacija nepokretnosti od opšteg interesa u svrhu podnošenja prijedloga za eksproprijaciju kod Vlade RS03/2009
ZAKLjUČAKZaključak IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor04/2009
ODLUKAOdluka o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2009.godinu04/2009
PROGRAMProgram uređenja građevinskog zemljišta za 2009.godinu04/2009
ODLUKAOdluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta04/2009
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente04/2009
ODLUKAOdluka o Regulacionom planu područja naselja "Urije"-Jug04/2009
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa redovnog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području Opštine Prijedor za 2009.godinu04/2009
PROGRAMProgram redovnog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Prijedor za 2009.godinu04/2009
ODLUKAOdluka o izradi studije izvodljivosti izgradnje industrijskih i poslovnih zona04/2009
ODLUKAOdluka o mjerama i zaštiti od poljske štete i spaljivanje organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu04/2009
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe04/2009
PROGRAMProgram korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe04/2009
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom drvnih sortimenata u 2009.godini04/2009
PROGRAMProgram utroška sredstava ostvarenih prodajom drvnih sortimenata u 2009.godini04/2009
RJEŠENjERješenje o izboru Zamjenika Načelnik opštine Prijedor04/2009
ZAKLjUČAKZaključak- mjere za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na opštinu Prijedor04/2009
ZAKLjUČAKZaključak-Izvještaj o radu ustanova iz oblasti kulture za 2008.godinu04/2009
ZAKLjUČAKZaključak - Informacija o radu KUD-a za 2008.godinu04/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije05/2009
ODLUKAOdluka o dodjeli Plakete opštine Prijedor05/2009
ODLUKAOdluka o dodjeli Nagrade opštine Pijedor05/2009
ODLUKAOdluka o dodjeli Povelje počasnog građanina opštine Prijedor05/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu05/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu05/2009
PROPISRješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje05/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove05/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu05/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti05/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. sekretara SO Prijedor05/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju sekretara SO Prijedor05/2009
RJEŠENjERješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijala SO br. 01-111-10/0905/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu Načelnika opštine Prijedor za 2008.godinu05/2009
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade -05/2009
RJEŠENjERješenje Vukadinović Dušan05/2009
RJEŠENjERješenje Stupar Rajko05/2009
ODLUKAOdluka o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta opštine Prijedor za period januar-decembar 2008.god.06/2009
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi izmjene i dopune Revizije Regulacionog plana naselja "Pećani"-dio sekcije 1 i dijela naselja D.Puharska06/2009
ODLUKAOdluka o Planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslova za regulaciju korita rijeke Miloševice06/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslova za izgradnju regionalnog vodovoda D.Pervan-Petrov Gaj, dionica na teritoriji opštine Prijedor06/2009
ODLUKAOdluka o kupovini zemljišta06/2009
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odborniku Predojević Goranu06/2009
ZAKLjUČAKZaključak ZU Dom zdravlja br. 01-022-42/0906/2009
ZAKLjUČAKZaključak ZU "Gradska apoteka" br. 01-022-39/0906/2009
ZAKLjUČAKZaključak Centra za socijalni rad br.01-022-40/0906/2009
ZAKLjUČAKZaključak JP Centar za prikazivanje filmova br.01-022-43/0906/2009
ZAKLjUČAKZaključak Crvenog krsa Prijedor br.01-022-41/0906/2009
ZAKLjUČAKZaključak o poslovanju JP u opštini Prijedor za 2008.g.06/2009
ZAKLjUČAKZaključak Agencije "PREDA-PD"Prijedor br.01-022-45/0906/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta poslovnika SO-e br.01-022-51/0907/2009
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta opštine Prijedor za 2009.godinu07/2009
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Prijedor za 2009.godinu07/2009
ODLUKAOdluke o korištenju budžetskog suficita utvrđenog Odlulkom o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Prijedor za period januar-decembar 2008.godine07/2009
ODLUKAOdluka o visini naknade za vjenčanje07/2009
ODLUKAOdluka o visini naknade za rad odbornika u Skupštini opštine Prijedor i člnaova stalnih radnih tijela SO07/2009
ODLUKAOdluka o pravu na naknadu članovima upravnih odbora u javnim ustanovama i nadzornih odbora u javnim preduzećima od interesa za opštinu Prijedor07/2009
ODLUKAOdluka o kriterijima i postupku za određivanje i promjenu imena ulica i trgova na području opštine Prijedor07/2009
ODLUKAOdlluka o Planu parcelacije za izgradnju dijela Istočne obilaznice - I faza od Magistralnog puta Prijedor - S.Most do ukrštanja sa lokalnim putem Prijedor-Busnovi07/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Priejdoru07/2009
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela SO Prijedor broj:01-111-10/0907/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka07/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o realizaciji Odluke o dopuunskim pravima RVI porodica poginulih boraca i umrlih boraca07/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o djelovanju omladinskog sektora07/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o radu Savjeta MZ07/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o statusu,broju i strukturi razvojnih projekata07/2009
ODLUKAImovinski-Odlulka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe07/2009
ODLUKAImovinski-Odluka o kupovini zemljišta07/2009
MIŠLjENjEImovinski- Mišljenje07/2009
OSTALOOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina08/2009
OSTALOOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe Čulić d.o.o.Prijedor08/2009
OSTALOOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe Elektrodistribucija Prijedor08/2009
OSTALOZaključa o ispravci Rješenja br 01-475-7/06 od 31.01.2006.08/2009
OSTALOZaključak o ispravci Rješenja br. 01-475-47/02 od 23.05.2002.godine08/2009
ODLUKAOdluka o uređenju centralnog područja Prijedora08/2009
ODLUKAOdluka o dopuni Odluke o prodaji poslovnih prostora kojima raspolaže opština Prijedor08/2009
OGLASOdluka o izmjeni Odluke o određivanju stalne mjesečne naknade predsjedniku i članovima Opštinske izborne komisije08/2009
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština Prijedor08/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU Dječiji vrtić "Radost"08/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora JU Dječiji vrtić "Radost"08/2009
POSLOVNIKPoslovnik Skupštine opštine Prijedor09/2009
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta opštine Prijedor
za period januar-juni 2009.godine
10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju rezervoara „Gornja Ljubija“10/2009
ODLUKAOdluka o Prostornom planu opštine Prijedor 2008-201810/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju i rekonstrukciju rezervoara „Donja Ljubija“10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju sa rekonstrukcijom postojećeg bunara „B-2“10/2009
ODLUKAOodluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju sa rekonstrukcijom bunara „B-410/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju bunara „EB3“10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju sa rekonstrukcijom bunara „B-1“10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko - tehničkim uslovima za legalizaciju sa rekonstrukcijom rezervoara „Crkvina“,10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju sa rekonstrukcijom bunara „B-5“10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju pumpne stanice „Kamičani“10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju sa rekonstrukcijom bunara „B-3“ i „B-3/ιι“10/2009
ODLUKAOdlluku o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju sa rekonstrukcijom postojećeg rezervoara „Barakovac“,10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju crpne stanice- bunara PB3,10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju rezevoara „Hambarine“10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju kaptaže, pumpne stanice i pripadajućeg trasportnog cjevovoda dionica tomruci- Gornja Ljubija10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju bunara i pumpne stanice „Donja Dragotinja“10/2009
ODLUKAOdluku o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Prijedor10/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti za učešće u postupku licitacije10/2009
ODLUKAOdluka o planu parcelacije i urbanističko-tehničkim uslovima za legalizaciju sa rekonstrukcijom postojećeg rezervoara „Pašinac“10/2009
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javno konkursa za izbor i imenov. čl. UO u javnih ustanova i NO u jav.preduzećima čiji je osnivač Opština Prijedor10/2009
ODLUKAOdluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta bez naknade10/2009
OSTALOMišljenje10/2009
OSTALOMišljenje10/2009
ZAKLjUČAKZaključak o revizorskom izvještaju10/2009
ZAKLjUČAKZaključak o radu Turističke organizacije10/2009
ZAKLjUČAKZaključak o radu sportskih klubova10/2009
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka10/2009
RJEŠENjERješenje iz imovinsko-pravne Jovanović Zoran10/2009
RJEŠENjERješenje iz imovinsko-pravne Deumić Rasema10/2009
ZAKLjUČAKZaključak informacija o stanju i statusu objekata imovine MZ10/2009
ZAKLjUČAKZaključak o radu Foruma za bezbjednost zajednice Prijedor10/2009
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Prijedor11/2009
ODLUKAOdluka o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova UO Agencije za ekonomski razvoj opštine "Preda-PD" Prijedor11/2009
ODLUKAOdluka o raspisivanju ponovljenog javnog konkursa za izbor i imenovanje čl. UO Agencije "Preda-PD" Prijedor11/2009
ODLUKAOdluka o bratimljenju opštine Prijedor i opštine Bovec,Slovenija11/2009
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe11/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Izmjene i dopune Revizije regulacionog plana naselja "Pećani"-Sekcija 1 i dijela naselja D.Puharska11/2009
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-317/09 prenosa
vlasništva nad imovinom preduzeća
“Autotransport” Prijedor
11/2009
ZAKLjUČAKZaključak, informacija o broju i strukturi privrednih subjekata11/2009
ZAKLjUČAKZaključak izvještaj o radu JU DV "Radost"11/2009
ZAKLjUČAKZaključak, Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola11/2009
ZAKLjUČAKZaključak informacija o radu Službe za inspekciji nadzor11/2009
ZAKLjUČAKZaključak informacija o radu Službe komunalne policije11/2009
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana užeg urbanog područja naselja Omarska12/2009
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o vraćanju opštini Prijedor prava korištenja na nekretninama12/2009
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na području opštine Prijedor12/2009
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prevozu lica i stvari na području opštine Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova UO Pozorišta "Prijedor" iz Prijedora12/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova UO Galerija 9612/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova UO JU Centar za prikazivanje filmova12/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova UO Turistička organizacija Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova UO Centar za socijalni rad Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova UO ZU "Dom zdravlja" Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova UO "Gradska apoteka" Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova UO JU DV "Radost" Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova NO JP SD "Mladost" Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova UO Pozorišta "Prijedor" iz Prijedora12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova UO JU Centar za prikazivanje filmova Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova UO Turistička organizacija Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova UO Centar za socijalni rad Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova UO ZU "Dom zdravlja" Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova UO "Gradska apoteka" Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova UO Dječiji vrtić "Radost" Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova NO Sportska dvorana "Mladost" Prijedor12/2009
ZAKLjUČAKZaključak o raspisivanju ponovnog konkursa za 1 čl. UO Turistička organizacija opštine Prijedor12/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije za školsku 2008/09 godinu12/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o stanju dječije zaštite12/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o brooju upisa u matične knjige rođenih i umrlih12/2009
OGLASOglasi etažnih vlasnika u stambenim zgradama12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova UO "Galerija 96" Prijedor12/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina13/2009
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta za 2010.godinu13/2009
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Prijedor13/2009
ODLUKAOdluka o bratimljenju opštine Prijedor i opštine Viancavilla sa Sicilije Italija13/2009
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju JODP "Zavoda za izgradnju grada i opštine Prijedor13/2009
ODLUKAOdluka o osnivanju Javnog preduzea "Zavoda za izgradnju grada" Prijedor - Prečišćen tekst-13/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju Bosančić Gorane člana UO JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor13/2009
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine opštine Prijedor br. 01-111-10/0913/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o realizaciji aktivnostima vodosnabdjevanja opštine Prijedor13/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o strukturi kapitalnih investicionih ulaganja13/2009
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o presudama Okružnog suda u Banja Luci.13/2009
ZAKLjUČAKZaključak o davanju saglasnosti za raspisivanje ponovnog javnog konkursa JU DV "Radost" Prijedor13/2009
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2010.godinu13/2009
ODLUKAOdluka o prodaji nepokretnosti vlasništvo opštine Prijedor13/2009
ODLUKAProgram rada Skupštine opštine za 2008.godinu01/2008
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o usvajanju budžeta opštine Prijedor za 2008.godinu01/2008
ODLUKAOdlluka o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2008.godinu01/2008
ODLUKAOdluka Regulacionog plana naselja "Pećani" Sekcija 1 i Sekcija 201/2008
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana RŽR "Omarska"01/2008
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Doma zdravlja Prijedor01/2008
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke o organizovanju "Gradske apoteke" Prijedor01/2008
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad Prijedor01/2008
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Prijedor01/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju stallnih radnih tijela SO br. 01-111-13/0501/2008
RJEŠENjErješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana RŽR "Omarska"01/2008
RJEŠENjERješenja iz imovinsko-pravne oblasti01/2008
OSTALOProgram rada Skupštine opštine01/2008
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o usvajanju budžeta opštine Prjiedor za 2008.godinu01/2008
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2008.godinu01/2008
ODLUKAOdluka oRegulacionog plana naselja "Pećani" Sekcija 1 i Sekcija 201/2008
