Budžet grada

AKTUELNI DOKUMENTI
2022 - 0 Nacrt Zaključka o usvajanju budžeta za 2022. godinu
2022 - 1. Odluka o usvajanju budžeta za 2022. godinu
2022 - 2. - 6. Pravilnik_opšti dio budžeta za 2022. godinu
2022 - 7. Nacrt prihoda po budžetu za 2022. godinu
2022 - 8. Nacrt rashoda po budžetu za 2022. godinu
2022 - 9. Obrazloženje Nacrta budžeta za 2022. godinu

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta primjedbe/sugestije

Budžet Grada

BUDŽET ZA GRAĐANE

Budžet za građanstvo za 2021.godinu

Brošura za građanstvo za 2020. godinu

Brošura za građanstvo za 2019.godinu

Brošura za građanstvo
DOKUMENTI
15.2021 - Budžet 2021
14.2020 - Budžet 2020
13.2019. - Rebalans 2019.
12.2019. - Budžet 2019
11.2018 - 2. Rebalans 2018
10.2018 - Rebalans 2018
09.2018 - Budžet 2018
08.2017 - Rebalans 2017
07.2017 - Budžet 2017
06.2016 - Izvještaj 2016
05.2016 - Rebalans 2016
04.2016 - Budžet 2016
03.2015 - Izvještaj 2015
02.2015 - Rebalans 2015
01.2015 - Budžet 2015
REGISTRI
Registar poreskih i neporeskih davanja Grada
Registar poreskih i neporeskih davanja RS
INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA
Nacrt Odluke o usvajanju I Rebalansa 2021
Javna rasprava o Nacrtu Rebalansa budžeta za 2021. godinu I
Uputstvo za izradu budžeta Grada Prijedora za 2022.godinu
1.Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta za 2021.g
2.Budžet po Pravilniku o izradi budžeta
3.Nacrt prihoda za 2021. godina
4.Nacrt rashoda po korisnicima i bližim namjenama za 2021.
5.Obrazloženje Nacrta budžeta za 2021.
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
Uputstvo za Pripremu budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu
Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
Plan rashoda Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu po korisnicima i bližim namjenama
Uputstvo za pripremu Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu
Rebalans budžeta grada Prijedora za 2019.godinu
Plan rashoda 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu po korisnicima i bližim namjenama
Nacrt 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
Javni poziv_ Nacrt 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
Budžetski kalendar za 1. Rebalans Budžeta za 2019.godinu
Uputstvo za pripremu 1. Reabalansa budžeta za 2019. godinu
Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2019. godinu
Program provođenja javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Prijedora za 2019.
Zaključak Skupštine Grada o upućivanju na javnu raspravu Nacrta budžeta za 2019.godinu
Javni poziv na raspravu o Nacrtu budžeta za 2019 godinu
Nacrt Budžeta za 2019.g. po korisnicima i namjenama
Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta za 2019.godinu sa Obrazloženjem
Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu
Odluka o budžetskom kalendaru za 2019. godinu