Вијести

19:10

Закључак о радном времену у дане првомајских празника


На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 30.04.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси слиједећи:

Детаљније…

19:00

Закључак о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3. Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на сједници одржаној дана 30.04.2020. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора, доноси слиједеће:

Детаљније…