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana RŽR "Omarska"01/2008
ODLUKAOdlluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Doma zdravlja prijedor01/2008
ODLUKAOdluuka o usklađivanju Odluke o organizovanju "Gradske apoteke" Prijedor01/2008
ODLUKAPrijedlog odlulke o usklađivanju Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad Prijedor01/2008
ODLUKAOdluka o usklađivanju odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Prijedor01/2008
ODLUKAOdluka o stalnoj mjesečnoj nknadi Opštinskoj izbornoj komisiji01/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju stalnih radnih tijela SO br.01-111-13/0501/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana RŽR "Omarska"01/2008
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblaslti01/2008
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o radu Načelnika opštine Prijedor i opštinske administrativne službe za 2007.godinu03/2008
ODLUKAOdluka o izmjeni dijela Regulacionog plana servisno-uslužne i radne zone uz magistralni put Prijedor-Banjaluka i radne i stambene zone "Svale"03/2008
ODLUKAOdluka o Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2008.godinu03/2008
ODLUKAOdlluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2008.godini03/2008
OGLASOdluka o utvrđivanju osnoice za izračunavanje visine jednokratne rente03/2008
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe03/2008
ODLUKAOdluka o prihvatanju ponude za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta03/2008
ODLUKAOdluka o kupovini građevinskog zemljišta03/2008
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnlih radnih tijela skupštine opštine Prijedor broj:01-111-13/0503/2008
ZAKLjUČAKZaključak o prihvatanju sugestije za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Prijedor04/2008
ODLUKAOdluka o usvajanju programa oredžavanja puteva, nekategorisanih javnih puteva i ulica u naseljima za 2008.godinu04/2008
OSTALOProgram redovnog održavanja lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Prijedor za 2008.g.04/2008
ODLUKAOdluka o zadruženju Opštine po garanciji za A.D. "Komunalne usluge" Prijedor04/2008
ODLUKAOdluka o javnom prevozu lica i stvari na području opštine Prijedor04/2008
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Studije saobraćaja urbanog područja Prijedor04/2008
ODLUKAOdluka o raspodjeli budžetskog suficita po Godišnjem obračunu za 2007.godinu05/2008
ODLUKAOdluka o dodjeli plakete opštine Prijedor Skonto prom d.o.o. Prijedor05/2008
ODLUKAOdluka o dodjeli nagrade opštine Prijedor Branku Miljušu akademskom slikaru05/2008
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale opštine Prijedor Udruženju pčelara Omarska05/2008
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale opštine Prijedor TVJ Prijedor05/2008
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice opštine Prijedor gospodinu Enningu Christensenu05/2008
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti Načelniku opštine05/2008
ODLUKAOdluka o izmjeni Reg.plana područja dijela naselja Urije i Čirkin Polje u Prijedor - prva faza (regulacioni plan "Aerodrom 3 i Rasadnik05/2008
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornika SNSD-a Nini Jauz05/2008
ZAKLjUČAKZaključak broj:01-022-47/0805/2008
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-44/0805/2008
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-46/0805/2008
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-43/0805/2008
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-45/0805/2008
ODLUKAOdluka o usvajanju Strategije razvoja opštine Prijedor u periodu od 2008-201306/2008
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida i porodica poginulih i umrlih boraca07/2008
ODLUKAOdluku o izmjeni Odluke o dopunskim pravima ratnih vosjnih invalida i porodica poginulih i umrlih boraca07/2008
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama odluke o opštinskim administrativnim taksama07/2008
ODLUKAOdluka o dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Dječijeg vrtića "Radost" Prijedor07/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO iz reda zaposlednih i čl. NO Centra za socijalni rad Prijedor07/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO iz reda zaposlenih i čl. NO ZU Dom zdravlja Prijedor07/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO iz reda zaposlenih i čl. NO DV "Radost" Prijedor07/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO iz reda zaposlenih i čl. NO ZU "Gradska apoteka" Prijedor07/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO iz reda zaposlenih i čl. NO Kulture ustanove Muzej "Kozare"07/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO iz rada zaposlenih i čl. NO Kulture ustanove Pozorište "Prijedor07/2008
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-58/0807/2008
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti07/2008
ODLUKAOdluka o usvajanju Omladinske politike opštine Prijedor08/2008
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana naselja Aerodrom 1 i Aerodrom 208/2008
ODLUKAOdlluka o prodaji poslovnih prostora kojima raspolaže opština Prijedor08/2008
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina d.o.o. Čulić08/2008
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina Crkvena opština Prijedor08/2008
ODLUKAOdluka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe Grosist d.o.o08/2008
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina08/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO JZU Dom zdravlja08/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju člana UO JZU Dom Zdravlja08/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jednica u svrhu povratka08/2008
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine opštine Prijedor08/2008
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika u Skupštini opštine Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini opštine Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju Zamjenika načelnika Opštine Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednice Skupštine opštine Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju Potpredsjednika Skupštine opštine Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne djelatnosti09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za boračko invalistsku zaštitu09/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine09/2008
RJEŠENjERješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja Skupštine opštine Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o izboru Predsjednice Skupštine opštine Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Prjedor09/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Prijedor09/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje09/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove09/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu09/2008
ODLUKAOdluka o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara SO Prijedor09/2008
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara SO Priejdor09/2008
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usvajanju budžeta opštine za 2008.godinu10/2008
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine za 2008.godinu10/2008
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta opštine za 2009.godinu11/2008
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta opštine za 2009.godinu11/2008
ODLUKAOdluka o dopuni Regulacionog plana centralne zone Prijedor sa spomeničkim kompleksom 2 faza (Sekcija 1 i 211/2008
ODLUKAOdluka o Regulacionomo planu rudnika željezne rude Omarska11/2008
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova UO Agencije PREDA_PD11/2008
ODLUKAOdluka o promjeni oblika organizovanja javnog preduzeća Centar za prikazivanje filmova u javnu ustanovu Centar za prikazivanje filmova PD11/2008
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova UO Agencije PREDA_PD Prijedor11/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. člana UO Agencije za ekonomski razvoja "PREDA-PD" Prijedor11/2008
RJEŠENjERješenje o određivanju odbornika za prisustvovanje pri zaključivanju braka11/2008
ZAKLjUČAKZaključak za RŽR "Omarska"11/2008
ZAKLjUČAKZaključak (izvještaj o radu VD Radost"11/2008
OSTALORješenje iz imovinsko pravne oblasti11/2008
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornika Dr.Aleksandra Berete01/2007
OSTALOProgram rada SO Prijedor za 2007.godinu01/2007
ODLUKAOdluka o stalnoj mjesečnoj naknadi čl. OIK Prijedor01/2007
ODLUKAOdluka o formiranju MZ Gornji Petrov Gaj01/2007
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor organa u javnim preduzećima čiji je osnivač opština Prijedor01/2007
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju realizacije Programa rada za 2006.godinu01/2007
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa rekonstrukcije lokalnih puteva01/2007
RJEŠENjERješenje izimov.prav.posl. Mikanović Mile01/2007
RJEŠENjERješenje iz imov.prav.obl. Zembić Gordana01/2007
RJEŠENjERješenje o razrješenju UO Muzej Kozare03/2007
ZAKLjUČAKZaključak izvještaja o radu načelnika opštine Prijedor03/2007
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa korištenja poljoprivredne proizvodnje za 07.03/2007
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa održavanja lokalnih puteva za 2007.godinu03/2007
ODLUKAOdluka o Programu uređenja građ. zemljišta za 2007.godinu03/2007
ODLUKAOdluka o utvrđ. bazne cijene za obračun naknade urešenja grad.građ.zemljišta u 2007.godini03/2007
ODLUKAOdluka o utvrđ. osnovice za izračunavanje visine jednokratne rente03/2007
ODLUKAOdluka o Regulacionom planu "Stari grad"03/2007
ODLUKAOdluka o dopuni Odl. o MZ G.P.Gaj03/2007
ODLUKAOdluka o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za čl. UO "Preda PD"Prijedor03/2007
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa i imenovanje jednog čl. UO Muzej Kozare03/2007
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o imenovanju čl. u Skupštinu JP "Zavod za izgradnju grada"03/2007
RJEŠENjERješenje o verifikaciji odborničkog mandata Ivić Duška03/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za Stari Grad03/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora agencije "Preda PD"Prijedor03/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju čl. UO PREDA AD Prijedor03/2007
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO ZU Gradska apoteka Prijedor03/2007
ZAKLjUČAKZaključak Narodne biblioteke "Ćirilo i Metodije" Prijedor03/2007
ZAKLjUČAKZaključak Muzej Kozare03/2007
ZAKLjUČAKZaključak Pozorište "Prijedor"03/2007
ZAKLjUČAKZaključak "Galerija 96"03/2007
ODLUKAOdluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta za period januar - decembar 2006.godine04/2007
ODLUKAOdluka o raspodjeli budžetskog suficita po godišnjem obračunu za 2006.godinu04/2007
ODLUKAOdluka o dodjeli plakete opštine Prijedor "Prijedorputevi"04/2007
ODLUKAOdluka o dodjeli nagrade opštine Tenis klubu "Dr.M.Stojanović"04/2007
ODLUKAOdluka o dodjeli povelje počačsnog građanina opštine g.Murariju Mukazaciju04/2007
ODLUKAOdluka o zaključenju partnerstva sa opštinom Demir Hisar-Makedonija04/2007
ODLUKAOdluka o zaključenju partnerstva sa opštinom Trento u Italiji04/2007
ODLUKAOdluka o zaključenju partnerstva sa opštinom Kikinda-Srbija04/2007
ODLUKAOdluka po zaduženju po garanciji za JP Zavoda za izgradnju grada prijedor04/2007
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti04/2007
ODLUKAOdluka o zaduženju Opštine radi realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture na području opštine Prijedor04/2007
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana naselja Aerodrom I i Aerodrom II04/2007
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana područja dijela naselja Urije i Čirkin Polje u Prijedoru - 1 faza (Regulacioni plan "Aerodrom III i Rasadnik)04/2007
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije broj:02-115/07 od marta 2007.godine04/2007
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Ugovor o kupovini zemljišta na osnovu ponude po pravu preče kupnje04/2007
RJEŠENjERješenje o poništenju rješenja broj:01-111-212/05 M.Međed04/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju starješine TVJ Prijedor Mile Međeda04/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-41/0704/2007
ZAKLjUČAKZaključak br.01-022-43/0704/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-42/0704/2007
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor "PREDA-PD"04/2007
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju prečišćenog teksa Odluke o držanju domaćih životinja05/2007
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju prečišćenog teksa Odlulke o kumunalnom redu05/2007
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju prečišćenog teksa Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama05/2007
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju prečišćenog teksa Odluke pijacama i pijačnom redu05/2007
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju prečišćenog teksa Odluke vodovodu i kanalizaciji05/2007
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju prečišćenog teksa Odluke o vrelovodnoj i toplovodnoj mreži i sporuci toplotne energije05/2007
ZAKLjUČAKZaključak o utvrđivanju prečišćenog teksa Odluke grobljima i pogrebnoj djelatnosti05/2007
ZAKLjUČAKZaključak br.01-022-61/0706/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-60/0706/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-58/0706/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-62/0706/2007
ODLUKAOdluka o prihvatanju sredstava za rekonstrukciju puteva06/2007
ODLUKAOdluka o dopuni odluke o javnom prevozu stvari i lica na području opštine Prijedor06/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor "PREDA PD"06/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju čl. UO Kulturne ustanove Muzej Kozare06/2007
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela SO br.01-111-13/0506/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu izmjene i dopune Regulacionog plana Aerodrom 1 i Aerodrom 206/2007
RJEŠENjERješenje o određivanju odbornika za prisustvo pri zaključivanju braka06/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-55/0706/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-59/0706/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-56/0706/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-57/0706/2007
ODLUKAOdlulka o zaduženju opštine po garanciji "Vodovod" Prijedor07/2007
ODLUKAOdluka o zaduženju Opštine po garanciji za Dječiji vrtić "Radost"07/2007
ODLUKAOdluka o zaduženju Opštine po garanciji za TVJ Prijedor07/2007
ODLUKAOdluka o zaduženju Opštine po garanciji Centra za soc.rad Prijedor07/2007
ODLUKAOdluka o izmj.i dopuni Regulacionog plana centralne zone Prijedor sa spomeničkim kompleksom -I faza07/2007
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana područje naselja "Urije"-Jug07/2007
ODLUKAOdl. o raspisivanju jednog čl. UO kulture ustanove Galerija 9607/2007
ODLUKAOdluka o poništenju Odluke SO br. 01-111-151/0707/2007
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti07/2007
RJEŠENjERješenje Topić Dragan07/2007
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja broj:01-111-53/0707/2007
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o stanju javne bezbjednosti07/2007
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije rodne kuće Stojanović07/2007
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o radu kulturno umjetničkih društava07/2007
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije o stanju elektro mreže07/2007
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju informacije parking službe07/2007
ZAKLjUČAKZaključak o zaduženju Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti07/2007
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci imena07/2007
ODLUKAOdluka o izmjeni statuta opštine Prijedor09/2007
