Вијести

13:00

Засједао Градски штаб за ванредне ситуације

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 18.08.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси сљедеће:

Детаљније…

14:30

Засједао Градски штаб за ванредне ситуације

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 11.08.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси слиједеће:

Детаљније…

14:50

Обавјештење

Град Прједор
Градска управа
Градоначелник

Број: 02-40-3309/20
Датум: 07.08.2020. године

На основу члана 62. тачка 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 71/12, 52/14 и 114/17), Град Приједор објављује

Детаљније…