AGRO LIFE

AgroLIFE апликација – метео информације за планирање пољопривредне производње

Инструкција за приступ web страници – коришћење података са метеоролошких станица

У склопу пројекта „Дигитализација општинског управљања земљиштем“ који је подржан кроз Програм развојног партнерства (develoPPP.de) Немачког савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), а који спроводе Немачка развојна сарадња (GIZ, TeleGroup и NALED, у Граду Приједору постављено је укупно 5 најсавременијих метео станица које прате параметре од значаја за пољопривредну производњу.

Метео станице су у стању да прикупљају податке о микроклиматским условима у реалном времену, као што су подаци о температури и влажности ваздуха и земљишта, количини падавина, влажности листа, сунчевој радијацији, јачини вјетра и слично али и да предвиђају појаву болести и штеточина за велики број пољопривредних култура.

Подаци са метео станица доступни су свим закупцима државног пољопривредног земљишта али и власницима приватних пољопривредних газдинстава са територије Града Приједора.

Податке са метео станица могуће је користити кроз AgroLIFE дигиталну платформу за управљање пољопривредном производњом. Потребно је да скинете мобилну апликацију са Google продавнице и почнете да управљате својом пољопривредном производњом путем овог дигиталног асистента.

Подаци са метео станица такође су доступни и путем следеће web странице

farmer.agrolife.world.

Да бисте путем ове web странице приступили подацима са метео станица за Град Приједор потребно је да користите следеће приступне податке:

Корисничко име: Prijedor
Шифра: meteo

За више информација о пројекту, AgroLIFE апликацији и метео станицама потребно је обратити се одјељењу за пољопривреду и рурални развој
Контакт телефон: 052/490-188 poljoprivreda@prijedorgrad.org.