ODLUKAOdluka o lokalnim putevima nekateg.putev. i ul. u naseljima09/2007
ODLUKAOdl. o određ. imena naselja ul. i trgova i označavanje zgrada brojevima09/2007
ODLUKAOdl. o izmjeni i dopuni Reg.plana Kozarac-Centar09/2007
ODLUKAOdl.o planu parcelacije za dio seoskog naselja D.Garevci-Sekcija 1 i Sekcija 209/2007
ODLUKAOdl. o pl. parcelacije za dio seoskog naselja G.Orloci-Kalate09/2007
ODLUKAOdl. o prenosu prava korištenja na objektima opštine PD na ZU Dom zdravlja PD09/2007
ODLUKAOdl. o davanju saglasnosti AD "Kozaraturist"PD09/2007
ODLUKAOdl. o davanju saglasnosti Daljević Ranko09/2007
ODLUKAOdl. o davanju saglasnosti AD "Impro"PD09/2007
ODLUKAOdl. o davanju saglasnosti d.o.o"Prezident"09/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Reg.pl. Urije - Jug09/2007
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rj. o imenovanju Kom. za sprov.post. utvrđ.grba09/2007
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rj. o imenov.Komisije za sprovođ.za prijem službenika09/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Kom. za ocjenjivanje rada sekretara SO09/2007
RJEŠENjERješenje broj:01-476-2/0709/2007
ZAKLjUČAKZaključak br.01-022-94/0709/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-93/0709/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-91/0709/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-92/0709/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-96/0709/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-95/0709/2007
RJEŠENjERješenja iz imovinsko pravne oblasti - komada 509/2007
ODLUKAOdl. o dopuni poslovnika SO Prijedor10/2007
ODLUKAOdl. o učešću građ. u vršenju javnih poslova10/2007
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Bariša Zoran10/2007
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornika Reljić Vlade10/2007
ZAKLjUČAKZaključak Dječiji vrtić Radost10/2007
ZAKLjUČAKZaključak o stanju objekata infrastrukture u novim naseljima10/2007
ZAKLjUČAKZaključak o stanju povratka i stanju infrastrukture u povratničkim naseljima10/2007
ZAKLjUČAKZaključak o nacrtu odluke o građ. zemljištu10/2007
ODLUKAOdl. o građ. zemljištu11/2007
ODLUKAOdl. o određ. gradskog građ, i ostalog građ.zemljišta11/2007
ODLUKAOdl. o pristupanju izradi izmj.dijela Reg.pl. "Svale"11/2007
ODLUKAOdl. o davanju sagl. Načelniku opštine11/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Pozorišta Prijedor11/2007
RJEŠENjERješenje o verif.mandata odbornika Oljača Nemanja11/2007
RJEŠENjERješenje o izmj. rj. o imenovanju stalnih radnih tijela11/2007
ZAKLjUČAKZaključak o usvaj.inform. srednjeg i osnovnog obrazovanja11/2007
ZAKLjUČAKZaključak o proljetnoj sjetvi11/2007
ZAKLjUČAKZaključak o realizaciji Odl. o MZ11/2007
ZAKLjUČAKZaključak o izmjeni i dopuni Zaklj. br. 01-374-61/0511/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-116/0711/2007
ODLUKAOdl. o izmjeni Odl. o usvajanju budžeta za 2007.g.12/2007
ODLUKAOdlulka o izmjeni Odl. o izvršenju budžeta za 2007.g.12/2007
ODLUKAOdluka o načinu i usl.prodaje neizgrađ.građ.zemljišta u društv.svojini12/2007
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rj.o imenovanju Komisije za prijem službenika12/2007
RJEŠENjERješenje o izmj.Rj. čl. školskog odbora12/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu područja Omarska12/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-128/0712/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-139/0712/2007
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-129/0712/2007
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke osnivanju DV "Radost" Prijedor13/2007
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupovini građ.zemljišta čiji je vlasnik Rimokatolički župni ured Prijedor13/2007
ODLUKAOdl. o davanju saglasnosti na zaklj. o kupovini izgrađ.građ.zemlj. na osnovu ponude po pravu preče kukpnje13/2007
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta za 2008.godinu13/2007
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta za 2008.godinu13/2007
ODLUKAOdluka o zaduženju po garanciji za A.D. "Toplana" Prijedor13/2007
ODLUKAOdluka o regulacionom planu područja Mataruško polje,Mataruško polje 2 i naselja "Tukovi" sekcija 113/2007
ODLUKAOdluka o izboru prioritetne oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2008.g.13/2007
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javne ustanove Pozorište "Prijedor" Prijedor13/2007
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke o osnsivanju JU za kulturu "Galerija 96"13/2007
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Narodne biblioteke "Ćirilo i Metodije"Prijedor13/2007
ODLUKAOdluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Muzeja "Kozare"Prijedor13/2007
ODLUKAOdl. o davanju saglasnosti broj:01-022-150/0714/2007
ODLUKAOdl. o dodjeli na korištenje prostora i objekata bivše vojne kasarne "Palančište"14/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Prostorno plana opštine Prijedor14/2007
ZAKLjUČAKZaključak br.01-022-49/0714/2007
RJEŠENjERješenja iz imovinsko pravne oblasti14/2007
ODLUKAOdluka o mjesnim zajednicama01/2006
ODLUKAOdluka o komunalnom redu01/2006
ODLUKAOdluka o komunalnim taksama i tarifama01/2006
ODLUKAOdluka o usvajanju konačne verzije Programa sanitarne zaštite voda Tukovi-Mataruško polje" Prijedor01/2006
ODLUKAOdluka o usvajanju konačne verzije Programa sanitarne zaštite voda "Prijedorčanka" Prijedor01/2006
ODLUKAOdluka o određivanju radnog vremena trgovačkih, zanatskih i uslužnih radnji na području opštine Prijedor01/2006
ODLUKAOdluka o stalnoj mjesečnoj naknadi Opštinskoj izbornoj komisiji Prijedor01/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JZU "Dom zdravlja" Prijedor01/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Centra za socijalni rad Prijedor01/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JU Muzej Kozara Prijedor01/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora ZU "Gradska apoteka" Prijedor01/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JZU "Dom zdravlja"Prijedor01/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Prijedor01/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JU Muzej Kozara Prijedor01/2006
OSTALOProgram rada Skupštine opštine Prijedor za 2006.godinu01/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora ZU "Gradska apoteka" Prijedor01/2006
RJEŠENjERješenja Tatarević Rame Asmira iz Prijedora,01/2006
ZAKLjUČAKZZ "Prijedor" iz Prijedora01/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Kos Boška iz Prijedora,01/2006
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Šalabalija Milene iz Prijedora01/2006
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Kučković Almase iz Prijedora01/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Republičke direkcije za vode Bijeljina01/2006
ODLUKAOdluka o zboru građana02/2006
ODLUKAOdluka o programu uređenja građevinskog zemljišta za 2006.g.02/2006
ODLUKAOdluka o utvrđivanju bazne cjene za obračun naknade uređenja gradskog građevinskog zemljišta02/2006
ODLUKAOdluka o uslovima i načinu postavljanja izgradnje i uklanjanja objekata privremenog karaktera02/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br.02-74/05 od aprila 05.godine02/2006
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje rente za gradsko građevinsko zemljište u društvenoj (državnoj) svojini02/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br.02-08/06 od februara 06.g.02/2006
ZAKLjUČAKZaključak o dodjeli na korištenje ili u zakup poslovnih prostorija kojim upravlja i raspolaže opštine Prijedor02/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-95/06 od januara 06.g.02/2006
RJEŠENjERješenje Kovačević Drage iz Prijedora02/2006
ODLUKAOdluka o usvajanju Projekta izrade strategije ekonomskog razvoja opštine Prijedor 2007-2011.g.02/2006
ODLUKAOdluka o formiranju Projektnog tima02/2006
ODLUKAOdluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Prijedor02/2006
ODLUKAOdluka o programu održavanja lokalnih puteva, nekategorisanih javnih puteva i ulica u naseljima za 2006.godinu02/2006
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova školskih odbora02/2006
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tjela02/2006
ZAKLjUČAKZaključak Izvještaja o radu Načelnika Opštine02/2006
ZAKLjUČAKZaključak o izmjeni i dopuni Statuta SO Prijedor02/2006
ZAKLjUČAKZaključak o primjeni Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata02/2006
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-40-325/06 Prijedlog utroška sredstava ostvarenih po osnovu pretvaranja poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište u toku 2006.godine02/2006
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-12-1/06 Izvještaj o radu Načelnika opštine Prijedor i opštinske administrativne službe za 2005.godinu02/2006
RJEŠENjERJEŠENjE MILETIĆ VOJISLAVU iz Prijedora02/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Gavrilović Ostoje Milutina iz Prijedora,02/2006
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Alajbegović Seada, Alajbegović Mesuda i Alajbegović Nihada sviju iz Prijedora02/2006
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Kapetanović Derviša Fuada iz Prijedora02/2006
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK o ispravci greške u Zaključku Šalabalija Milene02/2006
ODLUKAOdluka o osnivanju Gondacije za razvoj "Prijedor"03/2006
ODLUKAOdluka o dopuni Poslovnika SO Prijedor03/2006
ODLUKAOdluka o usvajanju Programa proljećne sjetve na području opštine Prijedor03/2006
ODLUKAOdluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama03/2006
ODLUKAOdluka o planu parcelacije za područje prigradskog naselja Baltin bare-Gomjenica"03/2006
ODLUKAOdluka o planu parcelacije za područje seoskog naselja "Rasavci"03/2006
ODLUKAOdluka o pristupanju izradiizmjene i dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedor sa spomeničkim kompleksto-1 Faza i 2 Faza03/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-29/06 od februara 0603/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za reg.plan centralne zone03/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Reg.plana "Stari grad" Prijedor03/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Izmjene i dopune Regulacionog plana "Kozarac-Centar"03/2006
ZAKLjUČAKZaključak o primjeni Zakona o lokalnoj samoupravi03/2006
ZAKLjUČAKZaključak o radu Odsjeka za inspek.posl.od 1.1.-31-12-05.g.03/2006
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornika Prpoš Tomislava04/2006
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta za 2005.godinu04/2006
ODLUKAOdluka o zaključenju partnerstva sa gradom Manisa04/2006
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi prostornog plana opštine Prijedor04/2006
ODLUKAOdluka o Urbanističkom projektu za dio naselja Urije Centar -UP"Tešinić"04/2006
ODLUKAOdluka o Planu parcelacije za područje prigradskog naselja "Glavice 3"04/2006
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela skupštine opštine Prijedor04/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-62-2/06 Usvaja se Izvještaj o radu ustanova iz oblasti kulture (Biblioteka, Pozorište, Muzej i Galerija).04/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-018-4/06 Usvaja se Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač opština Prijedor za 200504/2006
RJEŠENjERješenja o urbanističkoj saglasnosti Odjeljenja za prostorno uređenje broj 06-364-641/0304/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Odjeljenja za prostorno uređenje broj 06-364-592/03 od 30.01.2006.godine04/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Jakovljević Bori i Jakovljević Grozdi za otuđenje nedovršene stambene zgrade04/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Šećerbegović Mirsada iz Prijedora,04/2006
RJEŠENjERJEŠENjE «Petog neplana» D.O.O. Niševići Prijedor,04/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-33-8/06 od 9.5.2006 Administrativna služba opštine
Prijedor,
05/2006
RJEŠENjERješenja Čoprka Mirka Slobodana iz Prijedora05/2006
ODLUKAOdluka o bezbjednosti saobraćaja na području opštine Prijedor05/2006
ODLUKAOdluka o jačvnim parkiralištima i garažama05/2006
ODLUKAOdluka o pristupanju izradiRegulacionog plana naselja "Pećani" Sekcija 1 i Sekcija 205/2006
ODLUKAOdluka o donošenju Plana parcelacije br. 02-26/06 od marta 2006.g.05/2006
ODLUKAOdluka o donošenju Plana parcelacije br. 02-266/06 od decembra 2004.godine05/2006
ODLUKAOdluka o donošenju Plana paarcelacije br. 02-349/0505/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-282/04 od maja 2006.g.05/2006
ODLUKAOdluka o prijedlogu mreže osnovnih škola u opštini Prijedor05/2006
ZAKLjUČAKZaključak izvještaja o radu AD "Komunalne usluge"Prijedor05/2006
ZAKLjUČAKzaključak izvještaja o radu a.d."Toplana"Prijedor05/2006
ZAKLjUČAKZaključak izvještaja o radu a.d. "Vodovod" Prijedor05/2006
RJEŠENjERJEŠENjE HODžIĆ Avdije MIRSADA i HODžIĆ Ilijaza ZINAJDE05/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Lukić Dalibora iz Prijedora,05/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Mastikosa Borislava i Mastikosa Renate rođ. Trubarac, oboje iz Prijedora,05/2006
RJEŠENjERJEŠENjE usvajanju analize rubnog područna naselja "Pećani" između blokova "H" i "B" - sportski centar "Pećani Istok",05/2006
RJEŠENjERJEŠENjE parcelacija predložena rješenjem Odjeljenja za prostorno uređenje broj 06-364-5/06. od 27.01.2006.05/2006
ODLUKAOdluka o statusu bespravno izgrađenih građevina06/2006
ODLUKAOdluka izmjenama i dopunama odluke o građevinskom zemljištu06/2006
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Plana parcelacije za prostor "Krajina-Celpak"06/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-104/05 od aprila 2006.g.06/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-226/05 od juna 2006.06/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-154/06 od juna 2006.g.06/2006
ODLUKAOdluka o izdavanju garancije za Jano preduzeće sportska dvorana "Mladost"06/2006
ODLUKAOdluka ovrelovodnoj i toplotnoj mreži i isporuci toplotne energije06/2006
ODLUKAOdluka o uređenju centralnog područja Prijedora sa pješačkom zonom06/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje projekata na području opštine Prijedor06/2006
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornika dr. Miodragović Mladena06/2006
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika DNS Lajić Dalibor06/2006
RJEŠENjEZaključak JZU Dom zdravlja Prijedor06/2006
ZAKLjUČAKZaključak Centra za socijalni rad Priejdor06/2006
ZAKLjUČAKZaključak OO Crveni krst Prijedor06/2006
ZAKLjUČAKZaključak ZU Gradska apoteka Prijedor06/2006
ZAKLjUČAKZaključak o razvoju turizma opštine Prijedor06/2006
RJEŠENjERješenja ĆORIĆ Avgustina JOSIPA iz Prijedorai06/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Opštine Prijedor, te se u svrhu proširenja postojećeg puta koji spaja magistralni put Prijedor-Banja06/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Republičkog hidrometeorološkog zavoda B.Luka06/2006
RJEŠENjEALIŠIĆ Muharema EJUBA iz Prijedora06/2006
RJEŠENjERJEŠENjE STJEPIĆ Vukašina JANKA iz Prijedora,06/2006
ODLUKAOdluka o izboru savjeta i predsjednika savjeta mjesnih zaječdnica na području opštine Prijedor07/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-80/06 Informacija o početku grijanja08/2006
ODLUKAOdluka o urbanističkom projektu ulice Vuka Karadžića08/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-79/06 Informacija o realizaciji žetve08/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-82/06 ODP za prikazivanje filmova08/2006
ODLUKAOdluka o prihvatanju sredstava08/2006
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Celpak" Sekcija 1 i Sekcija 208/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-111/06 od jula 200608/2006
ODLUKAOdluka o pl. parcelacije br. 02-171/06 od jula 2006.08/2006
ODLUKAOdluka o pl.parcelacije br. 02-183/06 od jula 200608/2006
