Najava sjednica

Najava sjednice Skupštine

Broj sjednice: 31. sjednica Skupštine grada Prijedora
Datum i vrijeme održavanja: 07.11.2019. godine sa početkom u 10,00 časova
Mjesto održavanja: Sala Skupštine Grada Prijedora
DNEVNI RED
Dnevni red
3. Mišljenje Ministarstva uprave i lokalne samouprave, broj: 10.3-014-37-1/19 od dana 18.10.2019. godine
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Prostornog plana grada Prijedora 2020-2040 godina
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana sportskog aerodroma "Urije"
12. Informacija o radu Privrednog Savjeta grada Prijedora u 2018. godini
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD" Prijedor ra
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Pri
16. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period evaluacije 2014-2018. godina

Arhiva

DatumBroj sjedniceFajl
22.10.201930. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
03.10.201929. sjednica Skupštine Grada Dnevni red
13.09.201928. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
04.09.201927. sjedinca Skupštine Grada Dnevni red
17.07.201926. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
25.06.201925. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
21.06.201924. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
10.05.20193. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
17.04.201923. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.02.201922. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
12.12.201821. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
14.11.201820. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
29.08.2018Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
01.08.201819. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.06.201818. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
23.05.201817. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red