Odbornici

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ

01. Goran Predojević

02. Valentina Sovilj

03. Igor Javorić

04. Drenka Bašić

05. Brane Radanović

06. Olivera Brdar - Mirković

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA

01. Rajko Drinić

02. Goran Dragojević

03. Dalibor Pavlović

04. Goran Velaula

05. Gorana Bosančić

06. Nenad Gvozden

07. Maja Marković

08. Andrija Vukotić (nacionalna manjina)

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

01. Ratko Stojić

02. Radenko Stijepić

03. Jovana Panić

04. Sanja Rađenović

05. Slavko Švraka

SAMOSTALNI KLUB ODBORNIKA

01. Predrag Starčević

02. Duško Miletić

03. Želimir Kos

04. Goran Vučkovac

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

01. Mesud Trnjanin

02. Sabahudin Garibović

03. Ajdin Mešić

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA

01. Dalibor Grabež

02. Mladen Surtov

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

01. Sead Jakupović

SAMOSTALNI ODBORNIK

01. Ranko Kolar

DEMOKRATSKA FRONTA

01. Mirsad Duratović