ODLUKAOdluka o pl.parcelacije br. 02-15/06 od aprila 2006.08/2006
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Gavranović Dragomira08/2006
RJEŠENjERješenje o dopuni rješenja br 01-111-97/06 od 6.7.200608/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-68/06 Izvještaj o izvršenju buddžeta08/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-75/06 izvještaj DV Radost08/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-77/06 Informacija o broku i strukturi regionalnih i privrednih subjekata
08/2006
ZAKLjUČAKBroj:01-022-76/06 Informacija o stanju šumarstva na području opštine Prijedor08/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-78/06 Narodna skupština RS,08/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-111-122/06 Regulacioni plan Celpak sekcija 1 i 208/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-81/06 Regulacioni plan Čirkin Polje i Urije08/2006
RJEŠENjERješenje SAVIĆ Rade Brane iz Prijedora08/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Kočić Ljubomira Rade iz Prijedora08/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Rendić Slobodan iz Prijedora08/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Radulović Borislav iz Prijedora08/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Regulacioni plan centralne gradske zone08/2006
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Grozdanić Hasan iz Prijedora08/2006
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Pravobranilaštvo RS Sjedište zamjenika Prijedor08/2006
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Sovilj Mirka09/2006
RJEŠENjERješenje br.01-475-56/06 o Poništavanju Rješenja Skupštine opštine Prijedor broj: 35-475-24/98 od 21.07.199809/2006
ODLUKAOdluka o promjeni oblika organizovanja ODP za prikazivanje filmova Prijedor u Javno preduzeće Centar za prikazivanje filmova09/2006
ODLUKAOdluka o izboru prioritetne oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2006.godini09/2006
ODLUKAOdluku o izboru prioreitetne oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2007.godini09/2006
ODLUKAOdluka o vraćanju opštini Prijedor prava korištenja na nekretninama09/2006
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima za prekoravanje javnih porvršina na području opštine Prijedor09/2006
ODLUKAOdluka o održavanju i zaštiti zelenih i rekreacionih površina09/2006
ODLUKAOdluka o dimnjačarskoj djelatnosti u stambenim i poslovnim zgradama09/2006
ODLUKAOdluka o zaštiti izvorišta vode za piće "Mataruško polje-Tukovi", "Mataruško polje" i "Prijedorčanka"09/2006
ODLUKAOdluka o javnom prevozu lica i stvari na području opštine Prijedor09/2006
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu09/2006
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja09/2006
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama09/2006
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti09/2006
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrelovodnoj i toplovodnoj mreži i isporuci toplotne energije09/2006
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji09/2006
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama odluke o pijacama i pijačnom redu09/2006
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na području opštine Prijedor09/2006
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana područja Mataruštko polje, Mataruško polje 2 i naselja "Tukovi"09/2006
ODLUKAOdluka o Planu parcelacije za prostor "Krajina - Celpak"09/2006
ODLUKAOdluka o Regulacionom planu područja bivšeg pogona "Celpak"--Sekcija 1 i Sekcija 209/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-86/06 Ne usvaja se odluka o donošenju plana parcelacije Broj:02-102/06 od juna 2006.godine09/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-105/06 Usvaja se Informacija o toku privatizacije na području opštine Prijedor09/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022/104/06 Usvaja se Informacija o realizaciji treće faze Projekta "Popravka kvaliteta kiselih zemljišta na području opštine Prijedor09/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-106/06 Usvaja se Informacija o djelovanju nevladinog sektora na području opštine Prijedor09/2006
ODLUKAZaključak br. 01-475-58/06 Ne usvaja se Nacrt Rješenja RGU i imovinsko pravne poslove, PJ Prijedor br. 35-475-73/06 od 17.10.2006. godine na ime "Krajinaosiguranje" a.d. B L.09/2006
RJEŠENjERJEŠENjE ČOPRKA Mirka SLOBODANA iz Prijedora,10/2006
RJEŠENjERJEŠENjE DEDIĆ Esada ENESA iz Rizvanovića10/2006
RJEŠENjERJEŠENjE «KRAJINAOSIGURANjU» a.d. Banja Luka dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta P 210/2006
ODLUKAOdluka o raspodjeli budžetskog suficita po godišnjem obračunu za 2005.godinu10/2006
ODLUKAOdluka o objavljivanju oglasa za izbor čl. NO u preduzeću JP "Centar za prikazivanje filmova"Prijedor10/2006
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana uže urbanog područja naselja Omarska10/2006
ODLUKAOdluka o usklađivanju odluke o osnivanju JP SD "Mladost" PD sa odredbama Zakona o javnim preduzećima10/2006
ODLUKAOdluka o objavljivanjuoglasa za izbor članova Nadzornog odbora u preduzeću JP Sportska dvorana "Mladost"10/2006
ODLUKAOdluka o usklađivanju odluke o osnivanju OJDP "Zavoda za izgradnju grada i opštine Prijedor sa odredbama zakona o JP10/2006
ODLUKAOdluka o objavljivanju oglasa za izbor članova NO u preduzeću JP "Zavod za izgradnju grada i opštine Prijedor"10/2006
ODLUKAOdluka o Regulacionom planu područja dijela naselja Urije Čirkin Polje 2 faza10/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-370/05 od januara 2006.godine10/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcslacije br. 02-221/06 od 09.200610/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-143/06 od novembra 2006.10/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-206/06 od septembra 2006.10/2006
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br.02-368/05 od januara 200610/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO ODP za prikazivanje filmova10/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. NO ODP za prikazivanje filmova10/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO JP SD Mladost10/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju UO OJDP Zavod za izgradnju grada10/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju UO ODKP "Gradska tržnica" Prijedor10/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. NO ODKP "Gradska tržnica" Prijedor10/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Revizije RP Pećani Sekcija 1 i sekcija 210/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju savjeta za izradu RP područja Mataruško polje, Mataruško polje 2 i naselja Tukovi10/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Komisije za prijem službenika u Opštinskoj administrativnoj službi10/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. UO Gradska apoteka Prijedor10/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. Školskog odbora Medicinsko-tehnološke i građ.škole10/2006
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje SO Prijedor10/2006
RJEŠENjERješenje o izmjeni rj. o imenovanju stalnih radnih tijela SO br.01-111-13/0610/2006
RJEŠENjERješenje o izmj. Rj. o imenovanju čl. školskih odbora osnovnih i srednjih škola br.01-11-16/0610/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-116/06 Informacija o broju upisanih učenika i njihovom uspjehu i vladanju za osnovne i srednje škole, školske 2005./200610/2006
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika SNSD Gruban Rade10/2006
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Stranke za BiH Kapetanović Senije10/2006
RJEŠENjERješenje BABIĆ Dragoje DRAGANA iz Prijedora,10/2006
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika DNS Todić Radenko10/2006
ZAKLjUČAKZaključak (za sport) 01-022-110/06 ZAKLjUČAK Strategije razvoja sporta u opštini Prijedor za period od 2007 do 2014.godine10/2006
OGLASOglai etažnih vlasnika10/2006
RJEŠENjERješenje o razrješenju čl. NO ODKP Zavod za izgradnju grada10/2006
ODLUKAOdluka o usvajanju budžeta za 2007.godinu11/2006
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-4/07 Rekonstrukcija domova u Omarskoj, Rakelićima , Busnovima i planinarski dom na Kotlovači11/2006
ODLUKAOdluka o izvršenju Budžeta za 2007.g.11/2006
ODLUKAOdluka o zaduženju po garancija AD "Toplana" Prijedor11/2006
ODLUKAOdluka o nagradama i priznanjima11/2006
ODLUKAOdluka o osnivanju Agencija PREDA11/2006
ODLUKAOdluka o raspisivanju konkursa za UO i Direktora Agencije PREDA11/2006
ODLUKAOdl. o imenovanju komisije za izbor organa u JP i ustanovama čiji je osnivač opština Prijedor11/2006
ODLUKAOdl.o raspisivanju javnog konkursa UO Gradska apoteka Prijedor11/2006
ODLUKAOdluka o pl.parcelacije Kragulj Petra11/2006
ODLUKAOdl.o pl.parcelacije Kos Zorana i Čavić Miloša11/2006
ODLUKAOdl.o pl.parcelacija KUD "Osman Džafić"11/2006
ODLUKAOdl.o pl.parcelacija Vučenović Branko11/2006
ZAKLjUČAKZaključak Broj:01-022-132/06 Skupština opštine Prijedor prihvata mišljenje i sugestije Ombudsmana republike Srpske11/2006
ODLUKAOdluka o izmjeni Odl.o visini naknade troškova odbornika i čl.stanih radnih tijela11/2006
ODLUKAOdluka o usvajanju rebalansa budžeta za 2996.g.12/2006
ODLUKAOdl.o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta za 2006.g.12/2006
ODLUKAOdl. o zaduženju po garanciji za eksproprijaciju nekretnina12/2006
ODLUKAOdluka o zaduženju po garancija za eksproprijaciju nekretnina12/2006
ODLUKAOdluka o izmj.odl.ODP za prikazivanje filmova12/2006
ODLUKAOdluka o izmj.odl. o osnivanju JP SD Mladost12/2006
ODLUKAOdluka o izmj.odl.i usklađ.odl.OJDP "Zavoda za izgradnju grada"12/2006
ODLUKAOdl.o stav.van snage odluke NO u JP Centar za prikazivanje filmova12/2006
ODLUKAOdluka o stav.va.n snage Odl.NO JP Sportska dvorana "Mladost"12/2006
ODLUKAOdluka o stav.van snage Odl.NO u JP Zavod za izgradnju grada12/2006
ODLUKAOdl.o im.skupšt.JP Centar za prikazivanje filmova Prijedor12/2006
ODLUKAOdl.o imenovskupšt.JP SD "Mladost" Prijedor12/2006
ODLUKAOdl.o imenov.skupšt.JP "Zavoda za izgradnju grada p.o.Prijedor12/2006
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Suljanović Seada12/2006
OSTALOProgram rada Skupštine opštine Prijedor01/2005
OSTALOProgram rada Skupštine opštine Prijedor 200501/2005
ODLUKAOdluka o timu za obrazovanje porodične medicine u opštini Prijedor01/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova školskih odbora01/2005
ODLUKAOdluka o zaduženju opštine Prijedor za izdavanje garancije za reprogram duga Centra za socijalni rad01/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju načelnika opštinske uprave01/2005
RJEŠENjERješenje o izboru zamjenika načelnika Babić Ljiljane01/2005
RJEŠENjERješenje o izboru Potpredsjednika Skupštine opštine Tubin Dušana01/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju stalnih radnih tjela u SO Prijedor01/2005
RJEŠENjERješenje o utvrđivanju liste stručnjaka za članove u komisiju za sprovođenje postupka prijema službenika01/2005
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti - Intereks01/2005
OSTALOIsoravja u Odluci o budžetu opštine Prijedor za 2005.godinu01/2005
ODLUKAOdluka o stalnoj mjesečnoj naknadi OIK Prijedor01/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Knežević Đorđa Zdravku iz Ljubije02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Macura Dušana Luke iz Prijedora02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Zolak Vida Jadranka iz Prijedora02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Mandić Svete Goranu iz Prijedora02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Kovačević Ostoje Borislavu iz Prijedora02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE PP PGUTP "Drinić-Eksport-Import" Prijedor02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Radulović Radi, nastanjenom u Austriji02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Janjoš Gavrila Vojislava iz Prijedora02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Mrkalj Predraga i Sadiković Milene rođ. Mrkalj02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Islamović Rasima Ibrahimu02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE DAVIDOVIĆ Branka MIRKA iz Prijedora02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE DELALIĆ Šefika ŠEFKIJA iz Prijedora02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE DURMIŠEVIĆ TOFIKU iz Ključa02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE KESIĆ VLADE iz Prijedora02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE KLIPIĆ Ahmeta EJUBA iz Prijedora02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE MEDIĆ Derviša SAKIBU02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Kesar Nevenki kćeri Steve iz Prijedora02/2005
ODLUKAOdluka o Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2005.godinu02/2005
ODLUKAOdluka o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara SO02/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju odbornika Babić Ljiljane02/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka za prijem službenika u opšt.admin.službu02/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za odabir korisnika pomoći rekonstrukcije za projekat ASB02/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-401-1/05 Izvještaj komisije o izvršenoj kontroli Budžeta opštine
Prijedor za 2004. godinu
02/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-023-1/05 Godišnjim izvještajem o
radu Opštinske administrativne službe za 2004
02/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-34-19/05 Program održavanja lokalnih puteva, nekategorisanih javnih puteva i ulica02/2005
ODLUKAOdluka o dopuni Poslovnika Skupštine opštine Prijedor03/2005
ODLUKAOdluka o zadruženju Opštine radi realizacije projekta u oblasti komunalne infrastrukture na području opštine Prijedor03/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije broj 02-174/0403/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije broj 02-279/0403/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju Kadić Izeta03/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju Gorana Zmijanjca03/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju Vuković Radenka03/2005
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta statuta opštine Prijedor03/2005
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju dopune Ugovora Više poslovne škole03/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-29/05 izvještaj o radu ODP za prikazivanje filmova Prijedor za 200404/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-34/05 izvještaj o radu Centra za socijalni rad Prijedor za 200404/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-31/05 izvještaj o radu Muzeja Kozare Prijedor za 200404/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-26/05 izvještaj o radu ODKP "Gradska tržnica" Prijedor za 200404/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-27/05 izvještaj o radu AD "Toplana" Prijedor za 2004.04/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-28/05 izvještaj o radu JP Sportska dvorana "Mladost" Prijedor04/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-24/05 izvještaj o radu ODKP "Vodovod" Prijedor za 2004.04/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-25/05 izvještaj o radu ODKP Komunalne usluge" Prijedor za 200404/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-67/05 Obavezuje se izvršna vlast, odnosno Odjeljenje za privredu i društvene04/2005
ZAKLjUČAKZaključak komisije za sprovođenje postupka za prijem službenika04/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-37/05 izvještaj o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor04/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-35/05 izvještaj o radu Doma zdravlja Prijedor za 2004.godinu04/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-33/05 izvještaj o radu Galerije 96 Prijedor za 2004.godinu04/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-36/05 izvještaj o radu Gradske apoteke "Kozara" Prijedor za 200404/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-32/05 izvještaj o radu Pozorišta "Prijedor" Prijedor za 200404/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-30/05 izvještaj o radu Narodne biblioteke "Ćirilo i Metodije" Prijedor04/2005
