Директан пренос и видео записи


Видео записи сједница

ДатумЛинк
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједор

03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор

25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор

15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор

29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор

23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор

19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор

16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор

02.07.20219. редовна сједница Скупштине града Приједора

25.08.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор

29.09.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор

27.10.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор

26.11.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор

03.12.202114. редовна сједница Скупштина града Приједор

29.12.202115. редовна сједница Скупштине града Приједора

16.02.202216. редовна сједница Скупштине града Приједор

29.03.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор

29.03.20221. посебна сједница Скупштине града Приједор

28.04.202218. редовна сједница Скупштине града Приједора

25.05.202219. редовна сједница Скупштине града Приједора

29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједора

17.08.202221. сједница Скупштине града Приједор

07.09.202222. сједница Скупштине града Приједор

02.11.202223. сједница Скупштине града Приједор

02.12.202224. сједница Скупштине града Приједора

16.12.20222. посебна сједница Скупштине града Приједора

28.12.202225. сједница Скупштине града Приједора

30.01.202326. сједница Скупштине града Приједора

27.02.202327. сједница Скупштине града Приједор

29.03.202328. сједница Скупштине града Приједор

05.04.202328. сједница Скупштине града Приједор НАСТАВАК

04.05.202329. редовна сједница Скупштине града Приједор

08.06.202330. редовна сједница Скупштине града Приједор

29.06.20234. посебна сједница Скупштине града Приједор

13.07.202331. редовна сједница Скупштине града Приједор

12.09.202332. редовна сједница Скупштине града Приједор

28.09.202333. редовна сједница Скупштине града Приједор

02.11.202334. редовна сједница Скупштине града Приједор

06.12.202335. редовна сједница Скупштине града Приједор

29.02.202437. редовна сједница Скупштине града Приједор

28.12.202336. редовна сједница Скупштине града Приједор

05.04.202438. редовна сједница Скупштине града Приједор

24.04.202439. редовна сједница Скупштине града Приједор