ODLUKAOdluka o određivanju radnog vremena i izvođenja muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštine Prijedor04/2005
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odborniak Bursać Saše04/2005
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta odluke o građ. zemljištu04/2005
OSTALOStatut opštine Prijedor05/2005
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava za opštinu Vlasenica05/2005
ODLUKAOdluka za odobrenje sredstava za opštinu Oštra Luka05/2005
ODLUKAOdluka o usvajanju radne verzije programa sanitarne zaštite vode "Tukovi-Mataruško polje"05/2005
ODLUKAOdluka o usvajanju radne verzije programa sanitarne zaštite vode "Prijedorčanka"05/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu Mirzada Islamovića05/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Boro Vojvodić05/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Komljenović Mirjane05/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove Tadić Drago05/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu Mišo Rodić05/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije Malbašić Biljane05/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju sekretara Skupštine opštine Željka Škondrića05/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu Islamović Mirzada05/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Daljević Radane05/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Komljenović Mirjane05/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove Vukadinović Radan05/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu Mišo Rodić05/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Đukanović Milenka05/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. sekretara SO Škondrić Željko05/2005
RJEŠENjERješenje o prestanku odborničkog mandata odbornika SNSD -Milorad Dodik, Tadić Drage05/2005
RJEŠENjERješenje o prestanku odborničkog mandata odbornika DNS Malbašić Biljane05/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-401-3/05 Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Prijedor05/2005
ODLUKAOdl. o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora i UiNO Gradska apoteka Prijedor06/2005
ODLUKAOdluku o objavljivanju oglasa za izbor direktora i članova upravnih i nadzornih odbora u preduzećima čiji je osnivač SO Prijedor06/2005
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor06/2005
ZAKLjUČAKZaključak o davanju u zakup poslovne prostorije TO06/2005
ODLUKAOdluku o planu parcelacije za područje prigradskog naselja Orlovci-Janjića pumpa06/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-32-3/05 Usvaja se Projekat o osnivanju Turističke organizacije opštine Prijedor06/2005
ODLUKAOdluka o planu parcelacije za područje gradskih naselja Nova Orlovača, Vrbice, Topolik i Celpak06/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-374-29/05 Izuzima se poslovni prostor koji se nalazi u ulici A. J. Raškovića br. 16 u
Prijedoru u površini od 116,32 m 2 i daje se u zakup za potrebe čitaonice
06/2005
ODLUKAOdluku o planu parcelacije za područje prigradskog naselja Glavice06/2005
RJEŠENjERješenje GVOZDEN ŽELjKA iz Prijedora06/2005
ODLUKAOdluka o načinu organizovanja i privremenog sufinansiranja IPC Kozarski vjesnik06/2005
ODLUKAOdluku o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Prijedor06/2005
ODLUKAOdluku o osnivanju Turističke organizacije opštine Prijedor06/2005
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Sovilj Mirka06/2005
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Reljić Vlade06/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za pripremu registracije Turističke organizacije opštine Prijedor06/2005
RJEŠENjERJEŠE NjE o urbanističkoj saglasnosti
broj 06-364-442/04. od 07.03.2005
06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o urbanističkoj saglasnosti
Odjeljenja za prostorno uređenje br. 06-364-142/04 od 22.06.2004
06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE KULAŠIĆ NUSRETA iz Prijedora06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Kovačević Veljka Rade iz Prijedora06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE NIKOLIĆ Balde GROZDANE iz Priejdora06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE ŠILjAK Riste PANTELIJI iz Prijedora06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE KURTOVIĆ Hakije
AZIZA
06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Telekoma srpske, Telekomunikacije RS, AD Banja Luka06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE JOKIĆ NIKE MIRKA iz Prijedora06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE HRNIĆ SULEJMANA iz Prijedora06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Ž.R.S. Doboj, Željeznički čvor Prijedor06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Broj: 01-475-47/05.Ilasmske vjerske zajednice BiH "Medžlis" Islamske vjerske zajdnice Prijedor06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Broj:01-475-49/05 Islamske vjerske zajednice BiH Medžlis vjerske zajednice Prijedor06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Broj:01-475-51/05.Islamske vjerske zajednice BiH, Medžlisa Islamske vjerske zajednice Prijedor06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE VILA RANKO iz Prijedora06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE VUKOVIĆ NIHADA iz Prijedora06/2005
ODLUKAOdluka o građevinskom zemljištu06/2005
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta opštine Prijedor za 2005.godinu06/2005
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora U i N odbora JU "Galerija 9606/2005
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa U i NO Vrtić06/2005
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa U i NO pozorište Prijedor06/2005
ODLUKAOdl. o raspisivanju javnog konkursa U i NO Muzej Kozara06/2005
ODLUKAOdl. o raspisivanju konkursa U i NO Dom zdravlja06/2005
ODLUKAOdl. o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora U i NO ustanove Centra za socijalni rad06/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-36/0507/2005
ODLUKAOdluka o usvajanju analize rubnog područja naselja Pećani između blokova Dž i B Pećani istok07/2005
ODLUKAOdluka o objavljivanju oglasa za izbor direktora i čl. U i NO Turistička organizacija07/2005
ODLUKAOdluka o usvajanju programa rekonstrukcije lokalnih puteva07/2005
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje rente grad.građ.zemlj. u društv.svojini07/2005
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju radnog vremena i izvođenja muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima07/2005
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Urb.projekta za dio naselja Urije Centar - UP Tešinić07/2005
ODLUKAOdluka o imjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta za 2005.g.07/2005
RJEŠENjERješenje o imenov.Kom.za provođ.konkursa za dodjelu zemlj.u društv.svojini radi građenja07/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-28/0407/2005
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti07/2005
RJEŠENjEJEŠENjE ZZ «Prijedor» za izmjenu pravosnažnog Rješenja SO Prijedor07/2005
RJEŠENjE RJEŠENjE Broj:01-475-61 /05.Islamske vjerske zajednice BiH, Medžlis Islamske vjerske zajednice Prijedor07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE BULIĆ MILORADA iz Prijedora07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Grahovac Novaka Neđe iz Prijedora07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Habibović Smaila Seada iz Prijedora07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Stojnić Milomira iz Prijedora07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE STUPAR Ljube RAJKA iz Prijedora07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Ribić Jevte, Grublješić Milutina, Zgonjanin Milutina07/2005
POSLOVNIKPoslovnik SO Prijedor08/2005
ODLUKAOdluka o izdavanju garancije AD "Toplana" Prijedor08/2005
ODLUKAOdluka broj 01-111-146/05 Ovlašćuje se načelnik Opštine, da za budžetske korisnike Opštine, može unaprijed izvršiti uplatu sredstava za grijanje za sezonu 2005/200608/2005
RJEŠENjERješenje o imenovnju Savjeta za izradu urganističkog projekta za dio naselja Urije - Tešinić08/2005
RJEŠENjERješenje o imenov.kom. za sprovođenje postupka utvrđivanja grba opštine, praznika i promjene naziva pojedinih ulica08/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izradu Odluke o uslovima i načinu izgradnje objekat privremenog karaktera08/2005
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-75/05 o izvršenju budžeta opštine Prijedor za period januar-juni 200508/2005
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-40-16/05 o uslovima i načinu proizvodnje i isporuke toplotne energije08/2005
ODLUKAOdluka o uslovima držanja i gajenja pčela09/2005
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta ulice Vuka Karadžića09/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-107/0509/2005
ODLUKAOdluka o razrješenju Opštinske izborne komisije Prijedor09/2005
ODLUKAOdluku o imenovanju Opštinske izborne komisije Prijedor09/2005
RJEŠENjERješenja o razrješenju čl. U i NO ustanovama i pred. na području opštine Prijedor09/2005
RJEŠENjERješenje o imenov.čl. U i NO u javnim ustanovama i preduzećima na području opštine Prijedor09/2005
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-34-127/05 Daje se prioritet u rekonstrukciji lokalnih puteva, nekategorisanih javnih puteva i ulica u naseljima opštine Prijedor09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Odjeljenja za prostorno uređenje broj 06-364-53/04. od 25.05.2005.09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Ilić Bože i Ilić Bebe rođ. Knežević iz Prijedora,09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Adamović (Miće) Novaku iz Prijedora09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE "Intergob" d. o. o. Prijedor09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE LONČAR Dominika VELjKA iz Posušja09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE BROJ 01-475-77/05 Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika Prijedor,09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE BROJ 01-475-76/05 Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika Prijedor09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Knežević Dušana Slavice iz Prijedora09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE BROJ 01-475-84/05 Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika Prijedor,09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Lazarević Ranka sina Dušana iz Prijedora09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE BROJ 01-475-85/05 Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište zamjenika Prijedor,09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Rosić Vukašina Dajani iz Prijedora09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Stanivuković Maksa Branki iz Banja Luke09/2005
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Vukovojac Tanasija Danice rođ. Tepavčević iz Prijedora09/2005
PROPISRJEŠENjE Beširević Seada iz Sanskog Mosta09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Dauti Serveta Alibajrama iz Tetova09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Ferhatović Saida iz Prijedora09/2005
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Alajbegović Seada, Alajbegović Mesuda i Alajbegovin Nihada svi iz Prijedora09/2005
ODLUKAOdluka o prihvatanju kofinansiranja rekonstrkcije i izgradnje ambulanti porodične medicine10/2005
ODLUKAOdluka o zaduženju po garanciji za AD "Komunalne usluge" Prijedor10/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br.02-141/0510/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-16/0510/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-236/0510/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za izradu Urbanističkog projekta ulice Vuka Karadžića10/2005
RJEŠENjERješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela skupštine opštine Prijedor br. 01-111-13/0510/2005
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o određivanju odbornika za sudjelovanje pri zaključivanju braka br.01-111-111/0510/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora "Galerija 96" Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora kulturne ustanove "Galerija 96"10/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. direktora predškolske ustanove Dječijeg vrtića "Radost"10/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora predškolske ustanove vrtića "Radost"10/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora ODP za prikazivanje filmova Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora ODP za prikazivanje filmova Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora "Gradska tržnica Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora "Gradska tržnica" Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JODP "Zavod za izgradnju gradai opštine"Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JODP "Zavoda za izgradnju grada i opštine"Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora JPSD "Mladost"Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JPSD "Mladost"Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o razrješenju starješine Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju starješine Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor10/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Prijedor10/2005
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-13/05 Nacrt odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava
Udruženjima građana
10/2005
ODLUKAOdluka o dopunskim pravima ratnih vojnih invalida,porodica poginulih i umrlih boraca10/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije broj:02-215/0510/2005
ODLUKAOdluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine Prijedor za 2005.g.11/2005
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2005.godinu11/2005
ODLUKAOdluka o utvrđivanju dana opštine Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o utvrđivanju Slave opštine Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o utvrđivanju Grba opštine Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o izmjenama Odluke o imenima ulica i trgova11/2005
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o visini naknade troškova odbornika i čl. stalnih radnih tijela SO-e11/2005
ODLUKAOdluka o utvrđivanju visine plata funkcionera opštine Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora socijalne ustanove "Centar za socijalni rad"Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora ZU "Dom zdravlja"Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora muzejske ustanove "Muzej Kozare"Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora ZU "Gradska apoteka"Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o osnivanju JIP "Kozarski vjesnik"Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o imenovanju Skupštine J.I.P: "Kozarski vjesnik "Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br.02-264/0511/2005
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije br. 02-06/0511/2005
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-94/05 Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama11/2005
ZAKLjUČAKZaključak o isplati odborničkih naknada11/2005
ZAKLjUČAKZaključak o ispravci greške11/2005
RJEŠENjERješenje Broj: 01-475-99/05. Abramović Nedeljku i Abramović Dreni11/2005
RJEŠENjERJEŠENjE GALIĆ Tome ZORANU iz Ljeskara11/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o urbanističkoj saglasnosti br.
06-364-398/04 od 17.08.2005
11/2005
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Kapetanović Derviša Fuada iz Prijedora11/2005
RJEŠENjERJEŠENjE KERIĆ Ibrahima VEJSILU11/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o urbanističkoj saglasnosti br.
06-364-256/99 od 23.06.2005..
11/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Muheljić Ibrahima Mirsadu11/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Zahić Safeta Fadilu iz Sanskog Mosta11/2005
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Veselinović Laze Rajka iz Prijedora11/2005
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Islamčević Šefike iz Prijedora11/2005
ODLUKAOdluka o planu mreže ambulanti porodične medicine na području opštine Prijedor12/2005
ZAKLjUČAKZaključak o dodjeli na korištenje poslovne prostorije JZU Dom zdravlja Prijedor za potrebe Centra za mentalno zdravlje12/2005
ODLUKAOdluka o utvrđivanju rezervisane površine zone vodozahvata12/2005
RJEŠENjERješenje DD «Razvitak» Eksport-import Kozarac iz Kozarca12/2005
ODLUKAOdluka o izvršenju Budžeta za 2005.g.12/2005
ODLUKAOdluka o usvajanju Budžeta opštine Prijedor za 2006.g.12/2005
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvatanju kofinansiranja rekonstrukcije i izgradnje ambulanti porodične medicine12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Crnić Milutina Božidara iz Prijedora12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Đurić Đure Zdravka12/2005
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK KAPETANOVIĆ FUADA iz Prijedora12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Odjeljenja za prostorno uređenje br. 06-364-76/02 od 10.11.200512/2005
RJEŠENjERJEŠENjE LATINOVIĆ Đorđa RAJKA iz Prijedora12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE MIKIĆ ĐURE iz Prijedora i LAJŠIĆ JELE rođ. MIKIĆ iz Banja Luke12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE ŠEJIĆ Stipe JADRANKU iz Prijedora12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE VUJKOVIĆ Goluba STANKU iz Prijedora12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE ZENKIĆ Eniza NIJAZA iz Prijedora12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Hrnčić Seada iz prijedora12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE KERIĆ ZEKERIJAHU sa prebivalištem u Švedskoj12/2005
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Mirković Bore i dr. iz Prijedora12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE Kararić Suada iz Prijedora12/2005
RJEŠENjERJEŠENjE HROMALIĆ Rašida ULFETE iz Švedske12/2005
OSTALOProgram rada Skupštine opštine Prijedor za 2004.godinu.01/2004
ODLUKAOdluka o donošenju plana parcelacije01/2004
ODLUKAOdluka o Planu zaštite od požara Opštine Prijedor01/2004
ODLUKAOdluka o statusu bespravno izgrađenih građevina.01/2004
ODLUKAOdluka o kućnom redu u stambenim zgradama.01/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima za prekopavanje javnih površina na području opštine Prijedor01/2004
ODLUKAOdluku o seoskim javnim objektima za snabdjevanje vodom za piće01/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama01/2004
RJEŠENjERješenje broj: 01-475-7/03 zahtjev Republičkog javnog pravobranilaštva Sjedište zamjenika Prijeodr01/2004
ODLUKAOdluka o poništavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine Prijedor ("Sl.glasnik opštine Prijedor",br.7/03).02/2004
ODLUKAOdluka o usvajanju Budžeta opštine Prijedor za 2004.g02/2004
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2004.godinu02/2004
ODLUKAOdluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Prijedor za 2003.godinu02/2004
ODLUKAOdluku o dopuni Poslovnika Skupštine opštine Prijedo02/2004
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Skupštine opštine.02/2004
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine.02/2004
RJEŠENjERješenje o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine Prijedor02/2004
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika SO Prijedor02/2004
RJEŠENjERješenje o izboru potpredsjednika SO Prijedor02/2004
RJEŠENjERješenje o izboru sekretara SO Prijedor.02/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju radnog vremenaugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Prijedor.03/2004
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o visini naknade troškova odbornika i članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Prijedor03/2004
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o Budžetu opštinePrijedo2003.godinu.03/2004
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Načelnika opštine.03/2004
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Plana rada OIK za 2004.godinu.03/2004
ZAKLjUČAKZaključak o zaduženju rukovodstva Toplane Prijedor sa prijedlogom mjera .03/2004
RJEŠENjERJEŠENjE MUŠIĆ Huseina EDHEMA iz Prijedora04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o pogrebnoj djelatnosti04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Srednje i osnovne muzičke škole iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Hasanbegović Almaza sina Ibrahima iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE PAIĆ PERSE iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE REŠIĆ MUNEVERE iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Ribić Jevte, Grublješić Milutina, Zgonjanin Milutina, Sanader Dušana i Kovačević Slobodana04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Tambić Čede iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Vujičić Rajka i Jakić Zorice rođ. vujičić iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Zenkić Eniza Omera iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Skupštine opštine Prijedor br. 01-475-1633/03 od 09.12.200304/2004
RJEŠENjERJEŠENjE CRNOMARKOVIĆ Sime PETRA iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Gradsko građevinsko zemljište u naselju Tukovi04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE HAŽBIĆ Medana GORANA,04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Izetagić Muhameda Mustafe iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Janjoš Gavrila Vojislava iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE KADIRIĆ Dauta RAJFE iz S. Mosta04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE KRNETA ZORANA sina RAJKA iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE TEJIĆ Rajka ŽARKA iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Telekoma srpske, Telekomunikacije RS, AD BL, RJ Regionalni telekom Prijedor,04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE VOJVODIĆ Branka BORE04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE TOMIĆ Gojka LjEPOSAVE iz Prijedora04/2004
ZAKLjUČAKZAKLjUČLjK KNEŽEVIĆ Dušana SLAVICE iz Prijedora04/2004
ODLUKAOdrluka o držanju domaćih životinja.04/2004
ODLUKAOdluka o pijacama i pijačnom redu04/2004
ODLUKAOdlluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanja organa u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Prijedor04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju i zaštiti zelenih i rekreacionih površina04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o pijačnom redu04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji04/2004
ODLUKAOdluka o zaduženju opštine Prijedor po Projektu vodosnabdjevanja Opštine Prijedor.04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o isticanju naziva firmi i postavljanju reklamnih tabli-panoa i drugih natpisa i transparenata na području opštine Prijedor04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima za prekopavanje javnih površina na području opštine Prijedor04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksam04/2004
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama04/2004
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-40-740/04 od 03.08.2004.g. Program korištenja sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE o razrješenju direktora "Pozorišta Prijedor" u Prijedoru04/2004
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-370-409/04 Nacrt programa asvaltiranja lokalnih puteva04/2004
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-339-14/04 informacija o nastalim štetama od elementarnih nepogoda na području opštine Prijedor04/2004
ZAKLjUČAKZaključak br.01-633-4/04 Deklaracija "Dani na Sani" 2001.godine04/2004
RJEŠENjERješenje br. 01-111-53/04 o prestanku i verifikaciji mandata odbornika I Prestaje mandat odborniku SP RS PAVKOVIĆ SPOMENKI i Verifikuje se mandat odborniku SP RS BABIĆ BRANKU iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERješenje br. 01-111-54/04 o prestanku i verifikaciji mandata odbornika I Prestaje mandat odbornika SDS STIJEPIĆ RADENKU i Verifikuje se mandat odborniku SDS RAUŠ MILORADU04/2004
RJEŠENjERješenje br. 01.111-50/04 o razrješenju direktora predškolske ustanove DV "Radost" u Prijedoru04/2004
RJEŠENjERješenje br. 01-111-51/04 o imenovanju V.D: direktora predškolske ustanove DV "Radost" u Prijedoru04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Rašić Đure iz Prijedora04/2004
RJEŠENjERJEŠENjE Janjić Miroslavu iz Novog Grada04/2004
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika.05/2004
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika skupštine opštine Prijedor.05/2004
RJEŠENjERješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanje SO Prijedor05/2004
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. Sekretara SO Prijedor05/2004
RJEŠENjERješenje o razrješenju Zamjenika načelnika opštine Prijedor05/2004
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Skupštine opštine SO05/2004
RJEŠENjERješenje o razrješenju potpredsjednika SO Prijedor.05/2004
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara SO Prijedor05/2004
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornika.05/2004
OSTALOPrijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju budžeta opštine Prijedor 2004.godinu06/2004
OSTALOPrijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršnju budžeta opštine Prijedor za 2004.g06/2004
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta rebalansa budžeta za 2004.godinu06/2004
OSTALOPrijedlog odluke o Regulacionom planu servisno uslužne i radne zone uz magistralni put Prijedor-Banja Luka i radne i stambene zone "Svale"06/2004
OSTALOPrijedlog Rješenja o određivanju odbornika za sudjelovanje pri zaključivanju braka.06/2004
OSTALOPrijedlog odluke o prihvatanju Projekta širenja zdravstva po modelu porodične medicine na području opštine Prijedor.06/2004
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za preuzimanje neperspektivnih lokacija.06/2004
ODLUKAOdluka o usvajanju Budžeta opštine Prijedor za 2005.godinu.07/2004
ODLUKAOdluka o izvršenju Budžeta opštine Prijedor za 2005.godinu07/2004
PROGRAMProgram rada Skupštine opštine Prijedor za 2003.godinu01/2003
ODLUKAOdluka o lokalnim putevima,nekategorisanim javnim putevima i ulicama u naseljima02/2003
ODLUKAOdluka o pripajanju ODP “Poljoprivreda stanica”, Opštini Prijedor02/2003
ODLUKAOdluka o zaduženju Opštine02/2003
ZAKLjUČAKZaključak o obavezi da Odjeljenje za privredu i dr.dj. dostavi Informaciju SO-e02/2003
ZAKLjUČAKZaključak o obavezi predlaganja Odluke o zaduženju Opštine Prijedor02/2003
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta odluke o obrazovanju, organizaciji, poslovima i načinu finansiranja mjesnih zajednica02/2003
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata02/2003
ZAKLjUČAKZaključak o problemima povratnika u Sanski Most vezanoh za povrat imovine02/2003
ZAKLjUČAKZaključak po Informaciji SJB Prijedor u vezi ponašanja SFORA u opštini Prijedor02/2003
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvješaja Načelnika opštine i opštinske uprave za 2002. godinu02/2003
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o radu Suda za prekršaje02/2003
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika Fikić Enesa02/2003
RJEŠENjERješenja iz imovinsko – pravne oblasti od 6.3.2003.g.02/2003
ZAKLjUČAKZaključak na Nacrt odluke o formiranju,organizaciji, poslovima i načinu finansiranja MZ na području opštine Prijedor03/2003
ZAKLjUČAKZaključak o Nacrtu odluke o seoskim javnim objektima za snabdjevanje vodom za piće03/2003
ZAKLjUČAKZaključak Nacrta odluke o pijacama i pijačnom redu03/2003
ZAKLjUČAKZaključak o Programu uređenja gradskog građ.zemljišta.03/2003
ZAKLjUČAKZaključak o planu proljetne sjetve03/2003
ZAKLjUČAKZaključak o poslovanju JP SD “Mladost” Prijedor03/2003
ZAKLjUČAKZaključak o poslovanju ODKP “Komunalne usluge”03/2003
ZAKLjUČAKZaključak o poslovanju Zavoda za izgradnju grada i opštine Prijedor03/2003
ZAKLjUČAKZaključak o poslovanju JKP “Centralna toplana”03/2003
ZAKLjUČAKZaključak broj: 01-018-8/03 RGU PJ Prijedor03/2003
ODLUKAOdluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Prijedor03/2003
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu03/2003
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju i zaštiti zelenih i rekreacionih površina03/2003
ODLUKAOdluka o vodovodu i kanalizaciji03/2003
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Regulacionog plana RŽR “Ljubija” – Centralna rudišta03/2003
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Skupštine opštine03/2003
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za planiranje opštinskog razvoja03/2003
RJEŠENjERješenja iz imovinsko-pravne oblasti03/2003
ODLUKAOdluka o neusvajanju Prijedloga odluke o prazniku opštine03/2003
ODLUKAOdluka o simbolu opštine Prijedor03/2003
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja Budžeta opštine za period januar-decembar 2002.g03/2003
ODLUKAOdluka o formiranju, organizaciji, poslovima i načinu finansiranja mjesnih zajednica na području opštine Prijedor04/2003
ODLUKAOdluka o prodaji poslovnih prostora04/2003
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana Upravnog odbora u Centru za prikazivanje filmova04/2003
RJEŠENjERješenje o imenovanju člana UO u Centar za prikazivanje filmova Prijedor04/2003
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana U.O. Centra za socijalni rad Prijedor04/2003
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana U.O. u Pozorište Prijedor04/2003
RJEŠENjERješenje o imenovanju člana U.O. u Pozorište Prijedor04/2003
ZAKLjUČAKZaključak o poslovanju Centra za socijalni rad Prijedor04/2003
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta odluke o kućnom redu u stambenim zgradama04/2003
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti.04/2003
ODLUKAOdluka o visini učešća građana u troškovima određenih usluga socijalnog rada05/2003
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama odluke o opštinskim administrativnim taksama05/2003
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika Skupštine opštine Prijedor05/2003
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora “Pozorišta Prijedor” Prijedor05/2003
RJEŠENjERješenje o utvrđenju da je SO nosilac prava građ.neizgrađ.zemlj05/2003
ZAKLjUČAKZaključak, br. 01-40-443/03 Skupština opštine Prijedor prihvata inicijativu Tenis kluba “Dr. Mladen
Stojanović"
05/2003
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-40-617/03 Skupština prihvata višak radova od 51.600,00 KM za realizaciju Projekta
koji je odobren i već realizovan sa stavke 133
05/2003
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-40-4/03 Ne usvaja se Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prijedor za period 1.1.-
30.06.2003.godine
05/2003
ZAKLjUČAKZaključak br.01-02-41/03 usvaja se Nacrt odluke o statusu bespravno izgrađenih građevina05/2003
ZAKLjUČAKZaključak br.01-02-42/03 Obavezuje se Opštinska inspekcija da tromjesečno podnosi izvještaj o svom
radu Skupštini opštine
05/2003
ZAKLjUČAKZaključak br. 01-022-44/03 Ne usvaja se izvještaj o radu
Opštinskih kontrolnih organa za
period 1.1.-30.06.2003
05/2003
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Prijedor za 2003.godinu sa Bilansom06/2003
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja Budžeta za period 1.1.-30.9.200306/2003
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK: Broj: 01-475-1634/03 KRAGULj Svete NEBOJŠE06/2003
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Broj: 01-475-1647/03
ŽRS. A.D. Doboj Željeznički čvor Prijedor
06/2003
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Broj: 01-475-1635/03 GP "Mrakovica" AD Prijedor06/2003
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Broj: 01-475-1648/03 o obustavljanju postupka kod Republičke geodetske uprave PJ Prijedor06/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj: 01-475-1643/03 obustavlja se parcelacija ustanovljena rješenjem o urbanističkoj
saglasnosti br. 06-364-522/01 od 4.4.03
06/2003
RJEŠENjEBroj:01-475-1636/03 usvaja se parcelacija ustanovljena rješenjem o urbanističkoj saglasnosti br. 06-364-435/01 od 06.11.0106/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj:01-475-1637/03 usvaja se parcelacija ustanovljena rješenjem o urbanističkoj
saglasnosti br. 06-364-111/03 od 2.4.03
06/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj:01-475-1638/03 usvaja se parcelacija ustanovljenja rješenjem o urbanističkoj
saglasnosti br.06-364-479/01 od 10.02.2003
06/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj: 01-475-1639/03 usvaja se parcelacija ustanovljenja rješenjem o urbanističkoj
saglasnosti br.06-364-173/02 od 18.04.03
06/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj:01-475-1642/03 ROKVIĆ DESE i MARIĆ NADE06/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj:01-475-1630/03 AMD «Prijedor»06/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj: 01-475-1631/03 PARATUŠIĆ DžEVADU06/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj: 01-475-1629/03 Odjeljenja za prostorno
uređenje br. 06-364-293/00 od 07.06.2002
06/2003
RJEŠENjERJEŠENjAE Broj: 01-475-1632/03 Rješenjem o urbanističkoj saglasnosti br. 06-364-310/03 od 15.05.200306/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj:01-475-1633/03 BEGANOVIĆ Envera EMIRA06/2003
RJEŠENjERJEŠENjE Broj:01-475-1640/03 KOSTIĆ KAJTUZ LjUBICE06/2003
ODLUKAOdluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Prijedor za period januar-decembr 2007.godine07/2003
ODLUKAOdluka o usvajanju Budžeta za 2004.godinu07/2003
ODLUKAOdluka o izvršenju budžeta opštine Prijedor za 2004.godinu.07/2003
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Prijedor za 2003.godinu07/2003
ODLUKAOdluka o dopuni Poslovnika Skupštine opštine Prijedor07/2003
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama..07/2003
ODLUKAOdluka o držanju domaćih životinja.07/2003
ODLUKAOdluka o pijacama i pijačnom redu07/2003
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji07/2003
ODLUKAOdluka o procjeni štete na poljoprivrednim kulturama za 2003.god.07/2003
RJEŠENjERješenje o razrješenju Predsjednika SO-e.07/2003
RJEŠENjERješenje o razrješenju Sekretara SO-e07/2003
RJEŠENjERješenje o razrješenju Potpredsjednika SO-e07/2003
RJEŠENjERješenje o imenovanju Sekretara SO-e.07/2003
RJEŠENjERješenje o izboru Predsjednika SO-e.07/2003
ZAKLjUČAKZaključak o nastavku sa radom SO-e Prijedor07/2003
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Urbanisičkog projekata za dio gradskog bloka br 1901/2002
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-6/0201/2002
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-10/0201/2002
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-061-1/0201/2002
RJEŠENjERješenje o obrazovanju Savjeta za izradu Urbanističkog projekta za dio gradskog bloka br 1901/2002
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora DV "Radost" Prijedor01/2002
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Muzeja Kozara Prijedor01/2002
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora "Gradska apoteka" Prijedor01/2002
RJEŠENjERješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju članova NO OJDP "Zavoda za izgradnju grada i opštine Prijedor01/2002
RJEŠENjERješenje o verifikaciji i prestanku mandata odbornika01/2002
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika i planova Opštinske izborne komisije Prijedor01/2002
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti01/2002
PROGRAMProgram rada Skupštine opštine Prijedor za 2002.02/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju programa rada Načelnika opštine03/2002
ODLUKAOdlulka o komunalnim taksama i Tarifa komunalnih taksa03/2002
ODLUKAOdluka o komunalnom redu03/2002
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o pijačnom redu03/2002
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o isticanju naziva firme i postavljanje reklamnih tabli-panoa i dr.03/2002
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima za prekopavanje javnih površina na području opštine Prijedor03/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja TVJ Prijedor03/2002
ZAKLjUČAKZaključak o izvještaju o radu JKOP "Centralna toplana"03/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o vodosnabdjevanju03/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Plana proljetne sjetve03/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Nacrta Odluke o postavljanju objekata privremenog karaktera03/2002
ZAKLjUČAKZaključak o davanju saglasnosti JKP "Centralna toplana"03/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Informacije o smještaju Narodne biblioteke03/2002
ZAKLjUČAKZaključak o urgentnom uskladištenju lijekova čiji je rok upotrebe istekao03/2002
ZAKLjUČAKZaključak o prihvatanju inicijative o ponudi Akademskog slikara Radovana Kragulja03/2002
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora Centra za socijalni rad03/2002
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad03/2002
RJEŠENjERješenje o verifikaciji i prestanku mandata odbornika03/2002
ODLUKAOdluka o urbanističkom projektu za gradske blokova 1,2 i 7 u Centralnoj zoni Prijedor04/2002
ODLUKAOdluka o urbanističkom projektu za gradske blokove 9 10 u Centralnoj zoni Prijedor04/2002
ODLUKAOdluka o postavljanju i građenju objekata privremenog karaktera na području opštine Prijedor04/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta za 2001.g.04/2002
ZAKLjUČAKZaključak o izradi cjelovite informacije04/2002
ZAKLjUČAKZaključak o realizaciji sredstava za IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor04/2002
ZAKLjUČAKZaključak o obavezi direktora i Upravnih i Nadzornih odbora ODP "Proizvodnja šampinjona"Ljubija04/2002
ZAKLjUČAKZaključak u vezi Izvještaja o stanju u mjesnim zajednicama04/2002
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje oglasa i konkursa za građevinsko zemljište04/2002
RJEŠENjERješenje o izboru potpredsjednika SO Prijedor04/2002
RJEŠENjERješenje o izmjenama rješenja o izboru članova Mandatno imunitetske komisije04/2002
RJEŠENjERješenje o izmjenama Rješenja o izboru članova Savjeta za kulturu SO Prijedor04/2002
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za društveni položaj žene i ravnopravnost polova04/2002
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu zaštitu SO Prijedor04/2002
RJEŠENjERješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu odluka o simbolu i prazniku opštine Prijedor04/2002
RJEŠENjERješenje iz imovinsko-pravne oblasti04/2002
ODLUKAOdluka o odlaganju od izvšenja sudskih odlulka na teret sredstava budžeta05/2002
ODLUKAOdluka o prihvatanju zaduženja prema poslovnih bankama po projektu dogradnje sprata sa kosim krovom zgrade Opštine05/2002
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu05/2002
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi planova naselja za gradsko,prigradsko i seosko karaktera05/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva u 2001.g.05/2002
ZAKLjUČAKZaključak po Informaciji o mjestu i problemima mladih05/2002
RJEŠENjERješenje o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika i članova Oopštinske izborne komisje05/2002
RJEŠENjERješenje o obrazovanju Savjeta za izradu planova05/2002
ODLUKAOdluka o izradi izmjene Regulacionog plana RŽR Ljubija-centralna rudišta06/2002
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-44/0206/2002
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-45/0206/2002
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-18-1/0206/2002
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-40-424/0206/2002
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-66-2/0206/2002
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-475-79/0206/2002
RJEŠENjERješenje iz imovinsko-pravne oblasti06/2002
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora Doma zdrava u Prijedoru07/2002
ODLUKAOdluka o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite opštine Prijedor07/2002
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Muzeja Kozare u Prijedoru07/2002
ODLUKAOdluka o utvrđivanju ribarskog područja opštine Prijedor07/2002
ODLUKAOdluka o usvajanju dvogodišnjeg Plana razvoja socijalne zaštite u opštini Prijedor 200-200307/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju izvještaja Budžeta opštine Prjedor za period 1.1.-30.6.2002.07/2002
ISPRAVKAIspravka07/2002
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Poslovnika SO Prijedor08/2002
ODLUKAOdluka o regulacionom planu za dio naselja Urije Č.Polje I faza R.P. naselja Rasacnika i Aerodrom III08/2002
ODLUKAOdluka o Urbanističkom projektu za dio gradskog bloka br. 19 UP-7 u Centralnoj zoni Prijedor08/2002
ODLUKAOdluka o formiranju Komisije za izradu o racionalizaciji i funkcionalnosti MZ na terenu Opštine08/2002
ODLUKAOdluka o organizovanju pozorišta Prijedor u JU Pozorište "Prijedor"08/2002
ODLUKAOdluka o taksi prevozu na području opštine Prijedor08/2002
ODLUKAOdluka o ne usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2002.g.08/2002
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izradu odluke o loklanim i nekategorisanim javnim putevima08/2002
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova komisije koja ima ovlaštenje da izvrši uvid u Izvještaj o stavke o izvršenju budžeta za 1.1.-30.9.2002.08/2002
ZAKLjUČAKZaključak o obavezi izvršavanja zaključaka za dostavljanje informacije o izvršavanju zaknjučaka sa 3 poslednje sjednice SO08/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.-30.9.2002.08/2002
ZAKLjUČAKZaključak o usvajanju Izvještaja Komisije o procjeni štete na poljoprivrednim kulturama08/2002
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2002.09/2002
ZAKLjUČAKZaključak Komisije za kontrolu budžeta za 9 mjeseci u određenim stavkama09/2002
ODLUKAOdluka o eksproprijaciji mineralnih sirovina na području opštine Prijedor10/2002
RJEŠENjERješenje o prestanku mandata odbornika10/2002
RJEŠENjERješenje za saglasnost Načelnika opštine za imenovanje Gorana Kunića za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje10/2002
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti10/2002
ODLUKAOdluka o budžetu opštine Prijedor za 2001.godinu01/2001
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-022-7/0102/2001
ODLUKAOdluka broj 01-022-8/0102/2001
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o određivanju odbornika za sudjelovanju pri zaključivanju braka02/2001
ISPRAVKAIspravka02/2001
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti02/2001
ODLUKAOdluka o utvrđivanju komunalne djelatnosti od posebnog društvenog interesa03/2001
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima,načinu i postupku pretvaranja stambenog prostora u državnoj svojini u poslovne prostorije03/2001
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama03/2001
ODLUKAOdluka o vodovodu i kanalizaciji03/2001
ODLUKAOdluka o regulacionom planu stambenog naselja "Stari voćnjak" u Prijedoru04/2001
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta za gradske blokove 9 i 1004/2001
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta za gradske blokove 1, 2 i 704/2001
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Urban.projekta za grad.blokove 15 i 2004/2001
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-013-7/0104/2001
ZAKLjUČAKZalključak broj 01-07-1/0104/2001
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-04-2/0104/2001
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-401-1/0104/2001
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-521-1/0104/2001
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti04/2001
ODLUKAOdluka o upravljanju seoskim javnim objektima za snabdjevanje vodom za piće05/2001
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. direktora OUTDP "Kozaraturist" Prijedor05/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju direktora OTDP "Kozaraturist" Prijedor05/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana UO ODP "DES" Prijedor05/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana UO MRP "Saničani" Prijedor05/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana UO OJKP "Zavod za izgradnju grada i opštine Prijedor"05/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana NO OJKP "Zavod za izgradnju grada i opštine Prijedor05/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana NO ODP "Poljoproizvod" Prijedor05/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana UO ODP "Kozaraturist" Prijedor05/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana UO ODP "Kozaralijek" Prijedor05/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju člana UO "Gradska apoteka" Prijedor05/2001
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o određivanju odbornika za sudjelovanje pri zaključivanju braka05/2001
ZAKLjUČAKZaključak brooj 01-475-739/0105/2001
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-013-7/0105/2001
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-475-732/0105/2001
ODLUKAOdluka o izmjenama i doopuni odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Prijedor06/2001
ODLUKAOdluka o obrazovanju Zajedničke službe mjesnih zajednica na području opštine Prijedor06/2001
ODLUKAOdluka o ne vršenju razreza poreza od poljoprivredne djelatnosti za 2001.godinu06/2001
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana za područja dijela naselja Urije i Čirkin Polja06/2001
ODLUKAOdluka o pristupanju izrade Regulacionog plana za servisno uslužbne radne zone uz magistralni put PD -L.Luka stambene zone "Svale"06/2001
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Kozarac-Centar06/2001
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Prijedor za 2001.06/2001
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti06/2001
RJEŠENjERješenje o verifikaciji i prestanku mandata odbornika07/2001
RJEŠENjERješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje07/2001
RJEŠENjERješenje o obrazovanju Savjeta za izradu urbanističkih projekata UP-1 UP-2, i UP-3 i imenovanju članova Savjeta07/2001
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 200107/2001
ODLUKAOdluka o građevinskom zemljištu08/2001
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u preduzećima od lokalnog interesa09/2001
RJEŠENjERješenje o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora u preduzećima od lokalnog interesa09/2001
POSLOVNIKPoslovnik Skupštine opštine Prijedor10/2001
ODLUKAOdluka o opštinskim administrativnim taksama10/2001
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi regulacionog plana "Stari grad"10/2001
RJEŠENjERješenje o verifikaciji i prestanku mandata odbornika10/2001
ZAKLjUČAKZaključak broj 01-013-16-1/0110/2001
ODLUKAOdluka o budžetu opštine Prijedor za 2002.godinu11/2001
RJEŠENjERješenje o izboru zamjenika Načelnika opštine Prijedor11/2001
OSTALOSmjernice Skupštine opštine Prijedor11/2001
RJEŠENjERješenje o davanju saglasnosti za razrješenje Načelnika Odjeljenja za finansije11/2001
RJEŠENjERješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Načelnika odjeljenja za finansije11/2001
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora JP SD "Mladost" Prijedor11/2001
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora OJDP Vodovod i kanalizacija Prijedor11/2001
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora OJDP "Komunalne usluge" Prijedor11/2001
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora OJDP "Gradska tržnica"11/2001
RJEŠENjERješenje o imenovanju direktora DP "Prikazivanje filmova"11/2001
RJEŠENjERješenje o imenovanju predsjednika i planova Komisije za analizu projekata 10/50011/2001
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti11/2001
ODLUKAOdluka o pristupanju izradi Regulacionog plana centralne gradske zone sa spomeničkim kompleksom Prijedor01/2000
ODLUKAOdlulka o visini godišnje naknade za lokalne i nekategorisane puteve01/2000
ODLUKAOdluka o uslovima, načinu i postupku sticanja prava na nadziđivanje postojećih stambenih zgrada01/2000
ODLUKAOdluka o određivanju naknade za preuzeto građevinsko zemljište u državnoj svojini01/2000
ODLUKAOdluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente01/2000
ODLUKAOdluka o organizovanju "Pozorišta Prijedor" u Prijedoru01/2000
RJEŠENjERješenje o davanju saglasnosti na Statut "Pozorište Prijedor" u Prijedoru01/2000
POSLOVNIKPoslovnik Skupštine opštine Prijedor02/2000
STATUTStatut opštine Prijedor02/2000
ODLUKAOdluka o Regulacionom oplanu Centralane zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom03/2000
ODLUKAOdluka o godišnjem obračunu Budžeta opštine Prijedor za 1999.godinu03/2000
ODLUKAOdluka o Budžetu Opštine Prijedor za 2000.godinu03/2000
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odlulke o organizaciji opštinske uprave03/2000
ODLUKAOdluka o usvajanju dvogodišnjeg plana razvoja socijalne zaštite u opštini Prijedor (2000/2001)03/2000
ODLUKAOdluka o verifikaciji Operativnog plana povratka imovine i stanarskog prava03/2000
RJEŠENjERješenje o izboru v.d. direktora ODP Prikazivanje filmova Prijedor03/2000
RJEŠENjERješenje o izboru direktora ODP "Elker" Ljubija03/2000
RJEŠENjERješenje o izboru direktora JP "Centralna toplana" Prijedor03/2000
RJEŠENjERješenje o izboru direktora DP "Tomeks" Prijedor03/2000
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti03/2000
RJEŠENjERješenje o izboru načelnika Opštine Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru predsjednika Skupštine opštine Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o verifikaciji mandata odbornika SO04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru zamjenika načelnika opštine Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru potpredsjednika SO PRijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o imenovanju sekretara SO04/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju potpredsjednika SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Opštinskog sekretarijata za privredu i finansije SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Opštinskog sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti04/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Opštinskog sekretarijata za urbanizam i stambeno komunalne poslove04/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Opštinskog sekretarijata za kom. poslove i zaštitu čovjekove okoline04/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Opštinskog sekretarijata za pitanje boraca i žrtava rata04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Mandatno-imunitetske komisije SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Komisije za propise SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Komisije za nagrade i priznanja SO04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Komisije za vjerska pitanja SO04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Odbora za društveni nadzor04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Odbora za društveni nadzor i predstavke SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Savjeta za sport SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o izboru članova Savjeta za kulturu SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o određivanju odbornika za sudjelovanje pri sklapanju braka04/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Izvršnog odbora SO Prijedor04/2000
RJEŠENjERješenje o davanju saglasnosti načelniku opštine Prijedor za imenovanje načelnika Odjeljenja opštinske uprave04/2000
ODLUKAOdluka o visini naknade troškova odbornika i članova stalnih radnih tijala SO Prijedor05/2000
ODLUKAOdlluka o davanju saglasnosti na statusne promjene JPK "Komgrad" Prijedor05/2000
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog Preduzeća Sportska dvorana "Mladost" Prijedor05/2000
ODLUKAOdluka o komunalnom redu05/2000
ODLUKAOdluka o komunalnim taksama05/2000
ODLUKAOdlulka o sanitarno-higijenskim mjerama u objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica05/2000
ODLUKAOdluka o bezbjednosti saobraćaja na putevima Opštine Prijedor06/2000
ODLUKAOdluka o taksi prevozu na području opštine Prijedor06/2000
ODLUKAOdluka o javnom prevozu lica i stvari na području opštine Prijedor06/2000
ODLUKAOdluka o održavanju i zaštiti zelenih i rekreacionih površina06/2000
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima za prekopavanje javnih površina na području opštine Prijedor06/2000
ODLUKAOdluka o grobljima i pogrebnoj djelatnosti06/2000
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova NO JP SD "Mladost" Prijedor07/2000
ODLUKAOdlulka o pijačnom redu07/2000
ODLUKAOdluka o držanju, registraciji i cijepljenju domaćih životinja07/2000
ODLUKAOdluka o dimnjačarskoj djelatnosti07/2000
RJEŠENjERješenje o verifikaciji odbornika SO07/2000
RJEŠENjERješenje o imenovanju odgovornog urednika Slulžbenog glasnika opštine Prijedor07/2000
RJEŠENjERješenje o razrješenju odgovornog urednika Službenog glasnika opštine Prijedor07/2000
RJEŠENjEOdluka o poništavanju Rješenja br. 35-475-26/99 od 4.11.1999.godine07/2000
RJEŠENjERješenje o imenovanju UO JP "Sportska dvorana "Mladost" Prijedor07/2000
RJEŠENjERješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju članova UO ODP "Hotel Prijedor"07/2000
RJEŠENjERješenje iz imovinsko pravne oblasti07/2000
ODLUKAOdluka o osnivanju Opštinske organizacije Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor08/2000
ODLUKAOdluka o otpisu dijela poreza i doprinosa na prihod od poljoprivrede za 2000.godinu08/2000
ODLUKAOdluka o otpisu poreza i doprinosa na prihod od poljoprivrede za 2000.godinu08/2000
RJEŠENjERješenje o obrazovanju Anketne komisije08/2000
RJEŠENjERješenje o imenovanju starješine Opštinske organizacije Teritorijalne vatrogasne jedinice08/2000
OSTALOTarifa komunalnih taksa08/2000
ISPRAVKAIspravka o Odluci o održavanju zelenih i rekreacionih površina08/2000
ODLUKAOdluka o mjesnim zajednicamana području opštine Prijedor08/2000
ODLUKAOdluka o komunalnoj naknadi09/2000
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova UO Muzeja Kozara u Prijedoru09/2000
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova NO Muzeja Kozara u Prijedoru09/2000
ODLUKAOdluka o osnivanju Muzeja Kozare u Prijedoru09/2000
ODLUKAOdluka o načinu korištenja, upravljanja, održavanja stambenih zgrada azajedničkih dijelova uređaja zgrada i posebnih djelova zgrada09/2000
ODLUKAOdluka o isticanju naziva firmi i postavljanju reklamnih tabli panoa i drugih natpisa i transparenata na području opštine Prijedor09/2000